Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 32/37-10-1405

Дата ухвалення рішення:
14.04.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Грабован Л.І.
Оприлюднено:
29.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом відсутнього боржника


"14" квітня 2010 р. Справа № 32/37-10-1405


За заявою: Котовської об’єднаної державної податкової інспекції Одеської області;

до боржника: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1 ; індентифікаційний номер НОМЕР_1)

про визнання банкрутом

Суддя Грабован Л.І.

Представники сторін:

від заявника: Куликова О.В. за довіреністю № 210/10/10-00-01 від 12.01.2010р.;

від боржника: не з’явився.

Суть спору: про визнання банкрутом

Котовська об’єднана державна податкова інспекція Одеської області звернулась до господарського суду Одеської області із завою про визнання банкрутом відсутнього боржника Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, оскільки останній неспроможний виконати зобов’язання по сплаті заборгованості у сумі 2044,09 грн. та фактично припинив фінансово-господарську діяльність.

Ухвалою суду від 29.03.2009р. порушено провадження у справі №32/37-10-1405 про визнання банкрутом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 у порядку ст. 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвала про порушення провадження у справі від 29.03.2009р. надіслана судом на юридичну адресу боржника, повернута відділенням зв`язку через незнаходження боржника за юридичною адресою, таким чином боржник вважається належним чином повідомленим про дату і місце судового засідання, оскільки до повноважень господарських судів не віднесено встановлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб –учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій, про що зазначено у роз’ясненнях, викладених у п. 32 Інформаційного листа Вищого господарського суду України №01-08/530 від 10 грудня 2009. Однак, боржник у засідання суду не з`явився, відзив на заяву не надав у зв’язку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами у відповідності зі ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника заявника, суд встановив:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 має заборгованість перед Котовською об’єднаною державною податковою інспекцією Одеської області у сумі 2044,09 грн., що підтверджується: постановою Одеського окружного адміністративного суду від 02.07.2009р. по справі № 2-а-6826/09/1570, виконавчим листом по адміністративній справі №2-а-6826/09/1570 від 09.07.2009р., постановою про повернення виконавчого документа від 19.10.2009р., податковими повідомленнями-рішеннями №0001131702/0 від 22.05.2009р., №0001141702/0 від 22.05.2009р.

Зазначені податкові повідомлення та вимоги Державної податкової інспекції не були оскаржені у судовому чи адміністративному порядку, а тому зазначені в них суми відповідно ст. 6 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ є узгодженими. Відповідно до п.п.5.4.1. п.5.4 ст.5 Закону України № 2181-ІИ від 21.12.2000 року узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

За положеннями ч.1 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Відсутність боржника та припинення його діяльності це факт, який має юридичне значення та має бути підтверджений відповідними доказами і встановлюється судом.

Встановленим законом засобом доказування факту припинення боржником підприємницької діяльності є факт ненадання звітності до органу державної податкової служби протягом року.

Згідно довідки Котовської ОДПІ Одеської області №2644/10/24-0017 від 02.03.2010р. боржник не надає податкову звітність з травня 2008р.

Факт відсутності боржника у відповідності до ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” крім доказів, що підтверджують відсутність боржника за його юридичною адресою, або ненадання звітності протягом року, може бути підтверджений також іншими доказами, що засвідчують відсутність підприємницької діяльності боржника.

Відповідно до довідки КП „Котовське міськрайонне бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості” №41 від 01.02.2010р. Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 власником об’єктів нерухомого майна в м. Котовськ та Котовському районі не значиться.

Згідно довідки РЕВ-11 при УДАІ №122 від 28.01.2010р. за боржником зареєстровано транспортний засіб ХАЗ 3250.02, 2007р.в., д/н НОМЕР_2.

Відповідно до довідки Інспекції держтехнагляду Одеської ОДА №13/10/3 від 08.02.2010р. за боржником с/г техніки не зареєстровано.

Відповідно до ч. 2, ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Приймаючи до уваги, що наявні в матеріалах справи відомості свідчать про фактичне припинення боржником підприємницької діяльності та його неспроможність сплатити наявну заборгованість, що майна боржника завідомо не вистачає на відшкодування судових витрат у справі про банкрутство, а також те, що боржником не спростовано встановлених фактів, суд вважає за необхідне визнати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 банкрутом, як відсутнього боржника та відкрити ліквідаційну процедуру.

Відповідно до положень ч.5 ст.48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: строки виконання зобов'язань громадянина-підприємця вважаються такими, що настали; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних) санкцій за всіма зобов'язаннями громадянина-підприємця; припиняється стягнення з громадянина-підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян.

Керуючись ст. ст. 22-25, 47, 48, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Визнати банкрутом Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1 ; індентифікаційний номер НОМЕР_1).

2.Відкрити відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1; індентифікаційний номер НОМЕР_1) ліквідаційну процедуру.

3.Вважати строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута таким, що настав.

4.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута.

5.Припинити стягнення з громадянина-підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян.

6.Скасувати арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

7.Вимоги та зобов'язання боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являти тільки в межах ліквідаційної процедури.

8.Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Розділом ІІІ - (Ліквідаційна процедура), Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Копію постанови надіслати: кредитору, банкруту, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору Котовської районної державної адміністрації, до Державної виконавчої служби у Котовському районі.СуддяСудовий реєстр по справі 32/37-10-1405

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
29436391 Ухвала 13.02.2013 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
29011286 Ухвала 30.01.2013 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
29060818 Ухвала 30.01.2013 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
28852850 Ухвала 24.01.2013 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
28689879 Ухвала 16.01.2013 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
27208890 Ухвала 31.10.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
27211703 Ухвала 31.10.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
26151185 Ухвала 21.09.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
25677249 Ухвала 15.08.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
24930217 Ухвала 22.06.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
25104169 Ухвала 22.06.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
24042358 Ухвала 11.05.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
23692624 Ухвала 20.04.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
22502180 Ухвала 06.04.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
22358803 Ухвала 30.03.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
21965362 Ухвала 07.03.2012 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
19975567 Ухвала 09.12.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
19974781 Ухвала 02.12.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
19221164 Ухвала 08.11.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
18782786 Ухвала 13.10.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
18782793 Ухвала 13.10.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
18760372 Ухвала 05.10.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
18199163 Ухвала 07.09.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
17478369 Ухвала 04.08.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
17293111 Ухвала 27.07.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
15868252 Ухвала 27.05.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
15561627 Ухвала 19.05.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
15100610 Ухвала 15.04.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
15100613 Ухвала 15.04.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
14421450 Ухвала 16.03.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
14421452 Ухвала 16.03.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
14049557 Ухвала 25.02.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
13951920 Ухвала 16.02.2011 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
13025031 Ухвала 22.12.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
12324632 Ухвала 12.11.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
12203406 Ухвала 10.11.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11548848 Ухвала 15.09.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11377184 Ухвала 30.07.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11376099 Ухвала 21.07.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11245347 Ухвала 23.06.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
10765466 Ухвала 02.06.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
9578244 Ухвала 21.05.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11369953 Постанова 14.04.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське
11367464 Ухвала 29.03.2010 Грабован Л.І. Господарський суд Одеської області Господарське