Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/27-10-724

Дата ухвалення рішення:
15.04.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
30.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

УХВАЛА

"15" квітня 2010 р. Справа № 21/27-10-724

За заявою Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 (надалі - фізична особа –підприємець ОСОБА_1П.), Одеська область, Роздільнянський район, с. А. –Іванове;

про визнання банкрутом.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;

за участю представників сторін:

від Заявника: ОСОБА_2 –представник фізичної особи –підприємець ОСОБА_1 –згідно довіреності від 22.01.2010 р. № 181.

СУТЬ СПОРУ: 09.02.2010 р. Заявник, фізична особа –підприємець ОСОБА_1, звернувся до господарського суду із заявою про визнання його банкрутом, оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов’язання по сплаті заборгованості на загальну суму 244 030 грн. 00 коп., та неустойки у сумі 45 633 грн. 03 коп., після настання встановленого строку їх сплати.

Ухвалою господарського суду від 15.02.2010 р. за заявою боржника порушено провадження у справі № 21/27-10-724 про банкрутство Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено розгляд справи на 04.03. 2010 р. та зобов'язано Боржника надати: план погашення боргів перед кредиторами та докази направлення його кредиторам відповідно до п. 4 ст. 47 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі Закон №2343-ХІІ) ; докази безспірних вимог (документи які підтверджують борг перед кредиторами) та докази неплатоспроможності (матеріали виконавчого провадження та інше), обґрунтований розрахунок заборгованості перед кредиторами за який період він виник, окремо зазначивши основну суму боргу та неустойку (штраф, пеню); відомості про розрахункові рахунки (відомості щодо руху коштів за 2008-2009р.р. на них та залишку коштів) та наявне майно; податкові декларації, документи бухгалтерської звітності які подавались до податкової служби; визначити розмір заборгованості із страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, по податках і зборах (обов’язкових платежах), по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплати авторської винагороди; зазначити найменування банків, що здійснюють розрахункове –касове і кредитне обслуговування боржника; відомості щодо заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави (перелік і повний опис, витяг з державного реєстру обтяжень); аудиторські висновки, акти перевірок податковими інспекціями дотримання податкового законодавства, акти перевірок правоохоронними органами за період діяльності; експертна оцінка вартості майна.

У зв’язку з неподанням витребуваних господарським судом доказів, розгляд справи відкладався на 25.03.2010р. та на 15.04.2010р.

Заявником, фізичною особою –підприємцем ОСОБА_1 витребувані господарським судом докази не надані.

15.04.2010р. від представника боржника надійшло клопотання про витребування доказів безспірних вимог кредиторів та доказів неплатоспроможності боржника у кредиторів: ВАТ Комерційний банк „Надра”; Одеського відділення №13 Філії УніКредит Банку; АК банку „Правекс –Банк”; ВАТ „Універсал-Банк”.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 про визнання банкрутом, наявні матеріали у справі, заслухавши доводи представника боржника, господарський суд встановив, що заява підлягає залишенню без розгляду з наступних підстав:

Заявник, фізична особа –підприємець ОСОБА_1, звернувся до господарського суду із заявою про визнання його банкрутом мотивуючи тим, що має заборгованість перед ВАТ КБ „Надра” згідно договору від 05.10.2006р. банківського обслуговування фізичної особи на суму 4000 грн. Крім того, має заборгованість перед Одеським відділення №13 Філії УніКредит Банку згідно договору від 20.03.2007р. банківського обслуговування фізичної особи на суму 5000 грн., договору від 14.02.2008р. фізичної особи з АК банку „Правекс –Банк” банківського обслуговування на суму 3000 грн., відповідно договору від 31.07.2008р. фізичної особи з ВАТ „Універсал-Банк” банківського обслуговування на суму 50 000 грн. Також має заборгованість на підставі договору купівлі продажу №124 від 10.06.2009р. за отриманий товар на суму 227 030грн.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону (№2343-ХІІ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно з ст. 4 -1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом (№2343-ХІІ).

За приписами Преамбули Закону (№2343-ХІІ) цей закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності –боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Отже, законодавець визначив сферу застосування Закону, обмеживши її суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами та фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність). Фізичні особи –суб'єкти підприємницької діяльності, які мають заборгованість, що не ґрунтується на веденні підприємницької діяльності не підпадають під сферу регулювання зазначеного Закону та не можуть бути суб'єктами банкрутства відповідно до положень Закону (№2343-ХІІ). З такою правовою позицією погоджується Верховний Суд України в Постанові №07/307 від 20.11.2007 року у справі №6/33.

Таким чином, заборгованість по договорам фізичної особи ОСОБА_1 та банками на банківське обслуговування не ґрунтується на веденні підприємницької діяльності. Доказів, що вказані кошти використовувались на підприємницьку діяльність фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 до господарського суду не надано.

Отже, враховуючи вищезазначені вимоги закону, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника у порядку статті 47 Закону (№2343-ХІІ) є наявність у нього заборгованості перед кредиторами, яка ґрунтується на веденні ним підприємницької діяльності.

Відповідно до частин 2, 3 статті 47 Закону (№2343-ХІІ) заява про порушення справи про банкрутство громадянина-підприємця може бути подана в господарський суд громадянином -підприємцем, який є боржником, або його кредиторами. До заяви громадянина-підприємця про порушення справи про банкрутство може бути доданий план погашення його боргів, копії якого направляються кредиторам та іншим учасникам провадження у справі про банкрутство.

До заяви фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 не додано належного плану погашення його боргів перед кредиторами.

Крім того, частиною 3 статті 6 Закону (№2343-ХІІ ) встановлено, що ознаками неплатоспроможності боржника є: а) грошові вимоги повинні складати 300 мінімальних розмірів заробітної плати; б) вимоги мають бути безспірними; в) такі вимоги повинні бути не задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Положеннями абз. 8 ст. 1 Закону ( №2343-ХІІ ) встановлено, що безспірними вимогами кредиторів являються вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

При цьому безспірність вимог кредитора повинна підтверджуватись документами, які кредитор зобов’язаний додати до заяви про порушення справи про банкрутство.

Перелік цих документів міститься в пункті 8 статті 7 Закону (№2343-ХІІ ), в якому зокрема зазначається, що кредитор повинен додати до заяви виконавчі документи, чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредитора.

Отже, за Законом (№2343-ХІІ ) факт безспірності вимог кредитора виникає з моменту, коли грошові вимоги кредитора підтверджуються документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, зокрема виконавчими.

При цьому, відповідно до приписів Закону (№2343-ХІІ ) такі вимоги повинні бути не виконані боржником протягом трьох місяців.

Заборгованість на підставі договору купівлі продажу №124 від 10.06.2009р. за отриманий товар на суму 227 030 грн. не є доказом неплатоспроможності боржника у зв’язку з тим, що Заявником відомостей щодо подальшого руху отриманого товару не надано.

Статтями 32, 33,34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами у справі є будь –які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановляє наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону (№2343-ХІІ) від Фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 до господарського суду не надходила заява про відкладення розгляду справи про банкрутство для проведення громадянином –підприємцем розрахунків з кредитором чи укладення мирової угоди.

Заявлене клопотання представника фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 про витребування доказів судом залишається без задоволення у зв’язку з тим, що вказані докази повинні бути надані заявником господарському суду на момент порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою, яка передбачена ст. ст. 47 - 49 Закону (№2343-ХІІ), можливість витребування судом вказаних документів після порушення провадження у справі про банкрутство, на відміну від позовного провадження, спеціальним Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", не передбачена. З такою правовою позицією погоджується Вищий господарський суд України у Постанові від 16.06.2010р. по справі №50/3/79).

Згідно з пункту 5 статті 81 ГПК України, господарський суд залишає позов, у даному випадку заяву про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо позивач (заявник) без поважних причин не подав витребувані господарським суд матеріали, необхідні для вирішення спору.

Враховуючи ненадання Заявником витребуваних господарським судом доказів, які є необхідними для встановлення судом безспірних вимог до боржника та стану неплатоспроможності боржника і прийняття рішення щодо відкриття ліквідаційної процедури у порядку статті 48 Закону ( 2343-12 ) господарський суд залишає заяву фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 про порушення справи про банкрутство без розгляду.

Відповідно до ст.ст. 44 -49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу мають бути покладені на заявника.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1, 7, 12, 47-48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 68, п. 5 ст. 81, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Заяву фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1. Ідентифікаційний код НОМЕР_1) про порушення справи про банкрутство залишити без розгляду.

2. Скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів прийняті ухвалою господарського суду Одеської області від 15.02.2010 р.

3. Копію ухвали надіслати: заявнику, ДВС Роздільнянського районного управління юстиції Одеської області, відділу з питань банкрутства в Одеській області, державному реєстратору Кодимської районної державної адміністрації Одеської області (для внесення до Єдиного державного реєстру запису про залишення заяви фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 про порушення провадження у справі про банкрутство без розгляду).

Ухвала підписана 19.04.2010р.

Ухвала набирає законної сили з дня її підписання.

Суддя Зеленов Г.М.

Службовий


Судовий реєстр по справі 21/27-10-724

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11371439 Ухвала 15.04.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11367257 Ухвала 25.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11364052 Ухвала 04.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11360195 Ухвала 15.02.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське