Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/285

Дата ухвалення рішення:
21.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Жак В.В.
Оприлюднено:
27.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області


ПОСТАНОВА


21.11.07 № 10/285


Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Жака В. В. розглянув справу № 10/285 від 15.10.2007 року

за заявою кредитора – Державної податкової інспекції в м. Кіровограді, м. Кіровоград,

до боржника – товариства з обмеженою відповідальністю „Кіровоград-Діаграма” (далі – ТОВ „Кіровоград-Діаграма”), м, Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 29, корп. 3,

про банкрутство відсутнього боржника,


Представники сторін:

від кредитора - ДПІ у м. Кіровограді - Стусь Л.А., головний державний податковий інспектор юридичного відділ , довіреність № 125 від 04.04.07;

від боржника - не викликалися ;


Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника ТОВ „Кіровоград-Діаграма” з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника кредитора, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Вимоги кредитора до боржника станом на 11.10.2007 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: по штрафних санкціях по податку на додану вартість в загальній сумі складають 735,55 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у ТОВ „Кіровоград-Діаграма” ознак відсутнього боржника.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 735,55 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор – Державна податкова інспекція у м. Кіровограді згоду на призначення його ліквідатором відсутнього боржника ТОВ „Кіровоград-Діаграма” не подав, запропонував призначити ліквідатором відсутнього боржника арбітражного керуючого Савоніну О.Є.

Арбітражний керуючий Савоніна О.Є. відповідно до ч. 3 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подала суду заяву про те, що вона стосовно ТОВ „Кіровоград-Діаграма” не належить до жодної з категорій осіб, які згідно із законом не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

Оскільки Державна податкова інспекція у м. Кіровограді згідно з чинним законодавством звільнене від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-


П О С Т А Н О В И В:


1. Визнати відсутнього боржника - товариство з обмеженою відповідальністю „Кіровоград-Діаграма” банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута товариства з обмеженою відповідальністю „Кіровоград-Діаграма” на строк до 21.05.2008 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Савоніну Олену Євгеніївну, ліцензія серії АБ № 271759 від 29.03.2006 року, яка проживає за адресою: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 3-А, кв. 39.

4. Зобов’язати ліквідатора, арбітражного керуючого Савоніну О.Є.:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення Кіровському відділу державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 21.12.2007 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 21.02.2008 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 21.05.2008 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони ТОВ „Кіровоград-Діаграма” і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 09.07.2007 року.

6. Відповідно до абз 6. ч. 1 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ „Кіровоград-Діаграма” на рахунках № 2600701552747.980 в сумі 1410,86 грн., № 2600701552747.840 в сумі 29,82 дол. США, гривневий еквівалент -150,59 грн. в філії ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Кіровограді, МФО 323389, застосовані ухвалою суду від 30.10.2007 року.

7. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Кіровоград-Діаграма", що знаходиться за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда. 29, корп. 3 (р/р 2600701552747 у філії ВАТ "Державний екпортно-імпортний банк України, м. Кіровоград, МФО 323389, код ЄДРПОУ 31703989) в доход Державного бюджету (отримувач коштів: УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, № рахунку 31115095700002, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації: 22090200 "Державне мито, не віднесене до інших категорій" –85,00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

8. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Кіровоград-Діаграма", що знаходиться за адресою: 25031, м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда. 29, корп. 3 (р/р 2600701552747 у філії ВАТ "Державний екпортно-імпортний банк України, м. Кіровоград, МФО 323389, код ЄДРПОУ 31703989) в доход Державного бюджету (отримувач коштів: УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, № рахунку: 31218259700002, ідентифікаційний код: 24145329, код бюджетної класифікації: 22050000 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах") - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати та надіслати його Кіровському відділу державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції, копію наказу надіслати територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Кіровоградській області.

9. Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, арбітражному керуючому Савоніній О.Є., Кіровському відділу державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції.

Суддя (підпис) Жак В. В.Судовий реєстр по справі 10/285

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
30469416 Ухвала 07.03.2013 Маринчак Н.Є. Вищий адміністративний суд України Адміністративне
48897941 Ухвала 25.02.2013 Маринчак Н.Є. Вищий адміністративний суд України Адміністративне
20458715 Ухвала 29.12.2011 Швець Віктор Володимирович Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
19886043 Ухвала 07.11.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
19048601 Ухвала 20.10.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
18769784 Постанова 10.10.2011 Зеленін В.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
18759275 Ухвала 20.09.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
18115774 Рішення 01.09.2011 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
17864047 Ухвала 19.08.2011 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
18119009 Рішення 15.08.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
17870325 Ухвала 25.07.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
15992026 Ухвала 02.06.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
15929639 Постанова 24.05.2011 Жук Г.А. Київський апеляційний господарський суд Господарське
14975529 Ухвала 14.04.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
14975534 Ухвала 14.04.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
14975539 Ухвала 14.04.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
14763984 Ухвала 11.04.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
14763982 Ухвала 08.04.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
15008888 Ухвала 05.04.2011 Бужак Н.П. Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
14696073 Ухвала 04.04.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
14426425 Ухвала 10.03.2011 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
14346406 Постанова 16.02.2011 Барицька T.Л. Вищий господарський суд України Господарське
13016190 Постанова 14.12.2010 Зеленін В.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
13946871 Постанова 14.12.2010 Дегтярьова О.В. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
13316301 Ухвала 09.12.2010 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
12431584 Ухвала 24.11.2010 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
53200719 Ухвала 04.10.2010 Дегтярьова О.В. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
12087955 Рішення 30.09.2010 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
10759562 Ухвала 09.08.2010 Котков О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
53833919 Ухвала 13.05.2010 Ковзель П.О. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
53833904 Ухвала 03.02.2010 Ковзель П.О. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
12041394 Постанова 30.11.2009 Ковзель П.О. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
3437963 Ухвала 22.04.2009 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3254724 Ухвала 17.03.2009 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2803833 Ухвала 22.01.2009 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1944475 Ухвала 30.07.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1792474 Ухвала 03.07.2008 Терлецька-Байдюк Н.Я. Господарський суд Житомирської області Господарське
1541312 Ухвала 03.04.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1144907 Ухвала 21.11.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1101919 Ухвала 30.10.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1040105 Постанова 15.10.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
889305 Ухвала 01.08.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
772521 Ухвала 03.07.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
488140 Постанова 13.03.2007 Будішевська Л.О. Господарський суд Житомирської області Господарське
372523 Ухвала 25.01.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
331020 Ухвала 28.12.2006 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
313922 Ухвала 12.12.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
294226 Постанова 27.11.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське