Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 32/23-10-1228

Дата ухвалення рішення:
14.04.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Грабован Л.І.
Оприлюднено:
29.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом відсутнього боржника"14" квітня 2010 р. Справа № 32/23-10-1228


За заявою кредитора: Котовської об’єднаної державної податкової інспекції Одеської області;

до боржника: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1; індентифікаційний номер НОМЕР_1)

про визнання банкрутом

Суддя Грабован Л.І.

Представники сторін:

від кредитора: Куликова О.В. за довіреністю №210/10/10-00-1 від 12.01.2010р.;

від боржника: не з’явився.

Суть спору: про визнання банкрутом

Котовська об’єднана державна податкова інспекція Одеської області звернулась до господарського суду Одеської області із завою про визнання банкрутом відсутнього боржника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, оскільки останній неспроможний виконати зобов’язання по сплаті заборгованості у сумі 965,00 грн.

Ухвалою суду від 19.03.2010р. порушено провадження у справі № 32/23-10-1228 про визнання банкрутом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 у порядку ст. 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвала про порушення провадження у справі від 19.03.2010р. надіслана судом на юридичну адресу боржника, повернута відділенням зв`язку через незнаходження боржника за юридичною адресою, таким чином боржник вважається належним чином повідомленим про дату і місце судового засідання, оскільки до повноважень господарських судів не віднесено встановлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб –учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій, про що зазначено у роз’ясненнях, викладених у п. 32 Інформаційного листа Вищого господарського суду України №01-08/530 від 10 грудня 2009р. Однак, боржник у засідання суду не з`явився, відзив на заяву не надав у зв’язку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами у відповідності зі ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, суд встановив:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 має заборгованість перед Котовською об’єднаною державною податковою інспекцією Одеської області в сумі 965,00 грн., що підтверджується: постановою Одеського окружного адміністративного суду від 18.09.2009р. по справі №2-а-7319/09/1570, виконавчим листом від 22.09.2009р., постановою про повернення виконавчого документа від 14.12.2009р. у зв’язку з відсутністю боржника та майна боржника. На яке можна звернути стягнення, податковим повідомленням-рішенням 00011041702/0 від 21.05.2009р., актом про неможливість вручення повідомлення-рішення №/34/17-02/ від 26.06.2009р., першою податковою вимогою №1/123 від 21.03.2008р., другою податковою вимогою №2/211 від 23.04.2008р.

За положеннями ч.1 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Відсутність боржника та припинення його діяльності це факт, який має юридичне значення та має бути підтверджений відповідними доказами і встановлюється судом.

Встановленим законом засобом доказування факту припинення боржником підприємницької діяльності є факт ненадання звітності до органу державної податкової служби протягом року.

Згідно акту Котовської ОДПІ про результати невиїзної документальної перевірки своєчасності подання податкової звітності №997 від 21.05.2009р. Фізична особа –підприємець ОСОБА_2 не звітує до податкових органів з 31.03.2009р.

Факт відсутності боржника у відповідності до ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” крім доказів, що підтверджують відсутність боржника за його юридичною адресою, або ненадання звітності протягом року, може бути підтверджений також іншими доказами, що засвідчують відсутність підприємницької діяльності боржника.

Згідно довідки КП „Котовське міськрайонне бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості” №82 від 18.02.2010р. за гр. ОСОБА_2 об’єкти нерухомості не зареєстровані.

Відповідно до довідки РЕВ № 11 УДАІ ГУМУС України в Одеській області №32 від 24.02.2010р. за боржником транспортні засоби не значаться.

Згідно довідки Інспекції державного технічного нагляду №55/10/3 від 01.03.2010р. за Фізичною особою –підприємцем ОСОБА_2 сільськогосподарські транспортні засоби не зареєстровані.

Згідно довідки Котовськом ОДПІ №3000/10/24-0017 від 10.03.2010р. Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 розрахункових рахунків не має.

Довідкою №3037/10/24-0017 від 10.03.2010р. Котовська ОДПІ повідомила, що відомостями щодо наявності ознак, що свідчать про проведення Фізичною особою –підприємцем ОСОБА_2 фіктивної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Приймаючи до уваги, що наявні в матеріалах справи відомості свідчать про фактичне припинення боржником підприємницької діяльності та його неспроможність сплатити наявну заборгованість, що майна боржника завідомо не вистачає на відшкодування судових витрат у справі про банкрутство, а також те, що боржником не спростовано встановлених фактів, суд вважає за необхідне визнати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 банкрутом, як відсутнього боржника та відкрити відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначити ініціюючого кредитора – Котовську об’єднану державну податкову інспекцію Одеської області в особі Присяжнюка О.П. за клопотанням останнього.

Відповідно до положень ч.5 ст.48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: строки виконання зобов'язань громадянина-підприємця вважаються такими, що настали; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних) санкцій за всіма зобов'язаннями громадянина-підприємця; припиняється стягнення з громадянина-підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян.

Керуючись ст. ст. 22-25, 47, 48, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 82 Господарського процесуального кодексу України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Визнати банкрутом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1 ; індентифікаційний номер НОМЕР_1).

2.Відкрити відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 ліквідаційну процедуру.

3.Ліквідатором Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1; індентифікаційний номер НОМЕР_1) призначити ініціюючого кредитора – Котовську об’єднану державну податкову інспекцію Одеської області в особі Присяжнюка О.П.

4.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також припинити повноваження власника (власників) майна банкрута.

5.Зобов`язати ліквідатора провести ліквідаційні заходи, передбачені ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

6.Ліквідатору письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника в тому числі державну податкову службу, банківські установи боржника, ДВС, державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю сплати обов'язкових платежів та зборів.

7.Ліквідатору не рідше одного разу на місяць надавати до господарського суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури.

8.Зобов’язати ліквідатора у процесі ліквідаційної процедури виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, про що повідомляти суд та правоохоронні органи.

9.Вважати строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута таким, що настав.

10.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута.

11.припиняється стягнення з громадянина-підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян

12.Скасувати арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

13.Вимоги та зобов'язання боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являти тільки в межах ліквідаційної процедури.

14.Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Розділом ІІІ - (Ліквідаційна процедура), Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Копію постанови надіслати: ліквідатору, кредитору, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору Котовської районної державної адміністрації, ВДВС у Котовському районі.

СуддяСудовий реєстр по справі 32/23-10-1228

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11261610 Ухвала 23.06.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
10043763 Ухвала 02.06.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11370620 Постанова 14.04.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
9078810 Ухвала 19.03.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське