Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/146

Дата ухвалення рішення:
07.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
27.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
У Х В А Л А


07.11.07 Справа № 11/146


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/146 від 08.05.2007 року

за заявою прокурора Маловисківського району в інтересах держави в особі якої виступають

кредитори: 1. управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі, 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 62,

2. відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний Банк України”, від імені якого діє Маловисківське відділення № 5425, 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Київська, 3,

до боржника - приватного сільськогосподарського підприємства “Зоряне” (далі – ПСП “Зоряне”), 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Горького, 48,

про банкрутство, -


П Р Е Д С Т А В Н И К И:


від прокуратури - Федунець З.О., посвідчення № 347 прокурор відділу представництва інтересів громадян та держави в судах прокуратури області;

від кредитора - Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Кіровограді - Чорний О.І. , довіреність № 04/022-07 від 09.01.07;

від кредитора ВАТ "Державний ощадний Банк України" - Шуліма Н.М. , довіреність № 1673 від 31.03.07 головний спеціаліст юридичної служби філії Маловисківського відділення ВАТ "Державний ощадний Банк України";

від боржника - Кудря В.І. , довіреність № 10 від 07.11.07 ;

В попередньому засіданні суду приймала участь розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Муравська О.С.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представників кредиторів, боржника та розпорядника майна, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Ухвалою від 14.06.2007 року господарський суд за результатами підготовчого засідання визнав вимоги управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі та ВАТ "Державний ощадний Банк України", ввів процедуру розпорядження майном, призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Муравську О.С, зобов'язав управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі подати до офіційних друкованих органів (газети “Урядовий кур’єр” або “Голос України”) у 10-денний строк з дня отримання даної ухвали оголошення про порушення справи про банкрутство щодо приватного сільськогосподарського підприємства “Зоряне”.

Оголошення про порушення провадження у даній справі опубліковано в газеті “Урядовий кур'єр” № 113 від 27.06.2007 року.

Розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Муравська О.С. подала до господарського суду реєстр вимог кредиторів.

До реєстру вимог кредиторів включені вимоги Управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі в сумі 5187, 84 грн., ВАТ “Державний ощадний Банк України” в сумі 212 062, 24 грн., Маловисківського районного центру зайнятості в сумі 2 280, 58 грн., відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Маловисківському районі Кіровоградської області в сумі 323, 05 грн., Маловисківської МДПІ в сумі 8120, 33 грн., ТОВ “Експотрейд” в сумі 31 992, 98 грн., Асоціації “Насіння Кіровоградщини” 94 424, 90 грн.

За даними обліку боржника заборгованість перед працівниками боржника по виплаті заробітної слати, аліментів, а також по авторських винагородах, відшкодуванню шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян відсутня.

Вимоги ВАТ “Державний ощадний Банк України”, забезпечені заставою майна боржника, за даними обліку боржника та відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, який міститься в матеріалах справи, всі активи платника податків знаходяться в податковій заставі.

Заставним є кредитор, вимоги якого фактично забезпечені заставним майно, яке є в наявності. Вимоги ВАТ “Державний ощадний Банк України” в сумі 170 000, 00 грн., фактично забезпечені заставою майна боржника (договір застави від 30.03.2003 року т. 1 а.с. 29-31). На дату порушення провадження у справі про банкрутство ПСП “Зоряне” боржником визначалась залишкова балансова вартість наявного заставного майна в сумі 35 672, 00 грн., в даний час залишкова балансова вартість такого майна складає 57785, 00 грн. і до моменту реалізації майна на аукціоні або публічних торгах не можливо остаточно встановити, яка саме сума буде виручена від реалізації та в якому розмірі будуть погашені вимоги кредитора, які забезпечені заставою, тому вимоги такого кредитора підлягають включенню до першої черги задоволення в сумі 170 000, 00 грн.

Разом з тим, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 24 Закону України "Про заставу" у випадках, коли сума, виручена від продажу предмета застави, недостатня для повного задоволення вимог заставодержателя, останній має право, якщо інше не передбачено законом чи договором, одержати суму, якої не вистачає для задоволення його вимоги, з іншого майна боржника у порядку черговості, передбаченої законодавством України. Оскільки Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не передбачено право заставодержателя на першочергове задоволення його вимог з іншого майна банкрута за недостатності коштів, одержаних від продажу предмета застави, вимоги цього кредитора у частині, не забезпеченій заставою, задовольняються в ліквідаційній процедурі у четверту чергу.

09.10.2007 року до господарського суду надійшла заява 2/262 від 09.10.2007 року ВАТ КБ “Надра”, від імені якого діє Філія ВАТ КБ “Надра” Кіровоградське регіональне управління, з вимогою включити вимоги даного кредитора до реєстру вимог кредиторів, як вимоги забезпечені заставою.

Разом з тим, господарським судом з'ясовано, що вимоги ВАТ КБ “Надра”, відповідно до кредитного договору № 2/1/2005/980-К/333 від 22.04.2005 року, договору застави № 2/1/2005/980-З/334 від 22.04.2005 року та договору застави № 2/1/2005/980-З/335 від 22.04.2005 року забезпечені заставою, але не майна боржника, а третіх осіб: гр. Кавун В.М. та ФГ “Златодар”.

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у першу чергу задовольняються вимоги, забезпечені заставою. Частиною 2 ст. 26 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя.

Тобто виходячи з аналізу норм Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, вимоги заставного кредитора мають бути забезпечені заставою виключно майна боржника, оскільки, якщо заставодацем є третя особа, то саме до цієї третьої особи кредитор має право звернутися з вимогою щодо задоволення його вимог за рахунок заставного майна такої особи.

Оскільки, в розумінні ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” конкурсні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника, і з врахуванням викладеного ВАТ КБ “Надра” є саме конкурсним кредитором.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Вимоги ВАТ КБ “Надра” заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання.

Інші кредитори із заявами про грошові вимоги до боржника до господарського суду не зверталися.

Заперечення та скарги кредиторів з приводу включення їх вимог до реєстру вимог кредиторів під час попереднього засідання до суду не надходили. Крім вимоги ВАТ “Державний ощадний Банк України” щодо включення його вимог в сумі 170 000, 00 грн. до першої черги задоволення, яка досліджена господарським судом.

Оскільки Управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі, Маловисківський районний центр зайнятості, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Маловисківському районі Кіровоградської області, Маловисківська МДПІ згідно з чинним законодавством звільнені від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 340, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 238, 00 грн. по заявах вказаних кредиторів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-16, 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон), ст. ст. 4-1, 38, 44, 45, 46, 47-1, 49, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


У Х В А Л И В:


1. Визнати грошові вимоги кредиторів та затвердити реєстр вимог кредиторів боржника приватного сільськогосподарського підприємства “Зоряне” в таких сумах і в такій черговості задоволення вимог:

1). відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Маловисківському районі (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Шевченка, 1) – 323, 05 грн. - друга черга;

2). Маловисківський районний центр зайнятості (адреса: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Горького, 48) - 2280, 58 грн. - друга черга;

3). управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 62) – 378, 00 грн. - перша черга; 3 051, 71 грн. - друга черга; 1 758, 13 грн. - шоста черга;

4). Маловисківська МДПІ (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 76) – 7 553, 43 грн. - третя черга; 566, 90 грн. - шоста черга;

5). відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний Банк України”, від імені якого діє Маловисківське відділення № 5425, (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Київська, 3) – 170 000, 00 грн. - перша черга; 42 062, 24 грн. - четверта черга;

6). товариство з обмеженою відповідальністю “ЕКСПОТРЕЙД” (адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23-Б) – 30052, 56 грн. - четверта черга; 1 940, 42 грн. - шоста черга; 85, 00 грн. державного мита та 40, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу – перша черга;

7). Асоціація “Насіння Кіровоградщини” (адреса: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, к. 420) – 81 840, 88 грн. четверта черга; 12 584, 02 грн. - шоста черга.

Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не розглядаються і вважаються погашеними.

2. Стягнути з приватного сільськогосподарського підприємства “Зоряне” (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Горького, 48, ід. код ЄДРПОУ 31715549) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” – 340, 00 грн. державного мита.

Наказ видати після набрання ухвалою законної сили.

3. Стягнути з приватного сільськогосподарського підприємства “Зоряне” (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Горького, 48, ід. код ЄДРПОУ 31715549) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 238, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

Наказ видати після набрання ухвалою законної сили.

4. Зобов’язати розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Муравську О.С. в порядку, визначеному ст. 16 Закону, скликати перші загальні збори кредиторів, які провести не пізніше 19.11.2007 року.

Рішення (протокол) зборів кредиторів про створення та склад комітету кредиторів подати господарському суду не пізніше 26.11.2007 року разом з довіреностями представників кредиторів на участь у справі про банкрутство, письмовими повідомленнями розпорядника майна на адресу кредиторів про час і місце проведення перших зборів кредиторів разом з доказами їх направлення кредиторам.

5. Зобов’язати розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Муравську О.С. До 26.11.2007 року подати суду звіт про свою діяльність в якості розпорядника майном боржника, відомості про фінансове становище боржника, а також інформацію про виявлення ознак фіктивного банкрутства боржника чи доведення до банкрутства у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14.

6. Зобов’язати боржника та арбітражного керуючого, розпорядника майна боржника Муравську О.С. організувати обрання представника працівників боржника в порядку, встановленому абз. 20 ст.1 Закону, та надати йому можливість представляти інтереси працівників боржника при проведенні послідуючих процедур банкрутства. Копію протоколу загальних зборів про обрання представника працівників боржника подати господарському суду до 26.11.2007 року. Повідомити суду адресу місця проживання представника працівників боржника.

7. Запропонувати комітету кредиторів боржника подати суду клопотання про відкриття процедури санації, або визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, укладення мирової угоди; про призначення керуючого санацією чи ліквідатора з пропозиціями щодо їх кандидатур не пізніше 26.11.2007 року. До клопотання необхідно додати копію ліцензії арбітражного керуючого та заяву арбітражного керуючого про його неналежність стосовно боржника до категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

8. Зобов’язати боржника та розпорядника майна, арбітражного керуючого Муравську О.С., при поданні комітетом кредиторів до суду клопотання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, надати суду документально підтверджену, детальну інформацію про майнову неспроможність боржника наявним майном задовольнити вимоги визнаних судом кредиторів.

9. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, призначити на 15 год. 00 хв. 04.12.2007 року.

Явка голови комітету кредиторів, представника боржника та арбітражного керуючого у це засідання суду є обов’язковою.

10. Примірники цієї ухвали надіслати всім кредиторам, включеним до реєстру вимог кредиторів (п. 1 цієї ухвали), боржнику, розпоряднику майном боржника, арбітражному керуючому Муравській О.С., Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства.

Суддя Коваленко Н.М.


Судовий реєстр по справі 11/146

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4143558 Ухвала 01.07.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
4023063 Рішення 22.06.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3823731 Ухвала 11.06.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3880951 Ухвала 09.06.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3807838 Ухвала 25.05.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3603325 Ухвала 07.05.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3193997 Постанова 11.03.2009 Пантелієнко В.О. Київський апеляційний господарський суд Господарське
2866876 Ухвала 21.01.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2807874 Ухвала 13.01.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2625037 Рішення 09.12.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2552321 Ухвала 05.12.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
2552320 Ухвала 02.12.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
2370115 Ухвала 18.11.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2283517 Ухвала 04.11.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
2288029 Ухвала 04.11.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2109728 Ухвала 01.10.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1913490 Ухвала 22.07.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
3611229 Ухвала 21.07.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1853870 Рішення 10.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1779442 Ухвала 26.06.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1733551 Ухвала 04.06.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1733542 Ухвала 27.05.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
2282783 Ухвала 26.05.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
1687498 Ухвала 14.05.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1357896 Постанова 05.02.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1196835 Ухвала 04.12.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1140890 Ухвала 07.11.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1084895 Ухвала 30.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1084220 Ухвала 29.10.2007 Гаврищук Т.Г. Господарський суд Донецької області Господарське
1039848 Ухвала 09.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1019349 Ухвала 03.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
969198 Ухвала 12.09.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
969256 Ухвала 11.09.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
813385 Рішення 20.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
791709 Ухвала 09.07.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
763943 Ухвала 02.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
738522 Ухвала 14.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
738524 Ухвала 06.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
792397 Рішення 17.05.2007 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
625225 Ухвала 03.05.2007 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
605165 Рішення 25.04.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
1288059 Постанова 17.04.2007 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
624096 Ухвала 12.04.2007 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3675855 Ухвала 16.03.2007 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
313850 Ухвала 14.12.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
244740 Постанова 13.11.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
59555 Постанова 18.07.2006 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
44322 Рішення 11.07.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
33925 Постанова 07.07.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
12638 Судовий наказ 13.06.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське