Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 14/1090

Дата ухвалення рішення:
12.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Хабазня Ю.А.
Оприлюднено:
27.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Черкаської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"12" листопада 2007 р. №3 Справа № 14/1090
вх. №

17482

від

14.09.2007

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Соколишиній І.А., за участю арбітражного керуючого Білика О.А. (за посадою), та представників боржника Хандюк Т.О., заявників Тимчишиної –Благодір С.П. (від управління Пенсійного фонду України в Черкаському районі), Лизуненка С.О. (від управління Пенсійного фонду України в Придніпровському районі м.Черкаси), Поставничого Р.В. (від ВАТ «Азот»), Криворотька В.М. (від Черкаського міського центру зайнятості), Горяніна А.О. (від ВАТ “Черкасиобленерго”), Вознюка А.О. (від державної податкової інспекції у м. Черкаси), Тополь І.К., Яцуляка О.Б. (від ЗАТ «Агроекопродукт»), за довіреностями, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання про затвердження мирової угоди, яке надійшло від арбітражного керуючого у справі за заявою

ініціюючого кредитора

відкритого акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

до боржника

державного підприємства «Черкаський консервний комбінат»

про

визнання банкрутом, –

УСТАНОВИВ:

Ухвалами суду у цій справі від 17.02.2006 порушено провадження у справі, від 17.08.2006 затверджено реєстр вимог кредиторів. Комітет кредиторів боржника прийняв рішення від 11.09.2007 про укладення мирової угоди (протокол №7) та подав її суду на затвердження.

Ухвалою від 18.09.2007 №2 було відкладено розгляд справи на 25 10.2007 та надано строк для погодження проекту мирової угоди з органом уповноваженим управляти державним майном боржника (Міністерством аграрної політики України) та вказано на необхідність подання укладеної мирової угоди Фонду державного майна України для забезпечення виконання вимог ст.11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

При цьому про час і місце проведення судового засідання були належним чином повідомлені боржник, арбітражний керуючий, кредитори, а також Міністерство аграрної політики України, Фонд державного майна України, прокуратура Черкаської області. У справі оголошувались перерви 25.10.2007 у зв’язку з ненадходженням відповіді про результати розгляду мирової угоди від Фонду державного майна України та 08.11.2007 для складання повного тексту рішення.

Скарги, заяви чи заперечення щодо умов мирової угоди чи порядку її укладення відсутні.

Представники, що з’явились у судове засідання, клопотання про затвердження мирової угоди підтримали. Судом було поставлено на обговорення питання забезпечення виконання мирової угоди інвестором та порядку переходу права власності. У ході обговорення останнього боржником, інвестором та членами комітету кредиторів зазначено, що перехід права власності на майно боржника має бути оформлено після повного розрахунку безпосередньо на підставі мирової угоди, що перехід права власності на майно боржника неможливий без складення акту приймання передачі майна, а його складення не можливе без підтвердження інвестором боржнику факту повного погашення ним вимог кредиторів. Голова комітет кредиторів вважає, що факт повного погашення вимог кредиторів має підтверджуватись тристоронніми актами звірки взаєморозрахунків.

Заслухавши представників сторін та інших учасників провадження у справі, дослідивши наявні у справі матеріали суд вважає, що подана мирова угода підлягає затвердженню відповідно до викладеного в резолютивній частині виходячи з наступного.

Так, мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг, визначених статтею 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон), тому зобов’язання боржника щодо погашення вимог першої черги є окремим додатком до заяви про затвердження мирової угоди, але не є предметом самої мирової угоди (абз.6 ч.1 ст. 38 Закону). Також у мировій угоді наведені умови чи наслідки, які повторюють вимоги і норми чинного законодавства (наприклад, необхідність виконання мирової угоди належним чином і в установлений нею строк, можливість визнання мирової угоди недійсною згідно із ст.39 Закону, припинення провадження у справі про банкрутство, недійсність окремих положень мирової угоди не тягне за собою недійсність її в цілому). Однак, частиною четвертою ст. 37 Закону визначено які умови є обов’язковими і які умови можуть бути додатковими. Наведені в мировій угоді умови не суперечать положенням чинного законодавства, однак, статусу умов мирової угоди не набувають (законодавство може бути змінено поза волею сторін) і в ухвалі суду не вказуються. Суд вважає, що подана на затвердження мирова угода укладена з дотриманням порядку її укладення та її умови не суперечать чинному законодавству. Разом з тим суд вважає необхідним вказати в ухвалі про її затвердження, що факт повного виконання умов мирової угоди інвестором (щодо погашення вимог кредиторів та перерахування коштів боржнику) має підтверджуватись актом приймання-передачі визначеного цією мировою угодою майна інвестором від боржника та довідкою боржника за підписом керівника боржника і печаткою останнього.. Суд вважає недоцільним складення тристоронніх актів взаємозвірки розрахунків, оскільки зобов’язаною особою перед кредиторами є боржник, а тому саме останній має контролювати виконання умов мирової угоди стосовно погашення вимог кредиторів інвестором та вирішувати питання про момент її виконання і переходу права власності на майно.

Суд приймає рішення про затвердження мирової угоди враховуючи наступні обставини: що заборгованість із заробітної плати працівників (включаючи вимоги, які виникли перед працівниками у процедурах банкрутства), та зобов’язання перед розпорядником майна щодо оплати його праці і витрат погашені повністю; що боржником взято зобов’язання про погашення вимог першої черги (витрати кредиторів на оплату державного мита і витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) у сумі 453,00 грн. до 01.01.2008 року; що відчуження інвестору іншого майна (тобто в іншому складі та/чи на суму меншу від вказаної у мировій угоді) не представляє для нього інтересу та порушує його цільове використання; що оцінювач майна визначався на підставі конкурсу, оголошення про який опубліковано в газетах «Нова доба»(12.04.2007 №29-30) та Вечірні Черкаси»(02.05.2007 №18); що інвестор визначався на підставі конкурсу, оголошення про який опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр»(02.08.2007 №137); що звіт про експертну оцінку рецензовано регіональним відділенням Фонду державного майна України у Черкаській області 07.09.2007; що мирова угода для забезпечення виконання вимог ст.11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»подавалась на погодження Фонду державного майна України, однак останній листом від 30.10.2007 №10-24-17234 зазначив про те, що погодження мирової угоди боржника не відноситься до його повноважень; що мирова угода погоджена Міністерством аграрної політики України як органом уповноваженим управляти державним майном боржника; що мирова угода погоджена державною податковою інспекцією у м. Черкаси.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 12, 38, п.5 ч.1 ст.40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суд –

УХВАЛИВ:

Затвердити подану комітетом кредиторів мирову угоду від 11.09.2007 згідно з якою.

1.1Погашення заборгованості боржника перед кредиторами здійснюється третьою особою - інвестором в обмін на частину активів боржника, згідно з п. 4 статті 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

1.2.Вимоги кредиторів першої, другої, третьої, четвертої та шостої черг до боржника, які мають бути задоволені становлять загальну суму боргу у розмірі 3576512,87 грн. (1 черги - 453,00грн.; 2 черги - 540903,37грн.; 3 черги - 2457521,13грн.; 4 черги - 473829,43грн.; 6 черги -103805,94 грн.) та підлягають розстрочці (відстрочці) з відповідним пропорційним погашенням рівними платежами у такій послідовності:

1.2.1.Вимоги першої черги у сумі 453,00грн. погашаються згідно із зобов’язаннями, взятими боржником.

1.2.2.Вимоги другої черги у сумі 540903,37 грн. підлягають погашенню у повному розмірі не пізніше 31 січня 2008 року.

1.2.3.Вимоги третьої черги у сумі 2457521,13 грн. підлягають погашенню у такому порядку: 60 %, що становить 1474 512,68 грн., не пізніше 31 березня 2008 року; 40 %, що становить 983008,45 грн., не пізніше 30 квітня 2008 року.

1.2.4.Вимоги четвертої черги у сумі 473829,43 грн. підлягають погашенню у такому порядку: 50%, що становить 236914,72 грн., не пізніше 30 травня 2008 року; 50%, що становить 236914,71 грн., не пізніше 30 червня 2008 року.

1.2.5.Вимоги шостої черги у сумі 103805,94 грн. підлягають погашенню у повному розмірі не пізніше 31 липня 2008 року.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги. Зобов'язання перед кредиторами по погашенню вимог кредиторів можуть бути виконані достроково.

1.3.Відповідно до п. 4 статті 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»до виконання зобов'язань боржника перед
кредиторами залучається третя особа –інвестор, закрите акціонерне товариство «Агроекопродукт»(Черкаська обл., м. Канів, вул. Дорошенка, 1, ідентифікаційний код 24372924), який бере на себе зобов'язання погашення заборгованості боржника перед кредиторами відповідно до наступних умов:

1.3.1.Інвестор, погашає вимоги згідно з реєстром кредиторів в сумі 3576512,87 грн. відповідно до затвердженого мировою угодою графіку безпосередньо на рахунки кредиторів. Оплата заборгованості по вимогах кредиторів може за згодою боржника та кредитора здійснюватися у інших формах, які не суперечать чинному законодавству.

1.3.2.Після погашення кредиторської заборгованості згідно з реєстром кредиторів (п.1.3.1 цієї ухвали), інвестор перераховує решту вартості майна боржнику, що становить 3522487,13 грн. до 31 грудня 2008 року.

1.3.3.Погашення заборгованості боржника перед кредиторами здійснюється інвестором в обмін на активи боржника, а саме майно, вартість якого визначена на підставі експертної оцінки на суму 7099000,00 грн. Інвестор, ЗАТ «Агроекопродукт», набуває право власності на майно боржника вказане у додатку №3 до мирової угоди, затвердженої цією ухвалою, в установленому законодавством порядку після погашення вимог кредиторів та сплати боржнику коштів (п 1.3.2 цієї ухвали).

Підставою для оформлення права власності інвестора на майно боржника є акт приймання передачі майна, вказаного у додатку 3№ до мирової угоди та довідка боржника про повне виконання інвестором умов мирової угоди, затвердженого цією ухвалою, на суму 7099000,00 грн.

Інші умови мирової угоди не наводяться як такі, що повторюють положення чинного законодавства.

2.Провадження у справі припинити

3.Зняти мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Скасувати арешт на майно боржника, накладений ухвалою суду від 17.02.2006.

5.Припинити повноваження розпорядника майна, арбітражного керуючого Білика О.А.

Направити дану ухвалу боржнику, арбітражному керуючому, кредиторам (8), а також Міністерству аграрної політики України, Фонду державного майна України, прокурору Черкаської області, Черкаському обласному сектору з питань банкрутства, державному реєстратору (виконкому Черкаської міської ради), відділу державної виконавчої служби Придніпровського районного управління юстиції у м. Черкаси.


Ухвала може бути оскаржена до Київського міжобласного апеляційного господарського суду.


Суддя Хабазня Ю.А.


Судовий реєстр по справі 14/1090

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1139914 Ухвала 12.11.2007 Хабазня Ю.А. Господарський суд Черкаської області Господарське
727248 Постанова 29.05.2007 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
607479 Ухвала 11.04.2007 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
499767 Ухвала 22.02.2007 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
493954 Ухвала 02.10.2006 Рудченко С.Г. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
493955 Ухвала 02.10.2006 Рудченко С.Г. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське