Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/17б

Дата ухвалення рішення:
22.11.2007
Зареєстровано:
04.12.2007
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
05.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

22.11.07 Справа № 10/17б.


Суддя Кривохижа Т.Г., при секретарі Добродзій Є.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора - Управління Пенсійного фонду в Ленінському районі м. Луганська

до банкрута - Закритого акціонерного товариства “Луганьміськбуд”, м. Луганськ,

про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредиторів:

- Євдокіменко В.К., дов. №7585/07 від 31.08.07. (УПФУ в Ленінському районі м. Луганська);

- Вельченко А.М., дов. №35275/10 від 09.10.07. (Ленінська МДПІ у м. Луганську);

від банкрута - ліквідатор Бєліков А.В. у судове засідання не прибув з невідомих причин (явка обов’язкова).

Обставини справи: банкрутство, ліквідаційна процедура на загальних підставах в порядку ст. ст. 22-34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) закінчилась в межах 18 місячного строку, встановленого ч. 2 ст. 22 Закону, 10.09.06., заслуховування ліквідатора в порядку ст. 32 Закону;

- сторони своєчасно та належним чином проінформовані судом про місце та час проведення цього судового засідання (ухвала від 30.08.07. по справі № 10/17б);

- перед судовим засіданням присутні подали клопотання від 22.11.07. б/н про нездійснення технічної фіксації судового процесу, яке суд на початку засідання розглянув і задовольнив.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, заслухавши пояснення та доводи присутніх та приймаючи до уваги, що:

- постановою від 10.03.05. №10/17б господарський суд визнав боржника банкрутом, ввів ліквідаційну процедуру на строк до 10.03.06. та на цей же термін призначив ліквідатором арбітражного керуючого Бєлікова А.В., на якого поклав обов’язки та повноваження, передбачені ст. ст. 31, 16, 23-34 Закону;

- ухвалою від 02.03.06. № 10/17б суд по справі продовжив термін ліквідаційної процедури в порядку ч. 2 ст. 22 Закону до 10.09.06., тобто в межах 18-ти місячного строку, та повноваження ліквідатора Бєлікова А.В.;

- ухвалою від 08.02.07. №10/17б суд продовжив повноваження ліквідатора Бєлікова А.В. по справі до затвердження судом звіту ліквідатора в порядку ст. 32 Закону та припинення провадження у ній;

- на адресу суду надійшли:

- лист від 22.11.07. б/н кредитора - Ленінської МДПІ у м. Луганську, з доданими до нього документами, в тому числі протоколом зборів комітету кредиторів від 21.11.07. №8, повідомленнями кредиторів - членів комітету кредиторів про дату та місце проведення цих зборів, з доказами їх вручення останнім та заявою від 22.11.07. арбітражного керуючого Бугулян О.А. про бажання взяти участь у справі;

- лист від 17.09.07. №1796 Луганського обласного відділу з питань банкрутства з пропозицією про призначення ліквідатором по справі арбітражного керуючого Бугулян Олени Анатоліївни, ліцензія АБ №271707 від 21.02.06., який мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 17/18, з доданням заяви останнього від 14.09.07. б/н про бажання взяти участь у даній справі;

- матеріали справи та додатково надані були предметом розгляду у судовому засіданні;

- у судовому засіданні, розглянувши, дослідивши та оцінивши матеріали справи та додатково надані, суд дійшов висновку, що збори комітету кредиторів 21.11.07. (протокол №8) організовані та проведені у відповідності до вимог ст. 16 Закону, на них за порядком денним було розглянуте питання, яке входить до його компетенції, тому прийняте одноголосно на зборах рішення є правомірним ( ст. 31, ч. ч. 5, 8, 9 ст. 16 Закону) й приймається судом до уваги в подальшому провадженні зі справи;

- 21.11.07. на порядку денному зборів комітету кредиторів розглядалося питання про заміну ліквідатора, тобто припинення повноважень ліквідатора Бєлікова А.В. та призначення нового ліквідатора - арбітражного керуючого Бугулян О.А., за яким комітет одноголосно прийняв рішення про клопотання перед господарським судом Луганської області про звільнення арбітражного керуючого Бєлікова А.В. від виконання обов’язків ліквідатора по справі та призначення нового ліквідатора –арбітражного керуючого Бугулян Олени Анатоліївни, ліцензія АБ № 271707 від 21.02.06.;

- раніш на адресу суду надійшли:

- клопотання від 21.05.07. б/н ліквідатора Бєлікова А.В. про звільнення його від обов’язків за справою (а.с.132, т.2);

- лист від 17.09.07. №1796 Луганського обласного відділу з питань банкрутства з пропозицією щодо призначення по справі арбітражного керуючого Бугулян Олени Анатоліївни, ліцензія АБ №271707 від 21.02.06., який мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 17/18, з доданням заяви останнього від 14.09.07. б/н про бажання взяти участь у справі;

- клопотання від 14.05.07. №78 кредитора – Ленінської МДПІ у м. Луганську про звільнення арбітражного керуючого Бєлікова А.В. від виконання обов’язків ліквідатора по справі (а.с. 135, т.2);

- пояснення від 30.08.04. б/н кредитора –Ленінської МДПІ у м. Луганську (а.с. 3, т. 3), з доданням звернення до Луганського обласного відділу з питань банкрутства (а.с. 4, т. 3), який є головуючим у представницькому органі кредиторів –комітету кредиторів;

- враховуючи наявні докази та обставини, які склалися по справі на цей час, рішення комітету кредиторів, клопотання від 21.05.07. б/н ліквідатора Бєлікова А.В., суд відповідно до приписів ст. ст. 31, 16, 25 Закону звільняє арбітражного керуючого Бєлікова А.В. від обов’язків ліквідатора по справі №10/17б та призначає з 22.11.07. ліквідатором арбітражного керуючого Бугулян Олену Анатоліївну, ліцензія АБ №271707 від 21.02.06., який мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 17/18, задовольнивши його згадану заяву, на якого покладає обов’язки та повноваження, передбачені ст. ст. 1, 31, 16, 22-34 Закону;

- за таких обставин, суд зобов’язує бувшого ліквідатора Бєлікова А.В. у строк до 20.12.07. надати суду:

- докази здійснення приймання-передавання документації про свою діяльність, як ліквідатора, та документації, матеріальних цінностей, печаток, штампів банкрута арбітражному керуючому, ліквідатору Бугулян О.А. (акт приймання-передавання), або письмову інформацію з цього питання;

- письмовий звіт про вжиті заходи по проведенню ліквідації банкрута, в тому числі: фінансовий звіт щодо коштів, які надійшли протягом судової процедури на ліквідаційний рахунок банкрута, їх розподіл та використання;

- комітету кредиторів у строк до 01.01.08. надати суду рішення з питань: встановлення розміру, періоду та джерел оплати праці арбітражному керуючому Бугулян О.А. за здійснення ним повноважень ліквідатора по справі та щодо стану проведення судової процедури за справою на цей час;

- з метою контролю процесуальних дій та термінів проведення судової процедури, суд призначає справу до розгляду у судовому засіданні, з урахуванням строку перебування судді, в провадженні якого знаходиться ця справа, у відпустці.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 75, 77, 86 ГПК України, ст.ст. 1, 31, 16, 22-34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд

у х в а л и в :

1. Припинити повноваження арбітражного керуючого Бєлікова А.В. як ліквідатора по справі.


2. Призначити з 22.11.07. ліквідатором по справі арбітражного керуючого Бугулян Олену Анатоліївну, ліцензія АБ №271707 від 21.02.06., який мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 17/18, на якого покласти повноваження та обов’язки, передбачені ст. ст. 31, 16, 22-34 Закону.


3. Призначити розгляд справи на 10 годин 45 хвилин 19.02.08. у приміщенні господарського суду, каб. 337.


4. Зобов’язати:


- бувшого ліквідатора Бєлікова А.В. у строк до 20.12.07. надати суду докази здійснення приймання-передавання документації про свою діяльність, як ліквідатора, та документації, печаток, штампів, матеріальних цінностей банкрута арбітражному керуючому Бугулян О.А. (акт приймання-передавання) або письмову інформацію з цього питання; письмовий звіт про вжиті заходи по проведенню ліквідації банкрута, в тому числі: фінансовий звіт щодо коштів, які надійшли протягом судової процедури на ліквідаційний рахунок банкрута, їх розподіл та використання;


- ліквідатора Бугулян О.А. подати до суду:

- у строк до 01.01.08. план проведення заходів з ліквідації банкрута та строків їх проведення, матеріали інвентаризації майна банкрута, баланс банкрута на момент інвентаризації та за її результатами, докази визначення ліквідаційної маси, її оцінки та продажу (при наявності); письмове рішення комітету кредиторів у вигляді протоколу щодо встановлення розміру, періоду та джерел оплати праці (послуг) арбітражному керуючому за виконання повноважень ліквідатора по справі, разом з доказами дотримання приписів ст. 16 Закону;


- до дня розгляду справи - поточний звіт ліквідатора про вжиті заходи за ліквідаційною процедурою, з документальним обґрунтуванням фактів, викладених у звіті;

- у разі завершення ліквідаційної процедури –звіти ліквідатора: загальний, фінансовий та про оплату праці і відшкодування витрат за процедурою (останній - згідно з ч. 14 ст. 31 Закону), ліквідаційний баланс банкрута, з рішенням комітету кредиторів за результатами їх розгляду, з доказами дотримання ст. 16 Закону щодо порядку організації та проведення засідання, письмову інформацію щодо виконання бувшим ліквідатором Бєліковим А.В. приписів цього пункту резолютивної частини цієї ухвали;


- комітет кредиторів:

- у строк до 01.01.08. надати суду рішення з питань: встановлення розміру періоду та джерел оплати праці арбітражному керуючому Бугулян О.А. за здійснення ним повноважень ліквідатора по справі та щодо стану провадження судової процедури за справою;

- до дня розгляду справи у разі завершення ліквідаційної процедури –з розгляду вищепойменованих звітів ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та щодо завершення ліквідації банкрута, своє рішення з цього питання у вигляді протоколу надати суду у засіданні.

- кредиторів письмово висловити свою думку щодо стану проведення ліквідатором Бугулян О.А. ліквідаційної процедури і процедури задоволення вимог кредиторів та надати суду у засіданні.


5. Справу розглянути за участю кредиторів, членів комітету кредиторів, ліквідатора Бугулян О.А.


Визнати явку зазначених осіб у судове засідання обов’язковою.


6. Ухвалу надіслати: кредиторам, в тому числі для голови та членів комітету кредиторів; банкруту, бувшому ліквідатору Бєлікову А.В. (м. Луганськ, вул. Оборонна, 6, офіс 6), ліквідатору Бугулян О.А. (м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 17/18), Луганському обласному відділу з питань банкрутства.


Суддя Т.Г. Кривохижа


Надр. 11 прим.:

1 - до справи; Вих. №

2 - 7 - кредиторам: 10 прим.

- Ленінській МДПІ у м. Луганську; 27.11.07.

- ВД ЛОВ Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в м. Луганську;

- ЗАТ “Трест “Луганськміськбуд”, м. Луганськ;

- Луганському міському центру зайнятості, м. Луганськ;

- Управлінню ПФУ в Ленінському районі м. Луганська, м. Луганськ;

- ВВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Луганську;

8 - банкруту;

9 - бувшому ліквідатору Бєлікову А.В. (м. Луганськ, вул. Оборонна, 6 офіс 6);

10 - ліквідатору Бугулян О.А. (м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 17/18),

11 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства.
Судовий реєстр по справі 10/17б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2321245 Ухвала 21.10.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2080151 Ухвала 31.07.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1562445 Ухвала 10.04.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1562444 Ухвала 19.02.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1169817 Ухвала 22.11.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
883005 Ухвала 24.07.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
688525 Ухвала 22.05.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
688526 Ухвала 26.04.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
688527 Ухвала 26.04.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
688528 Ухвала 23.04.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
280870 Ухвала 14.11.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
193577 Ухвала 16.10.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське