Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 112/2б-2005

Дата ухвалення рішення:
20.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Короткевич О.Є.
Оприлюднено:
27.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Київської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м.Київ-32, вул. Комінтерну, 16 тел.230-31-77

УХВАЛА

"20" листопада 2007 р. Справа № 112/2б-2005

за заявою Тетіївської міжрайонної державної податкової інспекції, м.Тетіїв

до СТОВ "Погреби", с.Погреби, Тетіївський район

про банкрутство

Заступник Голови господарського суду Короткевич О.Є.

Обставини справи:

Постановою господарського суду Київської області від 14.03.2005 року у справі №112/2б-2005 визнано банкрутом СТОВ "Погреби", с. Погреби, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Сінєльнікова В.В. та зобов’язано останнього подати за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута звіт та ліквідаційний баланс.

Згідно розпорядження голови господарського суду Київської області від 04.12.2006 року справу №112/2б-2005 про банкрутство СТОВ "Погреби", с.Погреби, Тетіївський район передано до провадження заступнику голови господарського суду Короткевичу О.Є.

До господарського суду Київської області надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого від 26.10.2007 року за № 158/112 про затвердження мирової угоди від 26.10.2007 року.

Вищезазначене клопотання призначено до розгляду на 20.11.2007 року на 16-15.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового провадження враховано наступне:

Рішення про укладення мирової угоди прийнято на зборах комітету кредиторів СТОВ "Погреби", с. Погреби, що підтверджується протоколом засідання комітету кредиторів СТОВ "Погреби", с. Погреби від 25.10.2007 року, який знаходиться в матеріалах справи.

Згідно ч. 8 ст. 16 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про підготовку та укладення мирової угоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Мирову угоду підписано від імені боржника - ліквідатором, який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, від імені кредиторів - головою комітету кредиторів.

Згідно з умовами якої:

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Погреби”, надалі за текстом –“Боржник”, в особі ліквідатора Сінєльнікова Валерія Васильовича, який діє на підставі ухвали Господарського суду Київської області від 20.06.2006 р. у справі № 112/2б-06р. про банкрутство СТОВ «Погреби», та,

Кредитори товариства з обмеженою відповідальністю “Погреби”, надалі за текстом разом –“Кредитори”, а окремо “Кредитор”, в особі голови комітету кредиторів СТОВ „Погреби” Микитюк Алевтини Мирославівни, яка діє на підставі рішення комітету кредиторів (протокол від 25.10.2007р.),

Фізична особа-підприємець Кирилюк Валентина Вадимівна, 02100, м.Київ, вул. Будівельників, 33, кв.18, ідентифікаційний код 2268220688, свідоцтво про державну реєстрацію В01 № 567691, видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією, 18.07.2007 року, надалі за текстом «Інвестор», в особі Кирилюк Валентини Вадимівни, яка діє на підставі Cвідоцтва про реєстрацію, надалі за текстом разом –“Сторони”, а окремо –“Сторона”,уклали дану Мирову Угоду про наступне:

СТАТТЯ 1.

ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. СТОРОНИ, відповідно до ст.ст. 35, 36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" домовилися про 100% (сто відсотків) погашення Кредиторам боргів Боржника в розмірі, на умовах та в порядку, визначених цією Мировою Угодою.

1.2. Згідно з реєстром кредиторів, затвердженим ухвалою Господарського суду Київської області від 06.06.6 року, по справі № 112/2б-06р., з урахуванням вимог кредиторів, що виникли в процедурах розпорядження майном та ліквідації, станом на 06.06.2006 року кредиторська заборгованість Боржника перед кредиторами становить 38 019, 51 грн..

1.3. Мирова Угода укладається щодо вимог першої та наступних черг, визначених ст. 31 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з урахуванням поточної кредиторської заборгованості, що виникла у Боржника в процедурах розпорядження майном та ліквідації, станом на 06.06.2006 року перед Міжрайонною державною податковою інспекцією у Тетіївському районі (надалі за текстом Тетіївське МДПІ), Тетіївським районним центром зайнятості (надалі за текстом Тетіївське РЦЗ), Державним комітетом України з Державного матеріального резерву (надалі за текстом ДК України з ДМР), Київським обласним відділенням виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (надалі за текстом Київське ОВВДФССТВП), Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Ставищенскому районі Київської області (надалі за текстом ВВДФССВНВНВТПЗУ у Ставищенскому районі Київської області.

Згідно черговості задоволення вимог кредиторів, встановленої ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заборгованість Боржника перед Кредиторами кожної черги, щодо яких укладається Мирова Угода станом на 06.06.2006 року становить наступні розміри:

1.3.1. Перша черга –38 019,51 грн., яка складається:

- Тетіївське МДПІ - 33 316, 74 грн.;

- Тетіївське РЦЗ - 2 687, 23 грн.;

- ДК України з ДМР - 1 912, 99 грн.;

- Київське ОВВДФССТВП - 66, 00 грн.;

- ВВДФССВНВНВТПЗУ у Ставищенскому районі Київської області - 36, 55 грн..

Загальна сума вимог Кредиторів до Боржника щодо якої укладається Мирова Угода становить –38 019,51 грн.

1.4. Метою укладення даної Мирової Угоди є відновлення платоспроможності Боржника (погашення кредиторських вимог, недопущення знищення активів підприємства, тощо) та припинення справи про банкрутство № 112/2б-06р., що знаходиться в провадженні Господарського суду Київської області.

1.5. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом Київської області і є обов'язковою для Боржника, Інвестора та Кредиторів СТОВ «Погреби».

СТАТТЯ 2.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Зобов‘язання Боржника:

2.1.1. До повного розрахунку з Кредиторами відповідно до умов Мирової Угоди не допускати

збільшення простроченої кредиторської заборгованості.

2.1.2. Подавати достовірні дані про своє фінансове та майнове положення.

2.1.3. Виконувати умови даної Мирової Угоди.

2.1.4. Передати у власність Інвестору всі свої майнові, фінансові, матеріальні та нематеріальні активи.

2.2. Зобов‘язання Інвестора:

2.2.1. Погашати Кредиторам суму заборгованості Боржника у порядку та на умовах пропорційності, передбаченими цією Мировою Угодою.

2.2.2. Здійснювати розрахунки з Кредитором в грошовій формі. За згодою між Інвестором і Кредиторами, Інвестор може здійснювати погашення заборгованості Боржника Кредиторам в матеріальній або будь-якій іншій формі, що не суперечить чинному Законодавству України за відповідними угодами.

2.2.3. Виконувати умови даної Мирової Угоди.

2.2.4. Прийняти заходи по стягненню дебіторської заборгованості.

2.2.5. Прийняти у власність майнові, фінансові матеріальні та нематеріальні активи Боржника, а саме:

- Майновий комплекс тваринницької ферми, Київська обл.,Тетіївський р-н,с.Погреби,вул.Ювілейна, 41;

- Адмінбудінок, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 15;

- Гараж-склад, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 15;

- Будинок пасічника, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 15;

- Майновий комплекс тракторної бригади, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н,с. Погреби,вул. Ювілейна, 39;

- Млин, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Берегова, 1;

- Телятник №1, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кошів, вул. Шевченка,1;

- Телятнік № 2, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кошив, вул. Шевченка, 1;

- Будинок тваринника, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби. вул. Ювілейна, 41;

- Конюшня, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 41;

- Силосна траншея, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 41;

- Огорожа тракторного парку, за адресою:Київська обл.,Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 39;

- Асфальтовий тік комори, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 39;

- Приміщення пилорами, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювилейна, 41;

- Зерноочисний агрегат ЗД-100, за адресою: Київська обл. ,Тетіївський р-н,с.Погреби,вул.Ювілейна, 39.

2.3. З метою відновлення платоспроможності Боржника та виконання умов Мирової Угоди, Кредитори зобов'язуються:

2.3.1. Виконувати умови даної Мирової Угоди.

2.3.2. Не вчиняти дій, які можуть призвести до збільшення заборгованості Боржника або до скасування Мирової Угоди.

2.4. Інвестор має право:

2.4.1. Вимагати від Кредиторів виконання умов даної Мирової Угоди.

2.4.2. Достроково виконати зобов’язання, передбачені даною Мировою Угодою, за умови дотримання черговості та пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

2.4.3. Прийняти у власність майнові, фінансові матеріальні та нематеріальні активи Боржника, а саме:

- Майновий комплекс тваринницької ферми, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н,

с. Погреби, вул. Ювілейна, 41;

- Адмінбудінок, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 15;

- Гараж-склад, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 15;

- Будинок пасічника, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 15;

- Майновий комплекс тракторної бригади, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н,

с. Погреби, вул. Ювілейна, 39;

- Млин, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Берегова, 1;

- Телятник №1, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кошів, вул. Шевченка,1;

- Телятнік № 2, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кошив, вул. Шевченка, 1;

- Будинок тваринника, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 41;

- Конюшня, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 41;

- Силосна траншея, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювілейна, 41;

- Огорожа тракторного парку,за адресою:Київська обл.,Тетіївський р-н,с. Погреби,вул.Ювілейна, 39;

- Асфальтовий тік комори, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул.Ювілейна, 39;

- Приміщення пилорами, за адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Погреби, вул. Ювилейна, 41;

- Зерноочисний агрегат ЗД-100,за адресою:Київська обл.,Тетіївський р-н,с.Погреби,вул.Ювілейна, 39.

2.5. Кредитори мають право:

2.5.1. Вимагати від Боржника виконання зобов'язань, передбачених даною Мировою Угодою.

СТАТТЯ 3.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БОРЖНИКА

3.1. Списання боргів боржника.

3.1.1. Заборгованість Боржника, яка визначена в реєстрі вимог кредиторів та затверджена ухвалою Господарського суду Київської області від 06.06.2006 року як неустойка (штраф, пеня), відповідно до ст. 36 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у Кредиторів відсутня, тому не підлягає списанню.

3.1.2. Заборгованість Боржника, що затверджена господарським судом Київської області від 06.06.2006року, з урахуванням поточних вимог конкурсних кредиторів, що виникли в процедурах розпорядження майном та ліквідації, станом на 06.06.2006 року, у загальному розмірі становить 38 019, 51 грн. (тридцять вісім тисяч дев’ятнадцять гривень 51 коп.), та не підлягає списанню.

3.2. Відстрочка та розстрочка вимог до Боржника.

3.2.1. Вимоги кредиторів до Боржника, які мають бути задоволені після підписання цієї угоди становлять загальну суму боргу у розмірі 38 019, 51 грн. та не підлягають розстрочці (відстрочці).

3.2.2. Оплата вимог кредиторів у відповідності з пунктом 3.2.1 цієї угоди відбувається одним траншом кожному кредитору, але не пізніше одного місяця від відповідної дати, на яку припадає день затвердження Мирової Угоди Господарськім судом Київської області.

3.2.3. Вимоги кредиторів, які виникли до порушення справи № 112/2б-06 року про банкрутство СТОВ “Погреби” та в процедурах розпорядження майном та ліквідації і не заявлені взагалі - вважаються погашеними.

3.4. Вимоги по податкам та зборам перед бюджетом та державними цільовими фондами, що виникають внаслідок застосування списання (прощення) та погашення вимог Боржника у відповідності до умов цієї Мирової Угоди підлягають списанню Державними органами, які уповноважені проводити облік, нарахування та стягнення відповідних податків та зборів.

3.5. Вимоги кредиторів, які погашенні станом на день затвердження Мирової Угоди судом відповідно зменшують суми, які підлягають до погашення згідно з умовами Мирової Угоди.

У випадку дострокового погашення вимог кредиторів, терміни погашення кредиторських вимог, визначені пунктом 3.2. цієї угоди не змінюються, а сума виплат зменшує відповідні вимоги.

Після затвердження цієї Мирової Угоди Господарським судом Київської області на протязі одного календарного тижня, відшкодувати витрати арбітражного керуючого Сінєльнікова Валерія Васильовича, призначеного ліквідатором згідно Ухвали Господарського суду Київської області від 20.06. 2006 року, у справі № 112/2б-06р., пов’язанні з проведенням ліквідаційної процедури, за рахунок Інвестора, у сумі 33 тис. грн.

СТАТТЯ 4.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ МИРОВОЇ УГОДИ

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Мирової Угоди Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2. У випадку оскарження будь-ким з кредиторів укладення цієї Мирової Угоди, (економічна криза в державі, світова економічна криза тощо) не вважається невиконанням умов Мирової угоди затримка платежів Інвестора на користь кредиторів на термін до 2 місяців з часу закінчення обставин, передбачених цим пунктом.

4.3. У випадку, якщо Інвестор не виконує вимоги цієї Мирової Угоди щодо проведення погашення заборгованості перед кредиторами у термін, який перевищує 2 місяці (за умови закінчення обставин, передбачених пунктом 4.2. цієї Мирової Угоди), кредитори тієї черги, на користь яких проводяться такі виплати заборгованості зобов‘язані провести переговори з Боржником щодо нормалізації останнім платежів у відповідності до вимог цієї мирової угоди, про що складається відповідний протокол.

Якщо під час переговорів сторони не знаходять взаємовигідних умов подальшого виконання мирової угоди, Мирова Угода вважається розірваною і кредитори, вимоги яких не погашені, мають право пред’явити до боржника свої вимоги в розмірі, що затверджені ухвалою господарського суду Київської області від 06.06.2006 року у справі № 112/2б-2006 року.

СТАТТЯ 5.

ІНШІ УМОВИ

5.1. Наслідки укладення даної Мирової Угоди:

5.1.1. відновлюється платоспроможність Боржника;

5.1.2. з дня затвердження даної Мирової Угоди господарським судом Сторони розпочинають виконання взятих на себе даною угодою зобов'язань;

5.1.3. ухвалою господарського суду припиняється провадження у справі про банкрутство Боржника;

5.1.4. припиняються повноваження ліквідатора;

5.1.5. умови мирової угоди які стосуються списання вимог кредиторів до Боржника вважаються виконаними в момент затвердження цієї Мирової Угоди господарським судом. Київської області.

5.1.6. вимоги Кредиторів, по яких зроблені розрахунки згідно з умовами Мирової Угоди, а також які списані внаслідок її укладення, вважаються погашеними і не можуть бути відновленні у випадку розірвання Мирової Угоди чи її скасування внаслідок невиконання сторонами її умов;

5.1.7. вимоги кредиторів, які не затверджені господарським судом Київської області або не заявлені взагалі вважаються погашеними в повному обсязі (п.2 ст.14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом");

5.1.8. інші наслідки, прямо передбачені чинним законодавством України.

5.2. Недійсність окремих положень цієї Мирової Угоди не тягне за собою недійсність Мирової Угоди в цілому, оскільки можна припустити, що ця Мирова Угода могла б бути укладена без включення до неї таких положень.

5.3. Назви статей та розділів цієї Мирової Угоди використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

5.4. Дану Мирову Угоду складено в 4 (чотирьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для голови комітету кредиторів, ФОП Кирилюк В.В., ліквідатора та господарського суду Київської області.

Кредиторам надаються належним чином завірені копії Мирової Угоди.

5.5. У випадках, не передбачених Мировою Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.6. Розбіжності, що можуть виникнути при виконанні умов даної Мирової Угоди вирішуються сторонами шляхом переговорів.

У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів спір вирішується господарським судом.

Зідно ч. 1, 2, 4, 5 ст. 35 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів

Відповідно до ст. 37 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода укладається в письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.

Господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено мирову угоду, як це передбачено п.5 ст.40 названого Закону.

Керуючись ст. ст.35-38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та 80, 86 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 26.10.2007 року, укладену між кредиторами і боржником СТОВ "Погреби", с. Погреби код 13714267 у справі №112/2б-2005.

2. Провадження у справі №112/2б-2005/14 про визнання СТОВ "Погреби", с. Погреби, –припинити.


Заступник голови

господарського суду Короткевич О.Є.Судовий реєстр по справі 112/2б-2005

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
22554553 Ухвала 10.04.2012 Мальована Л.Я. Господарський суд Київської області Господарське
1670813 Ухвала 14.05.2008 Мальована Л.Я. Господарський суд Київської області Господарське
1417614 Ухвала 26.02.2008 Короткевич О.Є. Господарський суд Київської області Господарське
1322024 Ухвала 14.01.2008 Короткевич О.Є. Господарський суд Київської області Господарське
1139720 Ухвала 20.11.2007 Короткевич О.Є. Господарський суд Київської області Господарське
1084286 Ухвала 31.10.2007 Короткевич О.Є. Господарський суд Київської області Господарське