Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-48/03-07     

Дата ухвалення рішення:
19.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Погребняк В.Я.
Оприлюднено:
03.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Харківський апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

Україна

Харківський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2007 р. Справа № Б-48/03-07 

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Погребняк В.Я., судді - Горбачова Л.П., Істоміна О.А.

при секретарі Андросовій О.В.

за участю представників сторін:

кредитора -Корюковець К.Ю. ( дов. б/н від 08.10.2007 р.),

боржника -ліквідаторОСОБА_3 ( ліцензія НОМЕР_1 від 11.11.2005 р.),

апелянта -акціонера ОСОБА_1 -предст. ОСОБА_2 ( дов. 12.11.2007 р.),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного  господарського суду апеляційну скаргу акціонера ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд», ОСОБА_1, м. Харків (вх. № 3006Х/2-6 від 05.11.2007 р.)  на ухвалу  господарського суду Харківської області від 01.08.07 р. по  справі  № Б-48/03-07

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінтафарм», м. Харків 

до   Відкритого акціонерного товариства «ПМП «Украгроспецбуд», с. Штомпелівка, Хорольського району

про  визнання банкрутом, -

встановила:

Ухвалою  господарського суду Харківської області від 01.08.2007 р. (суддя  Усатий В.О.) затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута -Відкритого акціонерного товариства «ПМП «Украгроспецбуд». Ліквідовано Відкрите акціонерне товариство «ПМП «Украгроспецбуд» як юридичну особу. Провадження у справі припинено. Зобов*язано Головне управління статистики у Полтавській області виключити з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України ВАТ  «ПМП «Украгроспецбуд»(код 05768473). Зобов*язано державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення юридичної особи -банкрута, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку.

Акціонер, ОСОБА_1, не погодився з ухвалою суду, подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати повністю ухвалу господарського суду Харківської області від 01.08.07 р. по даній справі про ліквідацію ВАТ «ПМП  «Украгроспецбуд», а заяву ТОВ «Сінтафарм»про порушення справи про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»залишити без розгляду. Свої вимоги апелянт обґрунтовує наступним. На його думку, на час подання ТОВ «Сінтафарм»заяви про порушення справи про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»як відсутнього боржника, товари ство було перейменоване у ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»та було визначено нове місцез находження керівних органів товариства за адресою; 37837, Полтавська обл., Хорольсь кий р-н, с. Штомпелівка.

Відповідно, на час подання ТОВ «Сінтафарм» заяви про порушення справи про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»існувало та не було відсутнім бо ржником в розумінні ст. 52 Закону про банкрутство.

З чого слідує, що судом було необгрунтовано застосовано положення ст. 52 Закону про банкрутство, оскільки на момент порушення справи про банкрутство та прийняття судом постанови про визнання ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»банкрутом на підставі ст. 52 Закону про банкрутство були відсутні ознаки, передбачені ч.1 ст. 52 Закону, яка регулює особливості банкрутства відсутнього боржника.

Крім того, апелянт вважає, що на день порушення провадження у справі у ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»були відсутні ознаки неплатоспроможності боржника, передбачені ст. 6 Закону про банкрутство.

За таких обставин та враховуючи той факт, що на момент подання ТОВ «Сінта-фарм»заяви про порушення справи про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»як відсутнього боржника ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»не було відсутнім боржником в розумінні Закону про банкрутство, у суду першої інстанції були відсутні підстави як для порушення провадження у справі про банкрутство товариства, так і для подальшого руху справи.

Після встановлення нового місцезнаходження боржника, на думку апелянта, господарський суд повинен був здійснити передачу справи про банкрутство ВАТ  «ПМП «Украгроспецбуд»за встановленою підсудністю, тобто до господарського суду Полтавської області.

Отже, внаслідок прийняття судом першої інстанції оскаржуваного судового акту було припинено право власності на належні апелянту акції ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд», чим порушено його права та законні інтереси.

Ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_3, подав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити ухвалу господарського суду Харківської області від 01.08.2007 р. по даній справі без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. При цьому ліквідатор вважає, що зазначені твердження ОСОБА_1 є безпідставними та необґрунтованими, оскільки не відповідають дійсним обставинам справи. А саме, провадження у справі про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»було порушено на підставі достатніх доказів і правомірно розглянуто саме господарським судом Харківської області. ОСОБА_1 як зацікавлена особа -акціонер ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»мав змогу отримати інформацію про визнання товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури щодо нього із друкованих засобів масової інформації, а саме газети «Голос України»№ 75 від 27.04.2007 р., в якій і були опубліковані зазначені відомості.

Отже, ліквідатор вважає, що ухвала господарського суду Харківської області від 01.08.2007 р. по даній справі прийнята судом з дотриманням і правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права.

Ініціюючий кредитор, ТОВ «Сінтафарм»також надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити ухвалу господарського суду Харківської області від 01.08.2007 р. по даній справі без змін, а апеляційну скаргу  ОСОБА_1 без задоволення. При цьому кредитор  не погоджується з посиланням апелянта на те, що на час подання заяви про порушення справи про банкрутство ЗАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»існувало та не було відсутнім боржником, оскільки на час звернення до суду факт відсутності у зареєстрованому місцезнаходженні керівних органів ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»підтверджується актом державного виконавця від 09.01.2007 р., поясненнями працівників ТОВ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»,  поясненнями власника приміщень, що розташовані за адресою м. Харків  вул Шевченка, 28-а, тощо. Отже, ініціюючий кредитор впевнено вважає, що на момент порушення справи про банкрутство та прийняття судом постанови про визнання ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»банкрутом мали місце ознаки, передбачені частиною 1 статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а саме відсутність керівних органів ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я». Також кредитор вважає, що провадження у справі про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»було здійснено з дотриманням правил територіальної підсудності.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

11.01.2007р. ТОВ «Сінтафарм»звернулось до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»як відсутнього боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або ви знання його банкрутом" у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника-юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до ор ганів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгал терської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльно сті боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кре дитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Із наведеного слідує, що для подання кредитором заяви про порушення справи про банкрутство боржника в порядку ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " необхідна наявність хоча б однієї з таких підстав:

-керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням;

-у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із за конодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності;

-   за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника.

Таким чином, за наявності однієї з вищезазначених підстав кредитор має право незалежно від розміру вимог кредитора та строку виконання зобов'язань звернутися до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспромож ності боржника або визнання його банкрутом ".

Як видно з матеріалів справи, до заяви кредитора були подані документи, що підтверджують наявність обставин, дозволяючих вважати боржника відсутнім, а саме акт державного виконавця від 09.01.2007 р.(а.с.49 т.1), пояснення власника приміщень, що розташовані за адресою м. Харків, вул. Шевченка, 28-а-, представництва компанії  CAMSERNEY INVESTMENTS, підписані представником ТОВ «Сінтафарм»( а.с. 105-106 т.1) ; документи органів  зв*язку з неможливістю вручення кореспонденції боржнику за його місцезнаходженням.

Отже, ТОВ «Сінтафарм» було надано достатньо доказів, які в сукупності підтверджували факт відсутності у зареєстрованому місцезнаходженні керівних органів ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я».

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.01.2007 р. було порушено провадження по справі про банкрутство боржника ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров*я».

З огляду на викладене слідує, що господарський суд Харківської області з додержанням правил підсудності прийняв до свого провадження справу про банкрутство боржника - ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я».

Таким чином, ухвала господарського суду Харківської області про порушення справи про банкрутство ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров'я»як відсутнього боржника винесена судом з дотриманням положень Закону України «Про банкрутство»(ч. 1 ст. 6) та ГПК України (ст. 17), що регулюють правила територіальної підсудності.

Постановою господарського суду Харківської області від 07.02.2007 р. визнано ТОВ «Фармацевтична фірма «Здоров*я»банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідаторомОСОБА_3 та зобов*язано його виконати дії  відповідно до статті 52 та розділу УШ Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

В апеляційній скарзі та у судовому засіданні апелянт, підтверджуючі свої вимоги, посилається на те, що 25 грудня 2006 року Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської об ласті було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ВАТ «Фармацев тична фірма «Здоров'я»та зареєстровано статут товариства у новій редакції з новим на йменуванням - ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»(номер запису - 14801050004026116).

Згідно з п.1.3 Статуту ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»місцезнаходження та адреса то вариства - 37837, Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Штомпелівка, у зв'язку з чим дана справа стала підсудною господарському суду Полтавської області.

Разом з тим, колегія  суддів не може поголитись з таким твердженням апелянта і зазначає, що такі ствердження спростовуються матеріалами справи та чинним законодавством. А саме: відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або ви знання його банкрутом" справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до ч. 6 ст. 15 ГПК України справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.

Станом на дату порушення справи про банкрутство гос подарський суд Харківської області виходив з наданих до матеріалів справи документів, відповідно до яких відомим місцезнаходженням ВАТ "Фармацевтична фірма "Здоров'я" було його місце реєстрації за. адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Лише після прийняття господарським судом Харківської області постанови від 07.02.07 про ви знання ВАТ "Фармацевтична фірма "Здоров'я" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури стало ві домо про зміну зареєстрованого місцезнаходження, а саме: 37837, Полтавська область, Хорольський ра йон, с. Штомпелівка.

Відповідно до ч. З ст. 17 ГПК України справа, прийнята господарським судом до свого проваджен ня з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в про цесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.

Отже, ГПК України не передбачений порядок передачі справ, прийнятих господарським судом з додержанням правил підсудності, навіть, якщо в подальшому справа стала підсудною іншому господарському суду.

Як видно з матеріалів справи, у зв'язку зі зміною найменування та місцезнаходження боржника ТОВ "Сін тафарм" було подано заяву про перегляд постанови господарського суду Харківської області від 07.02.07 за нововиявленими обставинами. (а. с. 118 -120 т. 1)

Відповідно до ст. 113 ГПК України судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення. Заява, подання прокурора подаються стороною до господарського суду, який прийняв судове рішення.

Відповідно до ст. 114 ГПК України рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення.

Отже, постанову господарського суду Харківської області від 07.02.07 можливо було пе реглянути за нововиявленими обставинами лише господарським судом Харківської області.

Постановою господарського суду Харківської області від 02.04.2007 р. змінено постанову господарського суду від 07.02.2007 р. про визнання боржника банкрутом в частині найменування банкрута та його адреси. Визнано ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, колегія суддів вважає, що провадження у даній справі про банкрутство було порушено та здійснено з дотриманням правил територіальної підсудності.

11.07.2007 р. до господарського суду Харківської області звернувся ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_3, з клопотанням, в якому просив у зв*зку з закінченням ліквідаційної процедури призначити судове засідання для затвердження ліквідаційного балансу ( а.с. 31 т.2).

Розгляд справи щодо слухання звіту ліквідатора було призначено на 17.07.2007 р.

17.07.2007 р. в судовому засіданні було оголошено перерву до 30.07.2007 р.

30.07.2007 р. в судовому засіданні було оголошено перерву до 31.07.2007 р.

31.07.2007 р. в судовому засіданні було оголошено перерву до 01.08.2007 р.

Оскаржуваною ухвалою затверджено звіт ліквідатора.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна ;реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Як видно з матеріалів справи, під час здійснення процедури ліквідації боржника ліквідатор виконав дії, передбачені вищезазначеною статтею Закону.

За таких обставин колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правомірно дійшов висновку про затвердження ліквідаційного звіту та балансу ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд». Стосовно посилання апелянта на те, що порушені його права участі у справі як акціонера, а саме: його не було залучено господарським судом Харківської області до участі у справі, як акціонера боржника, то колегія суддів зазначає, що такі ствердження спростовуються матеріалами справи. А саме - відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" уповноважена особа акціонерів, учасників товариства  з обмеженою чи додатковою відповідальністю - особа, уповноважена загальними зборами акціонерів або учасників товариства з обмеже ною чи додатковою відповідальністю, що володіють більш як половиною статутного капіталу товариства, представляти їх інтереси під час проведення процедур банкрутства цього товариства з правом дорадчого голосу.

З аналізу викладеного слідує, що не всі акціонери мають право брати участь у справі про банкрутство, а лише та особа, яка була уповноважена загальними зборами акціонерів, що володіють більш як половиною статутного капіталу товариства.

Крім того, посилання апелянта на те, що ліквідатором боржника при здійсненні процедури ліквідації не було повідомлено його належним чином як акціонера про визнання ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, також спростовуються матеріалами справи та чинним законодавством.

Відповідно до ч. З ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»опублікування відомостей про ви знання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у офіцій них друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про ви знання боржника банкрутом.

Із наведеної норми законодавства слідує, що ліквідатор боржника зобов'язаний у п'я тиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом опублікува ти в офіційних друкованих органах відомості про визнання боржника банкрутом і відкрит тя ліквідаційної процедури.

Ліквідатором ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»на виконання вимог вказаного положення закону було опубліковано в газеті «Голос України»№ 75 від 27.04.07 відомості про визнання ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

ОСОБА_1  як зацікавлена особа - акціонер ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»- мав змогу отримати інформацію про визнання товариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури щодо нього із друкованих засобів масової інформації, а саме газети «Голос України»№ 75 від 27.04.07, в якій і були опубліковані зазначені відомості.

З наведеного слідує, що ОСОБА_3 при виконанні своїх повноважень лікві датора ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»було дотримано положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»щодо опублікування у офіційних друкованих органах відомостей про визнання ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд»банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

За таких обставин колегія суддів вважає, що оскаржуване судове рішення прийнято у відповідності з матеріалами справи, фактичними обставинами та чинним законодавством.

Заперечення, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими,  і не можуть бути підставою для скасування оскаржуваного рішення суду по даній справі, через що рішення господарського суду Харківської області від 01.08.2007 р. по справі  Б-48/03-07  залишається без змін, а апеляційна скарга  - без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, п.1 ч. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, колегія суддів

постановила:

Апеляційну скаргу акціонера ВАТ «ПМП «Украгроспецбуд», ОСОБА_1, м. Харків  залишити без задоволення.

Рішення  господарського суду Харківської області від  01.08.2007 р. по справі  Б-48/03-07 залишити без змін.

Головуючий суддя Погребняк В.Я.

 

 

  Судді Горбачова Л.П.

 

  Істоміна О.А.