Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 32/52-10-1636

Дата ухвалення рішення:
19.04.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Грабован Л.І.
Оприлюднено:
29.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

П О С Т А Н О В А

про визнання банкрутом


"19" квітня 2010 р. Справа № 32/52-10-1636


За заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” (м. Одеса, вул. Левітана, 101, корп. „А”, кв. 60; код ЄДРПОУ 25948898) про визнання банкрутом

Суддя Грабован Л.І.

Представники сторін:

від заявника: Кіріязова М.В. за довіреністю від 07.04.2010р.;

Суть спору: про визнання банкрутом

Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” звернувся до суду із заявою про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” банкрутом у зв`язку з неспроможністю товариства сплатити заборгованість перед кредиторами в сумі 18 330 879,10 грн. та недостатністю майна для повного задоволення вимог кредитора у порядку ст.51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою суду від 12.04.2010р. порушено провадження у справі №32/52-10-1636 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” у порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника заявника, суд встановив:

Згідно Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” від 15.03.2010р., прийнято рішення про припинення господарської діяльності товариства шляхом ліквідації, призначення ліквідаційної комісії у складі Андрюшкова В.В. (голова комісії) та Абрамової І.В., зобов’язання ліквідаційної комісії провести ліквідаційні заходи.

Відповідно до Протоколу засідання ліквідаційної комісії №1 від 31.03.2010р. комісією під час інвентаризації майнових активів божника виявлено наявні грошові кошти у касі боржника та на банківських рахунках у сумі 9 934,21 грн., безспірну кредиторську заборгованість у сумі 18 100 782,56 грн., встановлено загальну суму збитків за результатами фінансової діяльності станом на 01.01.2010р. у розмірі 4 768 905,61 грн. З урахуванням викладеного, прийнято рішення звернутись до господарського суду із заявою про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” банкрутом у порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у зв’язку з виявленою недостатністю майна боржника для виконання зобов’язання перед кредитором.

Згідно акту звірки взаєморозрахунків станом на 30.09.2009р. заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” перед AS Eskaro виникла на підставі договору поставки товарів №06-06-14 від 12.06.2006р. та додаткових угод від 17.05.2008р. та від 17.11.2008р. Заборгованість є безспірною, що підтверджується відповіддю на претензію від 21.10.2009р.

Крім того, згідно бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” та довідки голови ліквідаційної комісії боржник має заборгованість по відрахуванню до цільових бюджетних фондів у сумі 226 983,56 грн., зобов’язання за розрахунками зі страхування у сумі 1 014,11 грн., заборгованість по виплаті заробітної плати у сумі 2 098,87 грн.

Таким чином, загальна сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” перед кредиторами складає 18 330 879,10 грн.

На виконання вимог ст. 105 ЦК України заявником надано суду фінансовий баланс боржника станом на 31.03.2010р., повідомлення податкового органу про прийняття рішення загальних зборів учасників товариства про припинення товариства.

Відповідно до ч.1 ст.51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом.

Частиною 2 ст.51 вищевказаного Закону передбачено, що за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора.

Приймаючи до уваги, що судом встановлено, що майна боржника недостатньо для задоволення наявного боргу, ліквідаційна комісія з дотриманням положень ч.1 статі 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” звернулась до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, суд вважає за необхідне визнати Товариство з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” банкрутом та відкрити відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута за клопотанням боржника призначити арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну (ліцензія серії АВ №397318 від 10.11.2008р.; ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Відповідно до положень ч.1 ст.23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, серед іншого: строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута; вимоги за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред’являтись тільки в межах ліквідаційної процедури.

Частина 2 ст.23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв’язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

При цьому, суд припиняє повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, зобов’язує керівництво протягом трьох днів з дня прийняття цієї постанови забезпечити передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей; та зобов’язує ліквідатора опублікувати відомості про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” і відкриття ліквідаційної процедури у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п’ятиденний строк з дня прийняття постанови відповідно до п.п.3, 5 ст.23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, докази опублікування надати суду.

Керуючись ст. ст. 22-25, ч.1, ч.2 ст.51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 82 Господарського процесуального кодексу України суд,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” (м. Одеса, вул. Левітана, 101, корп. „А”, кв. 60; код ЄДРПОУ 25948898).

2. Відкрити відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” ліквідаційну процедуру.

3. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” (м. Одеса, вул. Левітана, 101, корп. „А”, кв. 60; код ЄДРПОУ 25948898) призначити арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну (ліцензія серії АВ №397318 від 10.11.2008р.; ідентифікаційний код НОМЕР_1).

4. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.

5.Голові ліквідаційної комісії протягом трьох днів з дня отримання цієї постанови забезпечити передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.

6.Зобов’язати ліквідатора банкрута подати в десятиденний строк оголошення про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю “Стройтермінал” та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури у офіційний друкований орган (газети “Голос України” чи “Урядовий кур`єр”) з метою виявлення всіх кредиторів, докази подачі оголошення надати суду. Оголошення повинно містити відомості, вказані у ч.5 ст.23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”: найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію) та посилання на спрощену процедуру банкрутства згідно ст.51 вказаного Закону.

7.Зобов’язати ліквідатора провести ліквідаційні заходи, передбачені ст.ст.25-31, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, та надати суду звіт.

8.Ліквідатору не рідше одного разу на місяць надавати до господарського суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури.

9.Зобов’язати ліквідатора у процесі ліквідаційної процедури виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, про що повідомляти суд та правоохоронні органи.

10.Вважати строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута таким, що настав.

11.Скасувати арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

12.Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Розділом ІІІ - (Ліквідаційна процедура), Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.


Копію ухвали надіслати: банкруту, ліквідатору, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору Виконавчого комітету Одеської міської ради, Першому ВДВС у Київському районі м. Одеси.

СуддяСудовий реєстр по справі 32/52-10-1636

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11378410 Ухвала 10.08.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11376925 Ухвала 23.07.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11356647 Ухвала 07.07.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
10043573 Ухвала 02.06.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11374614 Ухвала 17.05.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11373371 Ухвала 11.05.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11370579 Постанова 19.04.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11374617 Ухвала 13.04.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11368974 Ухвала 12.04.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське