Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5020-4/206

Дата ухвалення рішення:
05.10.2010
Зареєстровано:
08.10.2010
Cуддя:
Погребняк Олексій Станіславович
Оприлюднено:
08.10.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд м. Севастополя
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

УХВАЛА


05 жовтня 2010 року справа № 5020-4/206


За заявою Прокурора Балаклавського району міста Севастополя (місто Севастополь, вулиця 7 Листопада, 3)

в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Балаклавському районі міста Севастополя (99042, місто Севастополь, вулиця 7 Листопада 3)

до Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1

(99019, АДРЕСА_1)

про визнання боржника банкрутом,

Суддя Погребняк О.С.

за участю представників:

кредитора: не з`явився;

ліквідатор (арбітражний керуючий Бабенко М.В.) - не з`явився;

боржника: не з`явився;

прокуратура Балаклавського району м.Севастополя: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Балаклавського району міста Севастополя в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Балаклавському районі міста Севастополя звернувся до господарського суду міста Севастополя із заявою до Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 про визнання боржника банкрутом.

Заява про визнання банкрутом боржника подана в порядку, передбаченому статтею 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та мотивована відсутністю боржника за його місцезнаходженням.

Ухвалою суду від 06.10.2009 заява прийнята до розгляду та порушено провадження у справі.

Постановою господарского суду м.Севастополя від 10.11.2009 фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (99019, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком до 10.01.2010 року, ліквідатором фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 призначено Державну податкову інспекцію у Балаклавському районі мста Севастополя, а також зобов’язано ліквідатора здійснити заходи, передбачені статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, після завершення ліквідаційної процедури в строк до 10.01.2010 року надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.

06.04.2010 на адресу господарського суду м.Севастополя від ліквідатора надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, розгляд якого у судовому засіданні було призначено на 15.04.2010.

Дослідивши зміст звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, судом було встановлено, що в процесі здійснення ліквідаційних заходів Державною податковою інспекцією у Балаклавському районі мста Севастополя було виявлено майно боржника –грошові кошти в сумі 3746,49 грн., які знаходяться на рахунку № 260552325 Кримської республіканської дирекції «Райффайзен Банк Аваль»(а.с.73).

Відповідно до частини 6 статті 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом”, за клопотанням ліквідатора у випадку виявлення ним майна відсутнього боржника, визнаного банкрутом, господарський суд може винести ухвалу про припинення процедури ліквідації, передбаченої цією статтею, та перехід до загальної процедури у справі про банкрутство, яка передбачена Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом”.

Ухвалою від 27.04.2010 суд припинив ліквідаційну процедуру відносно СПД ОСОБА_1, передбаченої статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом”, перейшов до загальної процедури банкрутства, наклав арешт на майно боржника, відкрив ліквідаційну процедуру строком на чотири місяці, призначив ліквідатором боржника арбітражного керуючого Бабенко Марину Володимирівну, а також зобов'язав ліквідатора провести заходи, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, щодо виявлення кредиторів, надати оголошення в офіційному друкованому органі засобів масової інформації щодо відкриття ліквідаційної процедури, встановивши строк пред’явлення кредиторських вимог протягом одного місяця з моменту надання оголошення.

В пункті 11.5 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 „Про деякі питання практики застосування Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” зазначено, що з моменту публікації відомостей про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури поточні кредитори, вимоги яких виникли після порушення провадження у справі про банкрутство (у процедурах розпорядження майном, санації та ліквідації) зобов'язані заявити їх ліквідатору та до господарського суду протягом строку ліквідаційної процедури.

У виконання пункту 9 ухвали господарського суду м.Севастополя від 27.04.2010 ліквідатором боржника у № 93 (4843) газети «Голос України»від 22.05.2010 було розміщено оголошення про відкриття у відношенні Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 ліквідаційної процедури, встановлення строку пред’явлення кредиторських вимог протягом одного місяця з моменту надання оголошення.

Судом встановлено, що протягом одного місяця з моменту надання оголошення до боржника з кредитрськими вимогами звернулась лише Державна податкова інспекція у Балаклавському районі міста Севастополя. Розмір кредиторський вимог –342,84 грн.

Ухвалою суд від 17.08.2010 було визнано вимоги кредиторів та затверджено реєстр вимог кредиторів в наступному складі: Державна податкова інспекція у Балаклавському районі міста Севастополя –в сумі 342,84 грн. –третя черга. Вказаною ухвалою судом також встановлено, що конкурсні вимоги всіх кредиторів, що заявлені до боржника після 22.06.2010, або не заявлені взагалі по даній справі, відповідно до частини 2 статті 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” - вважаються погашеними.

20.08.2010 на адресу суду від ліквідатора боржника –арбітражного керуючого Бабанко М.В. надійшов звіт ліквідатора (а.с.141-142).

Із змісту звіту ліквідатора вбачається, що за місцем прописки боржник не проживає, інвентаризація майна боржника не проводилась у зв`язку з відсутністю даних про майно боржника, бухгалтерські документи, обліку матеріальних цінностей, основних засобах.

Аналіз економічних показників та фінансового стану боржника не зроблено з причини відсутності даних бухгалтерського обліку та звітності. Звільнення робітників приватного піприємця ОСОБА_1 не проводилось у зв`язку з їх відсутністю, штампів та печаток не виявлено.

В ході проведення процедури ліквідації на розрахунковому рахунку боржника було виявлено грошові кошти в сумі 3812,59 грн., які були направлені на погашення боргу перед кредитором –339,84 грн.; оплату послуг арбітражного керуючого –3472,75 грн.

На підставі викладеного, ліквідатор боржника просив суд затвердити звіт та ліквідаційний баланс приватного підприємця ОСОБА_1, у зв`язку з оплатою боржником боргу перед ДПІ в Балаклавському районі м.Севастополя вважати грошові вимоги кредитора погашеними (а.с.141-142).

Згідно з частиною 3 статті 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом”, якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі ліквідатор протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення у встановленому порядку керівника (органів управління) боржника. Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо в неї залишилося майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством.

Частиною 2 статті 49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом”, встановлено, що після завершення розрахунків з кредиторами громадянин-підприємець, визнаний банкрутом, звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів, що були заявлені після визнання громадянина-підприємця банкрутом, за винятком вимог, передбачених абзацом другим цієї частини.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом”, господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами.

Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.

На підставі викладеного, керуючись статтями 32, пунктом 7 частини 1 статті 40, статтею 49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального Кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт та ліквідаційний баланс фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (99019, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

2. Повноваження ліквідатора - припинити

3. Провадження у справі № 5020-4/206 припинити.

4. Копію даної ухвали направити учасникам провадження.

Суддя О.С. Погребняк

Судовий реєстр по справі 5020-4/206

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
13571057 Ухвала 18.01.2011 Погребняк Олексій Станіславович Господарський суд м. Севастополя Господарське
13085873 Рішення 14.12.2010 Погребняк Олексій Станіславович Господарський суд м. Севастополя Господарське
11532742 Ухвала 05.10.2010 Погребняк Олексій Станіславович Господарський суд м. Севастополя Господарське
6942378 Постанова 10.11.2009 Погребняк Олексій Станіславович Господарський суд м. Севастополя Господарське
6276006 Ухвала 06.10.2009 Погребняк О.С. Господарський суд м. Севастополя Господарське