Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 20-5/509

Дата ухвалення рішення:
15.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Євдокимов І.В.
Оприлюднено:
28.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд м. Севастополя
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

справа №


за заявою Державної податкової інспекції в Ленінському районі міста Севастополя

(99011, м. Севастополь, вул. Кулакова, 37)

до боржника Приватного підприємства „Веста-Трейд”

(99040 м. Севастополь, вул. Хрустальбова, б. 125, кв. 23)

про визнання боржника банкрутом

Суддя Євдокимов І.В.


Представники :

ініціюючій кредитор - не з’явився;

боржник - не з’явився.СУТЬ СПОРУ:

Державна податкова інспекція у Ленінському районі міста Севастополя звернулася в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника Приватного підприємства „Веста-Трейд”.

24.09.2007 ухвалою господарського суду міста Севастополя порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „Веста-Трейд”.

Боржник у судове засідання не з’явився, відзив на заяву про визнання його банкрутом не надав, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином за адресою, вказаною у його статутних документах.

Розглянувши матеріали справи, суд


В С Т А Н О В И В :

Приватне підприємство „Веста-Трейд” (далі –ПП „Веста-Трейд”) зареєстроване Ленінською районною державною адміністрацією м. Севастополя як суб’єкт підприємницької діяльності 07.11.2002, про що зроблений запис у журналі обліку за № 04055593Ю0030217. Місцезнаходження: 99040 м. Севастополь, вул. Хрустальбова, б. 125, кв. 23.

ПП „Веста-Трейд” внесене до Державного реєстру підприємств та організацій України, поставлене на податковий облік в державній податковій інспекції в Ленінському районі м. Севастополя, є платником податків та інших обов’язкових платежів, ідентифікаційний код 32265680.

За результатами здійснення фінансово-господарської діяльності у ПП „Веста-Трейд” виникла заборгованість перед бюджетом у розмірі 6759,92 грн., зокрема:


1. податкове зобов’язання по податку на додану вартість в розмірі 5200,50 грн.,

2. пеня нарахована на суму податкового боргу 1559,32 грн.,


ДПІ Ленінському районі міста Севастополя 02.07.2004 проведена перевірка з питань правильності визначення податку на додану вартість, який підлягає відшкодуванню з бюджету за квітень 2003 року.

Висновки перевірки містяться в акті № 188/23/123/32265680 від 02.07.2007.

В ході перевірки встановлені порушення п.п. 7.2.3 п. 7.2, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України “Про податок на додану вартість”, яке виразилось у необґрунтованому віднесенні в податковий кредит суми ПДВ в розмірі 10055,00 грн., а також необґрунтованого зменшення податкового зобов’язання по ПДВ на суму 24336,00 грн.

За результатами перевірки відповідно до п.п. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” керівництвом ДПІ у Ленінському районі міста Севастополя прийняті податкові повідомлення-рішення № 0002342310/0 від 03.07.2004 на суму 5200,50 грн., № 0002352310/0 від 03.07.2004 на суму 19729,00 грн.

Вказані податкові повідомлення-рішення направлені на адресу боржника. Але були повернути у зв’язку із закінчення строку зберігання.

ДПІ в Ленінському районі м. Севастополя відповідно до п.п. 6.2.3 п. 6.2 ст. 6 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” на адресу боржника була направлена перша податкова вимога № 1/436 від 21.07.2004 з пропозицією погасити наявну заборгованість перед бюджетом, вказана податкова вимога була повернута у зв’язку із закінчення строку зберігання. У зв’язку з неможливістю вручення податкової вимоги, відповідно до п.п. 6.2.4 п. 6.2 ст. 6 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” вказана податкова вимога була поміщена на дошку податкових повідомлень 16.10.2004 і знята 15.11.2004 (акт № 124/24-0 від 16.10.2004).

Друга податкова вимога № 2/630 від 16.11.2004 була направлена на адресу боржника, яка була повернута на адресу ДПІ в Ленінському районі м. Севастополя. У зв’язку з неможливістю вручення податкової вимоги, відповідно до п.п. 6.2.4 п. 6.2 ст. 6 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” вказана податкова вимога була поміщена на дошку податкових повідомлень 16.11.2004 і знята 16.12.2004 (акт № 131/24-0 від 16.11.2004).

Відповідно до п.п. 6.2.4 п. 6.2 ст. 6 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” у разі коли податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення або податкові вимоги у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення або податкову вимогу, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, податковий орган розміщує податкове повідомлення або податкові вимоги на дошці податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такої податкової вимоги вважається днем її вручення.

Таким чином, перша податкова вимога № 1/436 від 21.07.2004 і друга податкова вимога № 22/630 від 16.11.2004 вважаються врученими.

Проте, заходів по погашенню заборгованості відповідач не здійснює.

Сума в розмірі 19729,00 грн. по податковому повідомленню-рішенню № 0002352310/0 від 03.07.2004 була погашена 13.07.2004 за рахунок переплати, яка була у боржника.

З метою стягнення заборгованості з боржника ДПІ в Ленінському районі м. Севастополя звернулась до господарського суду м. Севастополя з позовом про стягнення з боржника суми заборгованості перед бюджетом в розмірі 5200,60 грн. Рішенням господарського суду м. Севастополя від 13.03.2006 по справі № 20-12/380 позов задоволений в повному об’ємі.

Контроль за надходженням коштів, які підлягають внесенню до бюджету, здійснює ДПІ в Ленінському районі м. Севастополя.

Згідно з п. 10.1 ст. 10 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” у разі коли інші, передбачені цим Законом, заходи з погашення податкового боргу не дали позитивного результату, податковий орган здійснює за платника податків та на користь держави заходи щодо залучення додаткових джерел погашення суми податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а за їх недостатності - шляхом продажу інших активів такого платника податків.

Згідно з п. 5.1 глави 5 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Національного банку України № 22 від 21.01.2004, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976 відповідно до статті 1071 Цивільного кодексу України кошти можуть бути списані з рахунку клієнта без його доручення на підставі рішення суду.

Таким чином, ДПІ в Ленінському районі м. Севастополя не має права здійснювати погашення податкової заборгованості ПП „Веста-Трейд” шляхом безпосереднього списання грошових коштів з розрахункового рахунку боржника.

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання. Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті; виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання.

Відповідно до п. 10 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідності зі статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Згідно з п. 4.7 Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"” у вирішенні питання про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі статтею 52 Закону, судам слід враховувати, що наявність хоча б однієї з ознак відсутнього боржника, передбачених частиною першою статті 52 Закону, є достатньою для порушення провадження у справі.

Співробітниками ДПІ в Ленінському районі м. Севастополя була проведена перевірка ПП „Веста-Трейд” з питання вивчення майнового стану підприємства, був здійснений виїзд за юридичною адресою боржника з метою перевірки зберігання майна підприємства.

За результатами перевірки встановлено, що боржник за юридичною адресою не знаходиться. Звернути стягнення заборгованості на майно ПП „Веста-Трейд” не можливо, оскільки фінансово-господарську діяльність боржник не здійснює, податкову звітність не надає.

За даними БТІ та ДРОМН м. Севастополя № 2517 від 17.05.2006, ДАІ УМВС України в м. Севастополі право власності на нерухоме майно, автотранспортні засоби за ПП „Веста-Трейд” не зареєстровано.

Згідно витягу про внесення запису у Державний реєстр заставного рухомого майна № 1290229 від 22.10.2004 в податковій заставі знаходяться всі активи платника податків.

Відповідно до інформації Севастопольської міської філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” за ПП „Веста-Трейд” земельні ділянки у користуванні (власності) відповідно до вимог діючого законодавства не зареєстровані.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про правомірність вимог ініціюючого кредитора про визнання ПП „Веста-Трейд” банкрутом у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

ДПІ в Ленінському районі м. Севастополя заявлене клопотання про призначення ліквідатором Державну податкову інспекцію в Ленінському районі міста Севастополя.

Беручи до уваги викладене та керуючись статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд -


П О С Т А Н О В И В :


1. Визнати Приватне підприємство „Веста-Трейд” (99040 м. Севастополь, вул. Хрустальбова, б. 125, кв. 23, код ЕДРПОУ 32265680) банкрутом.


2. Відкрити ліквідаційну процедуру.

Встановити строк ліквідації до 17.12.2007.


3. Призначити ліквідатором Приватного підприємства „Веста-Трейд” (99040 м. Севастополь, вул. Хрустальбова, б. 125, кв. 23, код ЕДРПОУ 32265680) Державну податкову інспекцію в Ленінському районі міста Севастополя.


4. Зобов’язати ліквідатора здійснити заходи, передбачені статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, після завершення ліквідаційної процедури в строк до 17.12.2007 надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.


5. Ухвалу направити кредитору, боржнику, ліквідатору, Кримському регіональному агентству з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі, (95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 81,оф 401, 227).
Суддя І.В. Євдокимов


Розсилка:

1. ДПІ в Ленінському районі міста Севастополя (99011, м. Севастополь, вул. Кулакова, 37)

2. ПП „Веста-Трейд” (99040 м. Севастополь, вул. Хрустальбова, б. 125, кв. 23)

3. Кримське регіональне агентство з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі (95034 м. Сімферополь, вул. Київська, 81, оф. 401, 227)

4. Державному реєстратору в Ленінському районі м. Севастополя (м. Севастополь, м-н. Повсталих, 6)

5. справа

6. наряд