Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-39/10-05

Дата ухвалення рішення:
12.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Крестьянінов О.О.
Оприлюднено:
27.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Харківської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА


"12" листопада 2007 р. Справа № Б-39/10-05

вх. № 1957/2-39


Суддя господарського суду Крестьянінов О.О.

при секретарі судового засідання Унтілова Т.В.

За участю представників:

Кредитора – ВАТ „Вовчанський ОЕЗ” – Камінський О.І. (дов. №112 від 23.01.2007р.);

Кредитора – АК „Харківобленерго” – Квіцінська А.І. (дов. №01-62юр/3094 від 01.06.2007р.);

Кредитора – Вовчанська МДПІ – Старостенко С.А. (дов. №1010/10/10-016 від 05.05.2007р.);

Ліквідатор Ямпольський Ю.О. (ліцензія серії АБ №271553 від 28.10.2005р.),

Розглянувши справу

за заявою Вовчанська МДПІ Харківської обл., м. Вовчанськ

до СТОВ АФ "Хотімлянське" с. Хотімля

про визнання банкрутом


ВСТАНОВИВ:


Ухвалою господарського суду від 17.10.2007р. розгляд справи відкладався на 12.11.2007р., повторно зобов’язано ліквідатора Ямпольського Ю.О. скликати і провести збори комітету кредиторів, на яких прийняти рішення щодо подальшої судової процедури банкрутства Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми „Хотімлянське”.

В судовому засіданні ліквідатор звернувся з заявою про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство від 01.11.2007р.

Представник ВАТ „Вовчанський ОЕЗ” підтримав заяву ліквідатора у повному обсязі.

Представник АК „Харківобленерго” заперечував проти укладення мирової угоди, оскільки умовами останньої передбачається неповне погашення вимог кредитора.

Представник Вовчанської МДПІ Харківської області не мав заперечень щодо укладення мирової угоди на запропонованих умовах. Однак, заперечував проти припинення провадження у справі, оскільки на його думку ліквідатор не звітував перед комітетом кредиторів про проведену роботу.

Інші представники кредиторів та ліквідатор пояснили, що на останніх зборах, на які не з’явився представник Вовчанської МДПІ Харківської області, ліквідатор звітував про проведену ним роботу.

В судовому засіданні протягом дня оголошувалася перерва до 15-00год. для надання можливості представнику Вовчанської МДПІ Харківської області ознайомитися з матеріалами справи, в тому числі зі звітом ліквідатора, однак він не скористався вказаним правом та після перерви в судове засідання не з’явився.

Розглянувши матеріали справи, заяву ліквідатора про затвердження мирової угоди, заслухавши пояснення учасників процесу встановив наступне.

Постановою господарського суду Харківської області від 14.03.2005р. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірму „Хотімлянське” було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Ямпольського Ю.О., якого зобов’язано виконати ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.04.2007р. було затверджено надану суду мирову угоду від 06.04.2007р., припинено провадження у справі.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 14.06.2007р. було скасовано ухвалу господарського суду Харківської області по справі №Б-39/10-05 від 10.04.2007р., справу направлено до господарського суду для розгляду по суті.

Ухвалами господарського суду Харківської області від 02.07.2007р., 01.08.2007р., 26.09.2007р., 17.10.2007р. було зобов’язано ліквідатора Ямпольського Ю.О. скликати і провести збори комітету кредиторів, на яких прийняти рішення щодо подальшої судової процедури банкрутства Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми „Хотімлянське”.

Як свідчать матеріали справи, ліквідатором було скликано та проведено 01.11.2007р. збори кредиторів, на яких було прийнято рішення про укладення мирової угоди. Зазначене підтверджується письмовими повідомленнями ліквідатора кредиторів про проведення зборів кредиторів та реєстром відправлення поштової кореспонденції від 19.10.2007р., протоколом реєстрації представників кредиторів на зборах кредиторів СТОВ АФ „Хотімлянське” від 01.11.2007р., протоколом зборів від 01.11.2007р., мировою угодою від 01.11.2007р.

Надана суду мирова угода від 01.11.2007р. підписана ліквідатором Ямпольським Ю.О. (від імені боржника), головою комітету кредиторів – представником ВАТ „Вовчанський ОЕЗ” (від імені кредиторів) та представником ТОВ „ФЕБ” (від імені поручителя). Повноваження останніх на підписання мирової угоди підтверджуються довіреностями, які знаходяться в матеріалах справи, протоколом зборів кредиторів від 01.11.2007р.

Умовами мирової угоди передбачається: повне погашення поручителем вимог кредиторів другої та третьої черг в загальній сумі 31041,17грн. протягом 30 календарних днів від дня затвердження судом мирової угоди; задоволення вимог кредиторів четвертої черги боржником або поручителем пропорційно вимозі кожного у розмірі 25% від суми основного боргу в загальній сумі 51733,05грн. протягом 90 календарних днів від дня затвердження судом мирової угоди; прощення (списання) решти вимог кредиторів четвертої та шостої черг.

До матеріалів справи ліквідатором також надані інші матеріали згідно положень ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За матералами справи, між АК АПБ „Україна” (первісний кредитор) та ТОВ „ФЕБ” (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги від 15.10.2007р., а також акти прийому-передачі права вимоги за кредитним договором №8 від 06.02.2001р. та прийому-передачі документів, які засвідчують право вимоги, за кредитним договором №8 від 06.02.2001р. За умовами договору від 15.10.2007р. первісний кредитор відступив, а новий кредитор набув право вимоги в повному обсязі, що належить первісному кредиторові та виникло на підставі кредитного договору №8 від 06.02.2001р. (основний договор). За договором від 15.10.2007р. новий кредитор набув наступних прав: вимагати від боржника сплати грошових коштів у розмірі та у строки, визначені основним договором; інших прав, пов’язаних з виконанням основного договору, що існували у первісного кредитора до моменту укладення цього договору, в тому числі брати участь у справах про банкрутство, засіданнях комітету кредиторів.

Відповідно ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, права АК АПБ „Україна” за кредитним договором №8 від 06.02.2001р. по відношенню до боржника перейшли до нового кредитора – ТОВ „ФЕБ”. Останній надав згоду на укладення мирової угоди, про що свідчить підпис його повноважного представника на тексті мирової угоди від 01.11.2007р.

Судом не встановлено порушень порядку укладення мирової угоди. Умови мирової угоди не суперечать законодавству.

Враховуючи викладене, заперечення представника АК „Харківобленерго” не можуть бути враховані судом та бути підставою для відмови у затвердженні мирової угоди.

На підставі викладеного, враховуючи, що мирова угода спрямована на відновлення платоспроможності боржника, не порушує законні права і інтереси учасників процесу, дає можливість боржнику відновити підприємницьку діяльність, загроза банкрутства підприємства відсутня, суд вважає, що заява ліквідатора про затвердження мирової угоди підлягає задоволенню.

Заперечення представника Вовчанської МДПІ Харківської області проти припинення провадження у справі, не можуть вважатися судом обгрунтованими, оскільки відповідно ч.6 ст. 38 та п. 5 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" затвердження судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 25, 35-40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, -


УХВАЛИВ:


1. Затвердити надану суду Мирову угоду від 01.11.2007року.

2. Зобов’язати ліквідатора Ямпольського Ю.О. виконувати обов‘язки керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника боржника (органів управління).

3. Провадження у справі припинити.

4. Ухвалу направити кредиторам, поручителю, ліквідатору, державному органу з питань банкрутства.Суддя Крестьянінов О.О.


Судовий реєстр по справі Б-39/10-05

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1139715 Ухвала 12.11.2007 Крестьянінов О.О. Господарський суд Харківської області Господарське
757204 Постанова 18.06.2007 Олійник В.Ф. Харківський апеляційний господарський суд Господарське
587897 Ухвала 10.04.2007 Швидкін А.О. Господарський суд Харківської області Господарське