Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 12/528б

Дата ухвалення рішення:
12.11.2007
Зареєстровано:
30.11.2007
Cуддя:
Палєй О.С.
Оприлюднено:
06.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Луганської області  91016, м.Луганськ пл.Героїв ВВВ 3а тел.55-17-32

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Луганской области  91016, г.Луганск пл.Героев ВОВ 3а тел.55-17-32

УХВАЛА

12.11.07    Справа № 12/528б.

Суддя О.С. Палей, розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора   -  Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку

до боржника -ОСОБА_1, м. Сєвєродонецьк

Про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредитора -   не прибув;

від боржника - не прибув.

  Обставини справи: банкрутство за нормами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом - Закон), підготовче засідання суду, розгляд заяви кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.  

  Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в :

  Кредитор -  ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області, звернувся до суду із заявою про визнання банкрутом боржника -  ОСОБА_1, м. Сєвєродонецьк, у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити заборгованість перед кредитором по сплаті податків та інших обов'язкових платежів до бюджету в розмірі 805916грн.  42коп.

  Безспірні вимоги ДПІ у м. Сєвєродонецьку складають 805906 грн. в тому числі:

  - 549923грн. основного платежу з податку на додану вартість, в т.ч. 138202 грн. згідно податкового повідомлення-рішення від 14.11.2006р. № 0004471702/0 та 411721 грн. згідно податкового повідомлення-рішення від 19.06.2007р. № 0004541702/3;

  - 256223 грн. штрафних (фінансових) санкцій в т.ч. 8901 грн. 90 коп. згідно податкового повідомлення-рішення № 0003401701/0 від 12.10.2006р., 41460 грн. 60 коп. -згідно рішення № 0004471702/0 від 14.11.07 та 205860 грн. 50 коп. - № 004541702/3 від 19.06.2007р. (позивачем заявлено до визнання штрафні санкції в сумі 255983 грн.)

  Відповідно до ст. 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-ІІІ від 21.12.2000р. (далі - Закон № 218), податкове зобов'язання -зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або  державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

  Податковий борг (недоїмка) -податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.

  Підпунктом 5.3.1 та 5.3.2 пункту 5.3 статті 5 Закону № 2181 встановлені строки погашення податкового  зобов'язання, а саме: платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

У разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах "а" -"в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4, платник податків зобов'язаний погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім випадків коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного узгодження.

З матеріалів справи вбачається, що податкові повідомлення-рішення, винесені контролюючим органом, були отримані безпосередньо платником податків - ОСОБА_1 відповідно 14.11.06, 19.06.07,12.10.06,  та не оскаржені в  порядку та строки, встановлені Законом № 2181.

Таким чином вимоги кредитора в сумі 805916 грн. 42 коп. в тому числі 549923 грн. основного боргу з податку на додану вартість, 255983 грн. штрафних (фінансових) санкцій та 10 грн. 42коп. пені, яка нарахована в автоматичному режимі  у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання за період з 24.10.2006р. по 04.07.2007р, та особливий порядок узгодження якої Законом № 2181 не визначений, є узгодженими з огляду на приписи п.п.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону   № 2181, тобто вимоги кредитора є безспірними та не погашені протягом встановленого Законом № 2181 строку.

Заборгованість перед бюджетом в розмірі  805916 грн.  42 коп., у тому числі 549923грн. 00коп. основного боргу, 255983грн. - штрафних санкцій,  10,42. - пені,  та неплатоспроможність боржника підтверджуються: копіями корінців податкових повідомлень-рішень від 12.10.06. №0003401701/0, від 14.11.06. №0004471702/0 та від 19.06.07. №0004541702/3; копіями корінців першої та другої податкових від 02.03.2007. №1/1 та від 21.04.07. №2/3 та іншими матеріалами справи.

  Представленими документами підтверджується обґрунтованість вимог кредитора та неспроможність боржника виконати свої зобов'язання по сплаті податкового боргу перед кредитором протягом встановленого для їх погашення  строку.

На підставі вищевикладеного, з метою задоволення грошових вимог кредиторів, суд вводить процедуру розпорядження майном боржника та призначає розпорядником майна боржника за пропозицією Луганського обласного відділу з питань банкрутства (лист №2130 від 29.10.07.) арбітражного керуючого -ОСОБА_2 (ліцензія НОМЕР_1), на що є і її згода (заява б/н від 26.10.07.), кредитор своєї пропозиції щодо кандидатури розпорядника майна не надав.

  За таких обставин, кредитора -  ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області, слід зобов'язати опублікувати, в 10-денний строк,  за свій рахунок, оголошення про порушення справи про банкрутство боржника  - ОСОБА_1, м. Сєвєродонецьк, в офіційному друкованому органі Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України (газети “Голос України” або “Урядовий кур'єр”), із зазначенням у ньому відомостей  передбачених п. 5 ст. 11 Закону, примірник газеті з надрукованим оголошенням надати суду та розпоряднику майна.

  Керуючись ст. ст. 1, 3-1, 4, 11, 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст.  75, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

  1.Визнати грошові вимоги кредитора -  Алчевської  ОДПІ Луганської області,  до боржника -  ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ід. код НОМЕР_2, в  розмірі  805916 грн. 42 коп., в тому числі: 549923 грн. основного боргу з податку на додану вартість, 255983 грн. штрафних (фінансових) санкцій та 10 грн. 42коп. пені.

  2.Ввести процедуру розпорядження майном боржника та призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого - ОСОБА_2 (ліцензія НОМЕР_1,  яка мешкає АДРЕСА_2).

3.Зобов'язати кредитора -ДПІ у м. сєвєродонецьку Луганської області,  в  10-денний строк, за свій рахунок, опублікувати  в  газетах “Голос України” або “Урядовий кур'єр” оголошення про порушення справи про банкрутство боржника - ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ід. код НОМЕР_2, із зазначенням усіх реквізитів, передбачених п. 5 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, примірник газети з публікацією даного оголошення надати суду та розпоряднику майна боржника.

  4.Зобов'язати розпорядника майна ОСОБА_2  подати до суду  не пізніше  22.01.08..  для розгляду та  затвердження  реєстр безспірних грошових вимог кредиторів, складений відповідно до  вимог п. 6 ст. 14 Закону; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть заперечення боржника про час і місце розгляду справи у попередньому засіданні суду;  докази такого повідомлення представити суду.

  5.Призначити попереднє засідання суду  на 11.02.08., на 10 годин 00 хвилин, каб. №308.

 

  6.Зобов'язати розпорядника майна провести перші загальні збори кредиторів у встановленому п.11 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку.

Явка розпорядника майна та повноважних представників сторін у судове засідання обов'язкова.

Суддя О.С. Палей

Помічник судді   Є.С. Сєрджан

др. 6 прим.:

1 - до справи;

  2 - кредитору;

  3 - боржнику;

  4 -ВДВС Сєвєродонецького ОСОБА_2

  5 -розпоряднику майна ОСОБА_2;

6 -Луганському обласному відділу з питань банкрутства.

вих. №


Судовий реєстр по справі 12/528б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1338802 Ухвала 24.12.2007 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1176216 Ухвала 12.11.2007 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1176215 Ухвала 05.11.2007 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1062436 Ухвала 15.10.2007 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське