Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 182/12б-98/3/14

Дата ухвалення рішення:
30.03.2007
Зареєстровано:
04.12.2007
Cуддя:
Писана Т.П.
Оприлюднено:
05.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Київський міжобласний апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське


КИЇВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

____

01033, м.Київ, вул.Жилянська 58-б тел. 284-37-31


Іменем України

П О С Т А Н О В А


30.03.07 р. № 182/12б-98/3/14


Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Писаної Т.О.,

суддів: Мамонтової О.М.,

Фаловської І.М.,


розглянувши апеляційні скарги колективного сільськогосподарського підприємства Агрокомбінат „Бучанський”, сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Бучанське”, директора колективного сільськогосподарського підприємства Агрокомбінат „Бучанський” Гаврилюка Ростислава Савелійовича на ухвалу господарського суду Київської області від 24.01.2007 року


по справі №182/12б-98/3/14 (суддя Короткевич О.Є.)


за заявою дочірнього підприємства АТ „Київ хліб” Хлібокомбінат №12”, м. Київ

до радгоспу „Бучанський”, смт. Гостомель

про визнання банкрутом,


Представники сторін:

від кредитора: Степанець М.О. –довіреність №4 від 06.03.2007р.,

Литвин В.С. –довіреність №1-83 від 19.12.2006р.

від боржника: Кліндухов П.В. –доручення б/н від 30.03.2007р.,

Галаган В.І. –наказ №17 від 20.12.2004р.,

Малижонок М.Д. –довіреність №224 від 18.10.2006р.

від розпорядника майном Дорошенко Я.В. –паспорт СН 013343,

Гетьман Н.О. – довіреність №3380 від 26.06.2006р.


в с т а н о в и в:

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.01.07 затверджений реєстр вимог кредиторів КСП АК «Бучанський», продовжено строк розпорядження майном КСП АК «Бучанський»на шість місяців, відсторонений керівник КСП АК «Бучанський»Гаврилюк Р.С. від посади голови КСП АК «Бучанський», виконання обов’язків керівника КСП АК «Бучанський»покладено на розпорядника майна КСП АК «Бучанський»арбітражного керуючого Дорошенка Я.В., зобов’язано керівника КСП АК «Бучанський»протягом трьох днів передати арбітражному керуючому розпоряднику майна КСП АК «Бучанський»Дорошенку Я.В. бухгалтерську та іншу документацію КСП АК «Бучанський», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, зобов’язано розпорядника майна КСП АК «Бучанський»організувати проведення зборів кредиторів КСП АК «Бучанський», а також зобов’язано кредиторів КСП АК «Бучанський»провести збори кредиторів та подати господарському суду протокол зборів кредиторів і пропозиції щодо подальшого розгляду справи.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою господарського суду, відсторонений керівник КСП АК «Бучанський»Гаврилюк Р.С., КСП АК «Бучанський»в особі Гаврилюка Р.С., а також СТОВ «Бучанське»звернулися до апеляційного господарського суду з апеляційними скаргами, в яких просять скасувати ухвалу господарського суду Київської області від 24.01.2007р. та припинити провадження у справі, посилаючись на порушення місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права.

Дослідивши матеріали справи та наявні докази, заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційних скарг, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційні скарги не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв’язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Як вбачається із матеріалів справи, ухвалою від 07-10.04.2006р. господарський суд Київської області визнав недійсною мирову угоду від 29.12.2000 р., затверджену ухвалою арбітражного (господарського) суду Київської області від 26.01.01 у справі про банкрутство КСП АК «Бучанський», поновив провадження у справі про банкрутство КСП АК «Бучанський»на стадії розпорядження майном боржником, призначив розпорядником майна КСП АК «Бучанський»арбітражного керуючого Дорошенка Я.В.

Разом з тим, арбітражний керуючий (29.05.06, 30.10.06, 04.11.06, 17.11.06, 22.11.06, 23.11.06, 27.11.06, 29.11.06, 15.01.07, 22.01.07) звертався з листами до керівника КСП АК «Бучанський»Гаврилюка Р.С., в яких для здійснення заходів щодо захисту майна боржника та для аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника та з метою проведення інвентаризації майна КСП, просив надати йому баланси підприємства, оборотно-сальдові відомості по основним засобам КСП, повний перелік кредиторів та дебіторів КСП із зазначенням суми заборгованості, фінансову звітність перед ДПІ, угоди, укладені після поновлення справи про банкрутство, листування щодо виникнення, зміни та припинення зобов’язань тощо. Крім того, арбітражний керуючий просив керівника КСП АК «Бучанський»надати інформацію про наявність вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна КСП АК «Бучанський», про майно КСП АК «Бучанський», яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав, про наявність вимог до КСП АК «Бучанський»щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров»ю громадян, про наявність зобов’язань КСП АК «Бучанський»щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів.

Як вбачається з Акта передачі документів на вимогу арбітражного керуючого від 27.11.2006 р., головою КСП АК «Бучанський»Гаврилюку Р.С. арбітражному керуючому Дорошенко Я.В. були передані копії таких документів:

- довідка про відсутність станом на 01.11.2006 р. у КСП АК «Бучанського»кредиторів та дебіторів;

- довідка про відкриті рахунки в АБ «Київська Русь»від 09.04.99;

- свідоцтво про держреєстрацію ;

- декларація з податку на прибуток підприємства за 2004 рік;

- декларація з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2005 року

- декларація з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2006 року;

- довідки Київського обласного управління статистики № 18 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Інших документів, запитуваних арбітражним керуючим, голова КСП АК «Бучанський»не надав, посилаючись на те, що документи КСП АК «Бучанський»передані для проведення аудиторської перевірки. При цьому запити арбітражного керуючого щодо надання йому копії договору на проведення аудиту та акта прийому –передачі документів КСП АК «Бучанський»аудиторам головою КСП АК «Бучанський» були проігноровані з посиланням у листі від 15.11.2006 р. на те, що на думку керівника КСП АК «Бучанський»Гаврилюка Р.С., витребування документів та проведення інвентаризації майна КСП АК «Бучанський»є недоречним.

П. 4 ст. 31 закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визначає, що арбітражний керуючий має право:

- скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;

- звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;

- отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом;

- залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами;

- запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

- отримувати з державного реєстру застав інформацію про майно боржника, яке є предметом застави;

- подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх обов'язків;

- виконувати інші дії відповідно до закону.

Крім того, п.5 ст. 31 закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»передбачає, що арбітражний керуючий зобов'язаний:

- здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;

- аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках;

- в порядку, установленому законодавством, надавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- виконувати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Аналіз документів, що були надані керівником КСП АК «Бучанський»Гаврилюком Р.С. арбітражному керуючому Дорошенко Я.В. згідно з Актом від 27.11.2006 р. дозволяє дійти висновку про те, що переданих керівником боржника арбітражному керуючому документів було недостатньо для здійснення заходів щодо захисту майна боржника та для аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника, тобто виконання арбітражним керуючим покладених на нього п.5 ст. 31 закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»повноважень. Оскільки з листування керівника КСП АК «Бучанське» з арбітражним керуючим вбачається, що керівником боржника запитувані арбітражним керуючим Дорошенко Я.В. документи не подавалися керівником боржника з посиланням на те, що отримання таких документів є втручанням в оперативно-господарську діяльність боржника і перешкоджанням нормального функціонування підприємства (лист від 15.11.2006 р.), це свідчить про те, що такі дії керівника боржника носять свідомий характер. Таке свідоме ненадання керівником боржника арбітражному керуючому документів, необхідних для належного виконання покладених на нього обов’язків, обґрунтовано було розцінене місцевим господарським судом як перешкоджання керівником боржника діям розпорядника майна, що порушує права та законні інтереси боржника і кредиторів.

За таких обставин колегія суддів дійшла висновку про те, що місцевий господарський суд правомірно застосував ч.2 ст. 12 закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яким визначено, що у процедурі розпорядження майном за клопотанням сторін, учасників провадження у справі про банкрутство, або розпорядника майна, що містить відомості про перешкоджання керівником боржника діям розпорядника майна, а також про вчинення керівником боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника і кредиторів, господарський суд має право відсторонити керівника боржника від посади та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна.

Підсумовуючи вищезазначене, колегія суддів дійшла висновку про те, що відсторонення місцевим господарським судом керівника боржника та покладення виконання його обов’язків на арбітражного керуючого Дорошенка Я.В. відбувалося у відповідності до ч.2 ст. 12 закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а тому вимога Гаврилюка Р.С. про скасування ухвали від 24.01.07 у цій частині не підлягає задоволенню.

Твердження Гаврилюка Р.С. про те, що судом були неповно з’ясовані обставини справи щодо погашення заборгованості КСП АК «Бучанський»перед підприємством «Добробут»Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», а також неправильно застосовані норми чинного законодавства при визначенні розміру заборгованості КСП АК «Бучанський»перед підприємством «Добробут»не можуть бути прийняті судом до уваги, виходячи з наступного.

29 грудня 2000р. у справі №182/12б-98 про банкрутство КСП Агрокомбінат «Бучанський»була укладена мирова угода між кредиторами КСП Агрокомбінат «Бучанський»та СТОВ «Бучанське», ТОВ «Агрофірма «Промінь», ТОВ «Рено», ТОВ «Новий шлях»як правонаступниками КСП АК «Бучанський», згідно якої останні зобов’язалися погасити боргові зобов’язання КСП АК «Бучанський»перед кредиторами в термін до 01.07.2001р.

Відповідно до умов мирової угоди обов’язок по погашенню заборгованості боржником підприємству «Добробут»міг бути виконаний не тільки самим КСП АК «Бучанський», а й гарантами –юридичними особами: СТОВ «Промінь»на суму 25698,00грн., СТОВ «Бучанське»на суму 42459,00грн., ТОВ «Новий шлях»на суму 11884,00грн., ТОВ «Рено»на суму 21535,00грн.

Зазначені особи частково погасили заборгованість КСП АК «Бучанський» за мировою угодою, відповідно –СТОВ «Бучанське»у сумі 15000,00грн., ТОВ «Новий шлях»у сумі 188400грн., ТОВ «Рено»у сумі 1800,00грн., СТОВ «Промінь»заборгованість КСП АК «Бучанський»перед підприємством «Добробут»взагалі не погашало.

Крім того, 08.06.2005р. на рахунок підприємства «Добробут»надійшли грошові кошти від голови правління КСП АК «Бучанський»Гаврилюка Р.С. у розмірі 82483,00грн. з призначенням платежу: «погашення заборгованості (остаточне0 по справі №182/12б-98 згідно заяви від 08.06.2005р. (а.с. –34, т. 6).

Оскільки кошти в розмірі 82483,00грн. надійшли підприємству «Добробут»без достатніх правових підстав та не від КСП АК «Бучанський»чи інших юридичних осіб які мали правові підстави на перерахування коштів згідно умов мирової угоди, а від фізичної особи –Гаврилюка Р.С., який не є стороною мирової угоди, суд дійшов висновку про те, що цей платіж не може бути зарахований в погашення заборгованості перед підприємством «Добробут»за мировою угодою від 29.12.2000р. у справі 182/12б-98.

Таким чином, залишок непогашеної заборгованості КСП АК «Бучанськй»за мировою угодою перед підприємством «Добробут»Всеукраїнської громадської організації «Союз організацій інвалідів України»складає 8268767грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. З урахуванням наявних у справі і додатково поданих доказів колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що належних доказів сплати КСП АК „Бучанський” підприємству „Добробут” суми боргу у розмірі 82483,00грн. не надані.

Таким чином, апеляційна скарга Гаврилюка Р.С. задоволенню не підлягає.

З тих самих підстав не підлягають задоволенню апеляційні скарги КСП АК «Бучанський»та СТОВ «Бучанське».

Апеляційний господарський суд не погоджується з твердженням кредитора –підприємства «Добробут»Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів»щодо залишення без розгляду апеляційних скарг КСП АК «Бучанський»та СТОВ «Бучанське»на підставі ч. 1 ст. 81 ГПК України, оскільки відсутність повноваження осіб щодо підписання апеляційних скарг кредитор обґрунтовує посилаючись на оскаржувану ухвалу місцевого господарського суду.

Обов’язок доказування та подання доказів, відповідно до ст. 33 ГПК України, розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, якими обгруновуються його заперечення. Кредиторами підприємства –боржника та розпорядником майна боржника належним чином доведено належне виконання завдань покладених на них Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»а також доведено перешкоджання керівником боржника діям розпорядника майна, та вчинення керівником боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника і кредиторів. Одночасно, скаржниками не доведено наявність тих обставин, на підставі яких вони просить скасувати ухвалу місцевого суду.

Відповідно до роз’яснень, що викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 р. №11 “Про судове рішення” зі змінами та доповненнями, рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Ухвала місцевого суду відповідає зазначеним вимогам повністю.

Враховуючи вищевикладене, колегія апеляційного суду вважає, що відповідно ст. 43 ГПК України місцевим судом належним чином досліджено обставини справи та наведено цим обставинам відповідну правову оцінку, ухвала господарського суду Київської області у справі №182/12б-98/3/14 від 24.01.2007р. відповідає фактичним обставинам справи та не суперечить чинному законодавству України, у зв’язку з чим підстави для задоволення апеляційних скарг відсутні.

З урахуванням наведеного, керуючись ст.ст. 101, 104-106 ГПК України, п.2 ст. 12 закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,

постановив:

1. Апеляційну скаргу КСП АК „Бучанський” на ухвалу господарського суду Київської області від 24.01.2007 року по справі №182/12б-98/3/14 залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Бучанське” на ухвалу господарського суду Київської області від 24.01.2007 року по справі №182/12б-98/3/14 залишити без задоволення.

3. Апеляційну скаргу директора КСП АК „Бучанський” Гаврилюка Ростислава Савелійовича на ухвалу господарського суду Київської області від 24.01.2007 року по справі №182/12б-98/3/14 залишити без задоволення.

4. Ухвалу господарського Київської області від 24.01.2007 року у справі №182/12б-98/3/14 залишити без змін.

5. Матеріали справи повернути до місцевого господарського суду.


Головуючий Писана Т.О

Судді

Мамонтова О.М.

Фаловська І.М.Судовий реєстр по справі 182/12б-98/3/14

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
87962122 Ухвала 27.02.2020 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
87656712 Ухвала 18.02.2020 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
87456765 Ухвала 10.02.2020 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
34163184 Ухвала 01.11.2014 Грек Б. М. Господарський суд Київської області Господарське
10974653 Ухвала 12.07.2010 Кошик А. Ю. Господарський суд Київської області Господарське
86074919 Ухвала 22.02.2008 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
99611940 Ухвала 28.01.2008 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
75767787 Ухвала 18.12.2007 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
86074696 Ухвала 18.12.2007 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
86074918 Ухвала 18.12.2007 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
86074643 Ухвала 27.11.2007 Кошик А.Ю. Господарський суд Київської області Господарське
802578 Ухвала 27.06.2007 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
802579 Ухвала 27.06.2007 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
595196 Ухвала 23.04.2007 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
595197 Ухвала 23.04.2007 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
1170682 Постанова 30.03.2007 Писана Т.П. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
1170687 Постанова 30.03.2007 Писана Т.П. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
1184715 Постанова 30.03.2007 Писана Т.П. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
1184713 Ухвала 20.03.2007 Писана Т.П. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
75297599 Ухвала 14.12.2006 Короткевич О. Є. Господарський суд Київської області Господарське
75297916 Ухвала 04.12.2006 Короткевич О. Є. Господарський суд Київської області Господарське
75297611 Ухвала 13.11.2006 Короткевич О. Є. Господарський суд Київської області Господарське