Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2-4/10654-2007

Дата ухвалення рішення:
19.11.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Прокопанич Г.К.
Оприлюднено:
27.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Севастопольський апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське


СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


Постанова

Іменем України


13 листопада 2007 року

Справа № 2-4/10654-2007


Севастопольський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Заплава Л.М.,

суддів Прокопанич Г.К.,

Лисенко В.А.,

за участю представників сторін:

представник заявника, Попова Світлана Вікторівна, довіреність № 1 від 09.01.07, Джанкойська об'єднана державна податкова інспекція в Автономній Республіці Крим;

представник боржника, Власенко Сергій Олегович, довіреність № 1208 від 03.08.07, Сільськогосподарський виробничий кооператив "Ізумрудний";

представник боржника, Чурсіна Тетяна Віталіївна, довіреність № 1209 від 03.08.07, Сільськогосподарський виробничий кооператив "Ізумрудний"; розглянувши апеляційну скаргу Джанкойської об'єднаної державної податкової інспекції в Автономній Республіці Крим на ухвалу господарського суду Автономної Республіки Крим (суддя Бєлоглазова І.К.) від 13.09.-19.09.2007 у справі № 2-4/10654-2007


за заявою Джанкойської об'єднаної державної податкової інспекції в Автономній Республіці Крим (вул. Дзержинського, 30,Джанкой,96100)

до боржника Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Ізумрудний" (вул. Свободна, 33,Ізумрудне, Джанкойський р-н,96116)

про порушення справи про банкрутство

ВСТАНОВИВ:


Джанкойська об'єднана державна податкова інспекція в Автономній Республіці Крим звернулася до господарського суду Автономної Республіки Крим з заявою про порушення справи про банкрутство сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ізу мрудний», мотивуючи свої вимоги наявністю податкового боргу станом на 21.06.07 у сумі 1342774,46 грн, з них 306650, 64 грн - заборгованість з податку на добавлену вартість, 1036123, 82 грн - заборгова ність з податку з доходів фізичних осіб, яка виникла за 3 місяця до дня заяви про порушення справи.

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 30.07.2007 порушено провадження у справі про банкрутство по заяві ініціюючого кредитора Джанкойської об'єднаної державної податкової інспекції в Автономній Республіці Крим відносно Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Ізумрудний".

Ухвалою господарського суду Автономної Республіки Крим від 13.09.-19.09.2007 по справі № 2-4/10654-2007 (суддя Бєлоглазова І.К.) припинено провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Ізумрудний", з тих підстав, що ініціюючим кредитором ненадані докази, підтверджуючи ознаки несплатоспроможності боржника на день підготовчого засідання.

Не погодившись з ухвалою суду, Джанкойська об'єднана державна податкова інспекція в Автономній Республіці Крим звернулась до Севастопольського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просить ухвалу господарського суду першої інстанції скасувати.

Боржник у відзиві на заяву про порушення справи про банкрутство вказує на те,що вимоги кредитора не є безспірними, так як сума податку з доходу фізичних осіб визначена по даним розрахунків здаваємих боржником у порядку звітності не є согласованою та безспірною.

На підставі розпорядження заступника голови Севастопольського апеляційного господарського суду від 13.11.2007 у зв’язку з зайнятістю в іншому судовому процесі судді Котлярової О.Л. та відпусткою судді Видашенко Т.С. здійснено заміну суддів Котлярової О.Л. та Видашенко Т.С. на суддів Лисенко В.А. та Прокопанич Г.К.

Розглянувши справу повторно, в порядку статті 101 Господарського процесуального кодексу України судова колегія встановила наступне.

Оскільки боржник не може брати участі та подавати свої заперечення при прийнятті судом заяви кредитора про порушення справи про банкрутство, то такі заперечення оцінюються судом безпосередньо у підготовчому засіданні, де дається остаточна правова оцінка по даним документам у частині безспірності вимог.

Статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», визначено, що безспірними вимогами кредиторів вважаються вимоги кредито рів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Безспірність вимог передбачає, що спір між сторонами відсутній, оскільки вирішений у судовому та досудовому порядку.

Грошові вимоги Джанкойської об'єднаної державної податкової інспекції в Автономній Республіці Крим до Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Ізу мрудний»обґрунтовані тим, що ко оператив має заборгованість з уплати утриманого, але не перерахованого до бюджету подат ку з доходів фізичних осіб за період з 01.07.2005 по 01.04.2007 у сумі 1036123,82 грн. З цієї су ми 262 554,54 грн стягнуті з боржника рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 16.03.2007 у справі № 2-31/5428 - 06 А, яке набрало законної сили 18.06.2007.

На підставі вказаного рі шення. господарським судом Автономної Республіки Крим 13.07.2007 було видано виконавчий лист, який 09.08.2007 Джанкойська об'єднана державна податкова інспекція в Автономній Республіці Крим направила на виконання до Державної виконавчої служби Джанкойського міськрайонного управління юстиції, тобто після порушення справи про банкрутство.

13.08.07 було відкрите виконавче провадження і вказана сума 22.08.2007 добровільно перерахована боржником до бюджету.

Таким чином, безспірні вимоги кредитора до боржника у сумі 262 554, 54грн були задоволені боржником протягом встановленого законом строку, а тому ця сума неможе бути вклю чена до грошових вимог до боржника.

У судовому засіданні господарського суду Автономної Республіки Крим 13.09.07 кредитор зменшив суму грошових вимог до боржника з врахуванням погашення боргу Сільськогосподарським виробничим кооперативом «Ізумрудний»до порушення справи про банкрутство.

Кредитор не надав доказів безспірності останніх грошових вимог до боржника.

Згідно частини З статті 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше 300 мі німальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом 3 місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим законом.

Відповідно до частини 10 статті 7 вищевказаного закону до заяви кредитора - органу чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборговано сті по обов'язкових платежах у встановленому законом порядку,Джанкойська об'єднана державна податкова інспекція в Автономній Республіці Крим не надала доказів, що підтверджують ознаки неплатоспроможності боржника, на день підготовчого засідання суду.

Неподання доказів, що підтверджують ознаки неплатоспроможності боржника, на день підготовчого засідання суду має наслідком припинення провадження у справі відповід но до пункту 1-1 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно пункту 1-1 частини 1 статті 80 Господарського процесуального Кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Господарський суд Автономної Республіки Крим правомірно припинив провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського виробничого кооперативу „Ізумрудний”.

Суд приймає до уваги також, що відсутність податкового боргу Сільськогосподарського виробничого кооперативу „Ізумрудний” на момент звернення ініціюючого кредитора до господарського суду підтверджена довідкою Джанкойської об'єднаної державної податкової інспекції в Автономній Республіці Крим від 30.07.2007 року № 3558\10\24-0, згідно з якою станом на 30.07.2007 Сільськогосподарський виробничий кооператив „Ізумрудний”.не має заборгованості із сплати податків, зборів ( обов'язкових плате жів) до бюджету.

З урахуванням викладеного, судова колегія вважає, що вимоги Джанкойської об'єднаної державної податкової інспекції в Автономній Республіці Крим викладені в апеляційній скарзі, задоволенню не підлягають, підстави для скасування ухвали місцевого господарського суду відсутні.

Керуючись статтями 101, 103 (пункт 1), 105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:


1. Апеляційну скаргу Джанкойської об'єднаної державної податкової інспекції в Автономній Республіці Крим залишити без задоволення.

2. Ухвалу господарського суду Автономної Республіки Крим від 13.09.-19.09.2007 по справі № 2-4/10654-2007 залишити без змін.


Головуючий суддя Л.М. Заплава

Судді Г.К. Прокопанич

В.А. Лисенко
Ухвалу направити:

1.Джанкойській ОДПІ (96100,АРК,м.Джанкой,вул.Дзержинського,30),

2.СВК "Ізумрудний" (вул.Свободна,33,с.Ізумрудне,Джанкойського району,96116),

3.Кримському регіональному управлінню з питань банкрутства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (м.Сімферополь,вул.Київська.81 оф.401),

4. ДВС у Джанкойському районі АР Крим (98400,АР Крим, м.Джанкой,вул.Кримська,31; 98100, АР Крим,м.Джанкой,вул.Кримська,26)

5.Джанкойському районному суду (98100,АР Крим,м.Джанкой,вул.Р.Люксембург,11),

6. Державному реєстратору (Джанкойська районна державна адміністрація - АР Крим, м.Джанкой вул.Леніна,6) для внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про відповідне судове рішення.


Судовий реєстр по справі 2-4/10654-2007

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1507656 Постанова 04.03.2008 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
1306641 Ухвала 25.01.2008 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
1138031 Постанова 19.11.2007 Прокопанич Г.К. Севастопольський апеляційний господарський суд Господарське