Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 6/138

Дата ухвалення рішення:
19.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Кадар Й.Й.
Оприлюднено:
29.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Закарпатської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 88000, м.Ужгород, вул.Коцюбинського, 2-а   тел.: 61-72-21

_______

УХВАЛА

"19" листопада 2007 р. Справа № 6/138

За заявою АК АПБ „Україна”, м.Київ

до ДП АПК „Ужгородський”, с.Розівка, Ужгородський район

про банкрутство

Суддя Й.Й. Кадар

Суддя  Й.Й. Кадар

За участю представників:

Від кредитора (ЗФ ВАТ „Кредобанк”) -Янцо О.К., головний юрисконсульт, представник за довіреністю №1412 від 20.03.2007,

Від кредитора (Ужгородська МДПІ) -Савицький С.І., державний податковий інспектор юридичного відділу, представник за дорученням №10275/с/10-0 від 30.07.2007,

Від кредитора (ВАТЕК „Закарпаттяобленерго”) -Тодавчич Г.І., представник за довіреністю,

Від кредитора (КП „Водоканал м. Ужгорода”) -Феделещак М.М., представник за довіреністю №702 від 29.12.2006,

Від закарпатського обласного сектору з питань банкрутства -Макаі А.Й., представник за довіреністю від 13.10.2007,

Від філії агентства з питань банкрутства -Пазина Р.О., директор,

Від прокуратури -Костак В.В., прокурор відділу представництва інтересів громадян і держави в судах облпрокуратури,

Керуючий санацією  -ОСОБА_1., арбітражний керуючий,

СУТЬ СПОРУ: розгляд плану санації у справі про банкрутство ДП “Агропромисловий Комбінат “Ужгородський”, с.Розівка, Ужгородський район, порушеної за заявою АК АПБ “Україна”,м.Київ,

ВСТАНОВИВ:

  Ухвалою Господарського суду від 10.05.2007 року № 6/138 було зупинено провадження у справі про банкрутство ДП “Агропромисловий Комбінат “Ужгородський”, керуючого санацією зобов'язано подати суду належними чином погоджений план санації ДП “Агропромисловий Комбінат “Ужгородський” або відповідні пропозиції комітету кредиторів щодо подальшого провадження у справі, оскільки поданий керуючим санацією план санації був схвалений комітетом кредиторів, однак не був погоджений у встановленому порядку.

На виконання вимог ухвали суду керуючий санацією ДП АПК „Ужгородський” арбітражний керуючий ОСОБА_1. подав до суду на затвердження план санації, схвалений Комітетом кредиторів, погоджений Державним департаментом з питань банкрутства (лист №216-60-11/2900 від 03.10.2007р.) та органом, відповідно до статуту уповноваженим управляти майном - Головним управлінням агропромислового розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації (лист №01-17/1650 від 18.10.2007р.) та протокол засідання комітету кредиторів. У зв'язку з цим, ухвалою від 12.11.2007 року провадження у справі було поновлено, а план санації призначено до розгляду в судовому засіданні.

Розгляд та схвалення проекту плану санації здійснювався на засіданні комітету кредиторів, який відбувся 25.04.2007р. В подальшому 06.11.2007р на засіданні комітету кредиторів було схвалено план санації в редакції з пропозицією Державного департаменту з питань банкрутства. На засіданні комітету кредиторів були присутні кредитори з загальною сукупною кількістю голосів в розмірі 6107, яка є більшістю голосів в розумінні п. 9 ст. 16 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від загальної кількості голосів членів комітету кредиторів в розмірі 6639 і є достатньою для прийняття відповідного рішення. На засіданні комітету кредиторів рішення про схвалення плану санації було прийнято одноголосно. В судовому засіданні заслухано думку кожного присутнього кредитора щодо затвердження плану санації.

Поданий на затвердження суду план санації передбачає відновлення платоспроможності підприємства за рахунок ряду санаційних заходів, в тому числі: пошук інвестора, проведення конкурсу з метою продажу рухомого та нерухомого майна (умовами якого є зокрема збереження виробничої діяльності, створення нових робочих місць, технічне переозброєння та запровадження прогресивних технологій, тощо), проведення аукціону  з метою продажу рухомого майна боржника, передача частини майна в оренду, стягнення дебіторської заборгованості, надання послуг та ін.

Після вжитих санаційних заходів у ДП АПК „Ужгородський” залишаться виробничі потужності для формування нового майнового комплексу ДП АПК „Ужгородський” (наділений необхідними засобами виробничо-технічного призначення та обіговими коштами, які будуть отримані за рахунок продажу частини майнових активів), який зможе забезпечити налагодження прибуткової діяльності, зокрема: виробництво комбікормів для власного споживання, виробництва комбікормів для продажу споживачам Закарпатської області та Західного регіону, розведення та продаж свиней, обробка та продаж м'яса, тощо.

Термін реалізації плану санації передбачений на протязі 12 місяців від дати затвердження плану санації Господарським судом Закарпатської області.

Основним джерелом погашення вимог кредиторів буде продаж частини майна боржника, виробничо-господарська діяльність боржника.

Результатами виконання плану санації ДП АПК „Ужгородський” відповідно до плану санації визначено:

-   погашення вимог кредиторів ДП АПК „Ужгородський” в порядку черговості, визначеної Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

-   укладення мирової угоди з кредиторами у справі про банкрутство у разі недостатності коштів для погашення вимог кредиторів протягом дії процедури санації, відповідно до положення абз. 4 ч. 2 ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- збереження юридичної особи боржника та створення необхідних передумов для його прибуткової господарської діяльності;

-   відновлення платоспроможності ДП АПК „Ужгородський” у розумінні положень Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

-   припинення провадження у справі про банкрутство.

Дослідивши матеріали справи та подані суду докази, заслухавши представників сторін, суд приходить до наступних висновків:

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“, план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови  участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу  (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

Отже, поданий на затвердження суду план санації відповідає вимогам, встановленим ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“, зокрема, містить вищеприведений перелік заходів щодо відновлення платоспроможності боржника та результати їх впровадження, визначає строк та черговість виплати боргу кредиторам, передбачає строк відновлення платоспроможності боржника, визначені джерела отримання коштів тощо.

Відповідно до п. 1 ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“, головною умовою плану санації є визначення результату виконання плану санації -відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом. Банкрутство, відповідно до ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“,  - це визнана  господарським  судом  неспроможність боржника  відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом  вимоги  кредиторів  не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Неплатоспроможність відповідно до ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“,  - це неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх  сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів  (обов'язкових  платежів)  не  інакше  як через відновлення платоспроможності.

Поступова реалізація плану санації буде контролюватись комітетом кредиторів та судом шляхом заслуховування звітів керуючого санацією про виконання плану санації.

Заперечень щодо затвердження плану санації від кредиторів та присутнього в судовому засіданні прокурора не надійшло. Оформлення плану санації не суперечить вимогам, що звичайно ставляться та вимогам загального та спеціального законодавства.  

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“, схвалений комітетом кредиторів план санації, який відповідає вимогам законодавства, господарський суд затверджує, про що виноситься ухвала.

Керуючись ст.ст. 1, 5, пп. 8, 9 ст. 16, ст. 17-21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Затвердити план санації Державного підприємства „Агропромисловий комбінат „Ужгородський” (адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Розівка, вул. Концівська, 38, код ЄДРПОУ 05513709).

2. Заслуховування звіту керуючого санацією щодо виконання плану санації призначити на 13 листопада 2008 року на 11 год. 00 хв.

3. Ухвалу надіслати сторонам та учасникам провадження справи про банкрутство.

  Суддя   Й.Й.Кадар

в/о пом. судді Л.В. Перекрест


Судовий реєстр по справі 6/138

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
724711 Постанова 13.06.2007 Баранець О.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
734303 Ухвала 12.06.2007 Баранець О.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
725389 Постанова 11.06.2007 Михалюк О.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
683953 Ухвала 31.05.2007 Баранець О.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
723864 Ухвала 29.05.2007 Блохiна Ж.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
676057 Ухвала 21.05.2007 Михалюк О.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
643883 Ухвала 10.05.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
643884 Ухвала 10.05.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
605758 Ухвала 26.04.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
611707 Ухвала 26.04.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
642604 Ухвала 24.04.2007 Баранець О.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
792047 Рішення 24.04.2007 Василенко Т.А. Господарський суд Луганської області Господарське
792055 Ухвала 24.04.2007 Василенко Т.А. Господарський суд Луганської області Господарське
594068 Ухвала 23.04.2007 Михалюк О.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
588958 Ухвала 19.04.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
723865 Ухвала 11.04.2007 Блохiна Ж.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
623945 Ухвала 10.04.2007 Василенко Т.А. Господарський суд Луганської області Господарське
642605 Ухвала 03.04.2007 Баранець О.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
547318 Ухвала 28.03.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
547315 Ухвала 26.03.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
547316 Ухвала 26.03.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
547317 Ухвала 26.03.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
553233 Ухвала 23.03.2007 Василенко Т.А. Господарський суд Луганської області Господарське
510589 Ухвала 13.03.2007 Василенко Т.А. Господарський суд Луганської області Господарське
552692 Рішення 13.03.2007 Ковтун С.А. Господарський суд м. Києва Господарське
529517 Ухвала 28.02.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
425523 Ухвала 01.02.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
373365 Ухвала 25.01.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
357858 Ухвала 09.01.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
357859 Ухвала 09.01.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
357860 Ухвала 09.01.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
357861 Ухвала 09.01.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
357862 Ухвала 09.01.2007 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
348893 Ухвала 21.12.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
348894 Ухвала 21.12.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
342931 Ухвала 13.12.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
342948 Ухвала 13.12.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
342949 Ухвала 13.12.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
326092 Ухвала 06.12.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
326838 Ухвала 05.12.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
320661 Ухвала 30.11.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
253199 Ухвала 09.11.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
200053 Ухвала 23.10.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
200261 Ухвала 23.10.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
191956 Постанова 17.10.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
165782 Ухвала 25.09.2006 Кадар Й.Й. Господарський суд Закарпатської області Господарське
36871 Ухвала 12.07.2006 Швець М.В. Господарський суд Чернівецької області Господарське
18246 Постанова 22.06.2006 Баранець О.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
46223 Постанова 22.06.2006 Блохiна Ж.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
223008 Рішення 08.06.2006 Коваленко О.О. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське