Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/Б-210

Дата ухвалення рішення:
29.10.2007
Зареєстровано:
30.11.2007
Cуддя:
Мирутенко О.М.
Оприлюднено:
30.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Львівський апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське


ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_____

ПОСТАНОВА

29.10.07 Справа № 10/Б-210

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії

головуючого –судді - О.Л. Мирутенко

суддів - Г.М. Гнатюк

- Н.М. Кравчук


Розглянувши апеляційну скаргу Тернопільської ОДПІ

на ухвалу господарського суду Тернопільської області від 17.07.2007 року.

у справі № 10/Б-210

Кредитор: Тернопільська ОДПІ

боржник: ВАТ «БМУ №71»

про: банкрутство


З участю представників :

від кредитора –не з’явився.

від боржника –не з’явився.


ВСТАНОВИВ :

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 17.07.2007р., суддя Півторак М.Є., визнано Тернопільську ОДПІ поточним кредитором в сумі 16068 грн. В решті заявлених вимог було відмовлено.

З даною ухвалою не погодився кредитор –Тернопільська ОДПІ і оскаржив її в апеляційному порядку, оскільки вважає, що судом порушено норми матеріального права, зокрема Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнан ня його банкрутом".

Сторони були повідомлені належним чином про час та місце судового засідання.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши докази, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 17.07.2007р. у справі №10/Б-210 - без змін, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 17 січня 2003 року Державна податкова інспекція у місті Тернополі звернулася до господарського суду з заявою № 1433/7/10-011 про порушення справи про банкрутство ВАТ " Будівельно-монтажне управління № 71 " м. Тернопіль, стверджуючи, що боржник неспроможний погасити заборгованість по сплаті подат ків та обов'язкових платежів на загальну суму 71632,36 грн. станом на 31.12.2003 року.

Ухвалою суду від 22 січня 2003 року порушено провадження у справі № 10/Б-210 про банкрутство ВАТ " Будівельно-монтажне управління № 71 " та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, протягом дії якого заборонено стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства (крім випадків, передбачених п.4 статті 12 Закону) та заборонено нараховувати неустойку (штраф, пеню), інші фінансові ( економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів ( обов'язкових платежів) - п. 3 ухвали .

Ухвалою господар ського суду Тернопільської області від 10 лютого 2003 року було повністю визнано грошові вимоги Державної податкової інспекції у місті Тернополі до ВАТ " БМУ № 71 " м. Тернопіль в сумі 71632,36 грн..

Ініціюючим кредитором в газеті" Урядовий кур'єр ", м. Київ № 41 від 04 березня 2003 року було опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство Відкритого акціонерного то вариства " Будівельно-монтажне управління № 71 " м. Тернопіль вул. Поліська 3 .

Постановою господарського суду від 10 липня 2003 року Відкрите акціонерне товариство " Бу дівельно-монтажне управління № 71", м. Тернопіль визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, встановлено строк ліквідаційної процедури - 12 місяців з дня винесення по станови та призначено ліквідатора - Степанова Володимира Вікторовича, жителя м. Терно піль вул. Івана Франка 7/7 , Ліцензія серії АА № 520149 Міністерства економіки та з питань євро пейської інтеграції України.

Ініціюючий кредитор 15.05.2007р. звернувся до суду з вимогою про стягнення з боржника поточної заборгованості в розмірі 81 455,85 грн. та стверджує, що ВАТ" Будівельно-монтажне управління № 71 " м. Тер нопіль має заборгованість по сплаті податків з наступних платежів :

-з податку на додану вартість - 48793,55 грн. згідно до податкових декларацій за грудень 2002 року, січень-липень 2003 року, вересень-жовтень 2003 року, лютий-березень 2004 року, серпень-вересень 2004 року, листопад 2004 року ;

-з комунального податку -1565,90 грн. ( в тому числі пеня 756,70 грн. відповідно до комунального податку за 4 квартал 2002 року , 1-3 квартал 2003 року) ;

-з податку з юридичних осіб - власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів -2513,66 грн. пені;

-зі збору за забруднення навколишнього середовища - на суму 21,55 грн. ( в тому числі пеня 1,19 грн.) ;

-з земельного податку з юридичних осіб 28561,19 грн. ( втому числі пеня 13051,19 грн. );

-з пені по податку на прибуток на суму 7,19 грн.

Тобто, Тернопільська ОДПІ включила у поточні зобов'язання заборгованість по сплаті податків та обов'язкових платежів, які виникли як під час процедури розпорядження майном боржника, так і після винесення постанови про визнання боржника банкрутом, тобто після 10 липня 2003 року .

Нормою статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнан ня його банкрутом" встановлено, що вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах лік відаційної процедури.

В силу приписів ст. 23 зазначеного Закону Тернопільська ОДПІ вправі звертатися до суду з заявою про визнання її поточним кредитором по вимогах, які виникли в період процедури розпорядження майном боржника, тобто з 04 березня 2003 року по 10 липня 2003 року.

За таких обставин справи апеляційний суд погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що підлягають до задоволення вимоги Тернопільської ОДПІ про визнання її поточним кредитором лише в розмірі 16068,47 грн.:

-по податку на додану вартість за період з 03 квітня по 10 липня 2003 року на загальну суму 8590 грн.,

-з комунального податку за період з 03 квітня по 10 липня 2003 року на загальну суму 346,80 грн.,

-по земельному податку за період з 03 квітня 2003 року по 10 липня 2003 року на загальну суму 7131.67 грн..

Відповідно до преамбули Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників подат ків перед бюджетними та державними цільовими фондами»від 21.12.2002 року № 2181 (далі Закон № 2181) цей Закон не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податко вого боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Положеннями п. 7.8 ст. 7 Закону № 2181-111 встановлено, що з моменту прийняття ухвали господарсь ким судом про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків порядок сплати пода ткового зобов'язання або погашення податкового боргу такого платника податків, зазначених у заяві, яка подається до господарського суду, визначається згідно з нормами Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом ", без застосування норм Закону № 2181-111.

Отже, чинним законодавством встановлено, що норми Закону № 2181-111 не застосову ються до осіб, на яких поширюється судові процедури, визначені Законом України " Про віднов лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " .

Згідно статті 23 Закону України "Про відновлення пла тоспроможності боржника або визнання його банкрутом ", у банкрута припиняється підприємницька діяльність та припиняється повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпоряджен ня його майном, а також повноваження власника ( власників ) майна банкрута .

Відповідно до статті 25 даного Закону, ліквідатор з дня свого призначення здійснює повноваження визначені у ч. 1 вказаної статті, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. Отже, правосуб'єктність ліквідатора визначена в Законі та він позбавлений прав здійснювати повноваження, які не передбачені положеннями Закону та виходять за межі його компетенції.

Таким чином, виходячи з аналізу положень Закону, в ліквідаційній процедурі нові зобов'язання у банк рута в особі органу управління - ліквідатора можуть виникати виключно у випадках прямо передбачених у цьому Законі і порядок їх виконання визначений також нормами Закону .

З викладеного випливає, що в ліквідаційній процедурі боржника-банкрута не з'являється ніяких додат кових податкових зобов'язань, крім тих, котрі у вигляді конкурсних вимог включені до реєстру вимог кре диторів відповідно до ст.ст. 14, 23 Закону.

Отже, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (тобто з 10 липня 2003 року ) у ВАТ " БМУ № 71 " м. Тернопіль не можуть виникати нові зобов'язання зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів ).

Що ж стосується посилання апелянта на норми Закону України "Про систему оподаткування», то апеляційний суд вважає, що вказаний закон не регулює правовідносини, що виникають під час здійснення провадження у справі про банкрутство, а тому не підлягає застосуванню при розгляді заяви кредитора.

З огляду на викладене, колегія Львівського апеляційного господарського суду вважає, що ухвала господарського суду Тернопільської області від 17.07.2007р., ґрунтується на матеріалах і обставинах справи, відповідає матеріальному та процесуальному закону, через що відсутні правові підстави для її скасування.

Керуючись ст.ст. 101,103,105,106 ГПК України Львівський апеляційний господарський суд


Постановив:

Ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 17.07.2007 року у справі №10/Б-210 залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Постанову може бути оскаржено в касаційному порядку.

Матеріали справи скеровуються в господарський суд Тернопільської області.
Головуючий-суддя О.Л. Мирутенко


Судді: Г.М. Гнатюк


Н.М. Кравчук


Судовий реєстр по справі 10/Б-210

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
36237834 Ухвала 22.11.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694972 Ухвала 22.11.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694848 Ухвала 30.10.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694541 Ухвала 18.10.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694872 Ухвала 02.10.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694745 Ухвала 30.09.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694880 Ухвала 02.08.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694789 Ухвала 19.04.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694835 Ухвала 03.04.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694469 Ухвала 15.01.2013 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694653 Ухвала 27.12.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694594 Ухвала 30.10.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694451 Ухвала 08.10.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694529 Ухвала 05.10.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694519 Ухвала 25.09.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694506 Ухвала 22.08.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694487 Ухвала 24.07.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694437 Ухвала 12.07.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694488 Ухвала 31.05.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694403 Ухвала 04.05.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694396 Ухвала 06.04.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694365 Ухвала 27.03.2012 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694129 Ухвала 16.12.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694132 Ухвала 16.12.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694062 Ухвала 29.11.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50694082 Ухвала 29.11.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693998 Ухвала 21.10.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693988 Ухвала 13.10.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693968 Ухвала 11.10.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693970 Ухвала 10.10.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693931 Ухвала 23.09.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693708 Ухвала 29.04.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693694 Ухвала 12.04.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50912240 Ухвала 10.02.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693506 Ухвала 25.01.2011 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693435 Ухвала 14.12.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693397 Ухвала 01.12.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693373 Ухвала 16.11.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50693372 Ухвала 03.11.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50911951 Ухвала 11.08.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50692970 Ухвала 02.02.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50911705 Ухвала 02.02.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50692942 Ухвала 15.01.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
50692951 Ухвала 13.01.2010 Півторак М.Є. Господарський суд Тернопільської області Господарське
1869830 Постанова 20.05.2008 Мамонтова О.М. Вищий господарський суд України Господарське
1543746 Ухвала 08.04.2008 Мамонтова О.М. Вищий господарський суд України Господарське
1454430 Ухвала 11.03.2008 Мамонтова О.М. Вищий господарський суд України Господарське
1306506 Ухвала 21.01.2008 Мамонтова О.М. Вищий господарський суд України Господарське
1159147 Постанова 29.10.2007 Мирутенко О.М. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1031323 Ухвала 01.10.2007 Мирутенко О.М. Львівський апеляційний господарський суд Господарське