Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/174-09-6077

Дата ухвалення рішення:
15.04.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
01.10.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом


"15" квітня 2010 р. Справа № 21/174-09-6077За заявою: Державної податкової інспекції (надалі - ДПІ) у Суворовському районі м. Одеси;

до Боржника: Відкрите акціонерне товариство (надалі - ВАТ) "ЕРА", м. Одеса;

про визнання відсутнього боржника банкрутом.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;

за участю представників сторін:

від Заявника: Попазогло О.В. –представник ДПІ у Суворовському районі м. Одеси –згідно довіреності від 25.11.2009 р. за № 33267/П/10-105;

від Боржника: не з’явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином.

СУТЬ СПОРУ: 02.12.2009 р. Заявник, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси, звернувся до господарського суду із заявою про визнання банкрутом ВАТ "ЕРА", оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед бюджетом по сплаті заборгованості у сумі 3 275 грн. 28 коп. після настання встановленого строку сплати.

Представник заявника, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси, заяву про визнання відсутнього боржника –ВАТ "ЕРА" підтримує.

Представник боржника, ВАТ "ЕРА", у судове засідання не з’явився, відзив на заяву не надав, у зв’язку з чим справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно ст. 75 ГПК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву та наявні матеріали у справі, заслухавши доводи представника ДПІ у Суворовському районі м. Одеси, господарський суд встановив, що заява ДПІ у Суворовському районі м. Одеси про наявність і безспірність боргу та неплатоспроможність боржника обґрунтована й підтверджена матеріалами справи, а саме: актами ДПІ у Суворовському районі м. Одеси про результати невиїзної документальної перевірки своєчасності подання податкової звітності від 25.09.2007 р. № 5866/15-00, від 05.03.2007 р. № 1223/15-00; корінцями податкового повідомлення –рішення форми „Р” від 08.10.2007 р. № 0003391501/0, від 08.10.2007 р. № 0002721502/0, № 0002731502/0, від 13.03.2007 р. № 0000551502/0, від 19.03.2007 р. № 0001031501/0, від 03.03.2006 р. № 0001401501/0, від 01.03.2006 р. № 0000971502/0; обліковими карками платника податку.

Сума податкового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні ДПІ у Суворовському районі м. Одеси, оскаржена у судовому та адміністративному порядку не була, тобто сума визначена в них згідно п.п.5.3.2. п.5.3. ст.5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ від 21.12.2000 р. є узгодженою, а відповідно з п.5.4.1. п.5.4. ст.5 сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у встановлені терміни, вважається сумою податкового боргу платника податків.

Отже, податкова вимога, яка не оскаржена в установленому законом порядку, є документом, який підтверджує визнання боржником вимог кредитора, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. Направлення податкових вимог з дотриманням Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" є свідченням про вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до акту ДПІ у Суворовському районі м. Одеси про ненадання податкової звітності від 15.02.2008 р. № 958/15-00 ВАТ "ЕРА" останню декларацію з податку на прибуток підприємства за перше півріччя 2006 року подало до державної податкової інспекції 04.08.2006 р. за № 372956, а останню декларацію з податку на додану вартість за вересень 2006 р. подало до державної податкової інспекції 18.10.2006 р. за № 389735.

Листом від 29.01.2010 р. Головне управління статистики в Одеській області повідомило про те, що ВАТ "ЕРА" надало до органів державної статистики останню фінансову звітністю за 2005 рік. Крім того, додатково Головне управління статистики в Одеській області листом від 19.03.2010 р. № 08-40/149 повідомило про те, що ВАТ "ЕРА" за 2007 -2009 р.р. фінансову звітність до органів державної статистики не надавало.

З довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб станом на 16.12.2009р. вбачається, що 27.04.2006р. внесене рішення засновників юридичної особи щодо припинення юридичної особи, яке пов’язане з реорганізацією, а 18.07.2006р. внесена запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

15.03.2010р. державний реєстратор Виконавчого комітету Одеської міської ради повідомив, що 18.07.2006р. була проведена державна реєстрація припинення ВАТ "ЕРА" в зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення у ТОВ "ЕРА". При проведенні державної реєстраційної дії „державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті перетворення” із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців „державним реєстратором було отримано відмову у її проведені через „наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися.” В подальшому заявник до відділу державних реєстраторів Одеського міськвиконкому для реєстрації ТОВ „ЕРА” не звертався, а тому інформація в Єдиному державному реєстрі про правонаступництво ВАТ „ЕРА” відсутня”.

Разом з цим, на підставі витягів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, від 19.03.2010р. №08-40/149 та від 07.04.2010р. № 08-40/231, Головне управління статистики в Одеській області повідомило, що станом на 16.03.2010р. в ЄДРПОУ значиться ВАТ „ЕРА” (м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84. Ідентифікаційний код 14311755).

Таким чином, запис про реєстраційну дію державна реєстрація припинення та виключення ВАТ "ЕРА" до ЄДРПОУ не внесено.

Звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника є правом кредитора і прийняття рішення про самоліквідацію, реорганізацію, припинення юридичної особи не є перешкодою в порушенні справи про банкрутство за заявою кредитора боржника. З прийняттям рішення про ліквідацію реорганізацію, припинення юридичної особи підприємство не втрачає статусу юридичної особи і несе відповідальність по своїх зобов'язаннях та може бути суб'єктом банкрутства.

Чинне законодавство про банкрутство не містить заборони щодо порушення провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора у випадку прийняття органами управління боржника рішення про ліквідацію, реорганізацію, припинення юридичної особи.

(З такою правовою позицією погоджується ВГСУ у Постанові від 07.06.2006р. по справі № 5/224-Б-05. Ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 23.08.2006 відмовлено у порушенні провадження з перегляду).

З акту ДПІ у Суворовському районі м. Одеси від 20.10.2008 р. № 214/26-4, актами ДПІ у Суворовському районі м. Одеси про перевірку місцезнаходження платника податків за юридичною та фактичною адресою від 08.11.2008 р. № 135/35-0212, від 18.11.2008 р. № 143/35-0212, повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходження (місце проживання) від 27.02.2009 р.№ 5681/9/29-203, вбачається, що боржник, ВАТ „ЕРА”, за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84 відсутній, місце знаходження не встановлено.

Пунктом 1 статті 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі Закон №2343-ХІІ), передбачено, що у разі, якщо громадянин –підприємець –боржник або керівні органи боржника –юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов’язань.

Отже, у контексті вказаної норми при розгляді справи про визнання відсутнього боржника банкрутом за правилами статті 52 Закону (№2343-ХІІ) предметом доказування є визначення місцезнаходження боржника - юридичної особи, факт відсутності керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням, неподання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, наявність інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника.

Також, відповідно до приписів абз. 4 ст. 1 Закону (№2343-ХІІ) суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом у разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються матеріалами справи, але боржник неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором щодо сплати податків і зборів, гарантій погашення заборгованості до бюджету після настання встановленого строку їх сплати боржник не надав.

Представником заявника, у судовому засіданні 15.04.2010 р. відповідно до п. 2 ст. 52 Закону (№2343-ХІІ) надано згоду на призначення ліквідатором ВАТ „ЕРА” –арбітражного керуючого Кузнецова Ігоря Анатолійовича, ліцензія НОМЕР_1 від 16.11.2009 р.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд дійшов висновку, що боржник неспроможний самостійно відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредитора не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, а тому суд вважає за необхідне визнати відсутнього боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру

Отже, враховуюче те, що Заявником до заяви про порушення провадження у справі про визнання банкрутом відсутнього боржника надано докази, що свідчать про ознаки відсутнього боржника, а саме: не надання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, що являється підставами визнання ВАТ „ЕРА” банкрутом із застосуванням особливостей, передбачених статтею 52 Закону (№2343-ХІІ).

Разом із цим, 30.03.2010 р., до господарського суду Одеської області надійшла заява Управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі м. Одеси про визнання кредитором до ВАТ „ЕРА” із грошовими вимогами у сумі 12838 грн. 62 коп.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі м. Одеси про визнання кредитором до ВАТ „ЕРА” у сумі 12838 грн. 62 коп., господарський суд встановив що зазначені грошові вимоги Заявника є законними і обґрунтованими, підтверджуються: наказом господарського суду Одеської області від 19.06.2006 р. по справі № 13/108-06-3633, згідно якого з ВАТ „ЕРА” на користь Управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі м. Одеси заборгованість зі сплати страхових внесків у сумі 12838 грн. 62 коп., постановою державного виконавця другого відділу державної виконавчої служби Суворовського районного управління юстиції м. Одеси про повернення виконавчого документу стягувачеві від 24.09.2007 р. № В-12/469, і тому підлягають задоволенню у повному обсягу.

Керуючись ст.ст. 3-1, 22-26, 29-34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 68, 86 ГПК України, господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Визнати банкрутом відсутнього боржника –Відкрите акціонерне товариство „ЕРА” (м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84. Ідентифікаційний код 14311755).

2. Визнати Державну податкову інспекцію у Суворовському районі м. Одеси (65025, м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 38-А. Ідентифікаційний код 14311755) кредитором до ВАТ „ЕРА” (м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84. Ідентифікаційний код 14311755) з грошовими вимогами у сумі 3275 грн. 28 коп.

- Черговість задоволення грошових вимог кредитора у сумі 45 грн. 90 коп. –третя черга відповідно до ч. 3 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- Черговість задоволення грошових вимог кредитора у сумі 3229 грн. 38 коп. –шоста черга відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

3. Визнати Управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі м. Одеси (65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95. Ідентифікаційний код 26302738) кредитором до ВАТ „ЕРА” (м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84. Ідентифікаційний код 14311755) з грошовими вимогами у сумі 12838 грн. 62 коп.

- Черговість задоволення грошових вимог кредитора у сумі 12838 грн. 62 коп. –друга черга відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

4. Відкрити ліквідаційну процедуру юридичної особи –Відкритого акціонерного товариства „ЕРА” (м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84. Ідентифікаційний код 14311755), передбачену ст.ст. 22-26, 29-34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

5. Ліквідатором ВАТ „ЕРА” (м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 84. Ідентифікаційний код 14311755) призначити арбітражного керуючого Кузнецова Ігоря Анатолійовича, ліцензія НОМЕР_1 від 16.11.2009 р.

6. Зобов’язати ліквідатора провести дії відповідно до ст.ст. 22-26, 29-34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та після завершення усіх розрахунків із виявленими кредиторами, надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

7. Ліквідатору надати до суду персональний склад членів ліквідаційної комісії на затвердження.

8. Ліквідатору письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника - Відкрите акціонерне товариство „ЕРА” банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника в тому числі банківські установи боржника, ДВС, державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю сплати обов'язкових платежів та зборів.

9. Ліквідатору не рідше одного разу на місяць надавати до господарського суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури.

10. Зобов’язати ліквідатора у процесі ліквідаційної процедури виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, про що повідомляти суд та правоохоронні органи.

11. Встановити строк ліквідаційної процедури до “15” липня 2010 року.

12. Строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута вважається таким, що настав.

13. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних санкцій) по всім видам заборгованості банкрута.

14. Скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

15. Вимоги та зобов'язання боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являти тільки в межах ліквідаційної процедури.

16. Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Розділом ІІІ - (Ліквідаційна процедура), Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

17. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також припинити повноваження власника (власників) майна банкрута.

18.Копію постанови надіслати: кредиторам, боржнику, ліквідатору Кузнецову І.А., відділу з питань банкрутства в Одеській області, державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради (для внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання боржника банкрутом).

Постанова підписана 20.04.2010р.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Суддя Зеленов Г.М.


Судовий реєстр по справі 21/174-09-6077

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
19974644 Ухвала 29.11.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
19334811 Ухвала 15.11.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
19023638 Ухвала 25.10.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
19023639 Ухвала 25.10.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
18783018 Ухвала 13.10.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
18671422 Ухвала 28.09.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
12784074 Ухвала 02.12.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
12324934 Ухвала 17.11.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11902524 Ухвала 26.10.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11476629 Ухвала 27.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11476421 Ухвала 16.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11476423 Ухвала 16.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11448773 Ухвала 31.08.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11371453 Постанова 15.04.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
9079687 Ухвала 31.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11366978 Ухвала 23.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11363078 Ухвала 02.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11360244 Ухвала 16.02.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
9032337 Ухвала 22.01.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
9030213 Ухвала 12.01.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8082896 Ухвала 17.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8081074 Ухвала 04.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське