Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/42-10-1150

Дата ухвалення рішення:
26.03.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
30.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

УХВАЛА

"26" березня 2010 р. Справа № 21/42-10-1150

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) „Єдина система миттєвих платежів” (65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52/1. Ідентифікаційний код 34871613);

про визнання банкрутом.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;

за участю представників сторін:

від боржника: Каркоц А.В. - директор ТОВ „Єдина система миттєвих платежів”.

СУТЬ СПОРУ: 13.03.2010 р. Заявник, ТОВ „Єдина система миттєвих платежів”, звернувся до господарського суду із заява про визнання боржника - ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” - банкрутом, оскільки останній неспроможний виконати свої безспірні грошові зобов’язання перед кредитором на загальну суму 227272 грн. 55 коп. протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати у зв'язку з неплатоспроможністю та недостатністю грошових коштів і майна для задоволення вимог кредитора.

Ухвалою господарського суду від 15.03.2010 р. порушено провадження у справі про банкрутства ТОВ „Єдина система миттєвих платежів”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника.

У судовому засіданні оголошувалася перерва з 24.03.2010 р. по 26.01.2010 р. у порядку статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши у підготовчому засіданні наявні матеріали справи та заслухавши доводи представника боржника, господарський суд встановив, що заява боржника - ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” про наявність і безспірність заборгованості перед кредитором та його неплатоспроможність обґрунтована і підтверджена матеріалами справи:

26.02.2010 р. загальними зборами учасників ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” прийнято рішення про припинення діяльності ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” шляхом його банкрутства та про звернення до господарського суду Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ „Єдина система миттєвих платежів”, оскільки діяльність товариства впродовж 2008-2009 р.р. носить неприбутковий характер та завдає власникам товариства лише збитки (протокол загальних зборів учасників ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” від 26.02.2010 р.).

З наданих до господарського суду матеріалів справи вбачається, що у ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” кредиторська заборгованість у сумі 227272 грн. 55 коп. виникла перед ТОВ „ПЕЙД” на підставі укладеного між сторонами 20.01.2009 р. договору постачання ГЗМ № 2/01 та підтверджується: видатковими накладними від 06.02.2009 р. № 19706 на суму 32922 грн. 89 коп., від 05.02.2009 р. № 19705 на суму 76545 грн. 00 коп., від 03.02.2009 р. № 19704 на суму 89840 грн. 40 коп., від 17.08.2009 р. № 19707 на суму 27964 грн. 26 коп.; актами звірки взаєморозрахунків, підписаних та завірених печатками обох сторін, від 28.02.2009 р., від 31.08.2009 р., від 01.03.2010 р.

Боржник повністю визнає існуючу заборгованість та не заперечує проти безспірних вимог кредитора. Разом з цим, боржник самостійно неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором, згідно з вимогами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі Закон №2343-ХІІ), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. Неможливість виконати зобов’язання перед кредиторами звичайним шляхом, без ініціювання судової процедури банкрутства, підтверджується також відомостями про матеріальний та фінансовий стан підприємства –боржника.

Відповідно до ч.1 ст.11 Закону (№2343-ХІІ) суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, не пізніше ніж на п'ятий день з дня її надходження виносить і направляє сторонам та державному органу з питань банкрутства ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, в якій вказується про прийняття заяви до розгляду, про введення процедури розпорядження майном боржника, призначення розпорядника майна, дату проведення підготовчого засідання суду, яке має відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Законом, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Згідно з п.5 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ) боржник зобов’язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство у тому разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Оскільки боржник має заборгованість перед кредитором ТОВ „ПЕЙД” яку не в змозі сплатити, у зв’язку із відсутністю грошових коштів, то він обґрунтовано звернувся до суду про порушення справи про банкрутство на підставі п.5 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ).

Порушення справи про банкрутство за ініціативою боржника, відповідно до вимог п.5 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ), не передбачає обов'язкового проведення виконавчого провадження та підтвердження безспірності вимог відповідним рішенням суду.

Такої правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у Постанові від 18 листопада 2009 р. по справі № 9/78б.

На підставі положень ст. 1 Закону (№2343-ХІІ) кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

Згідно з п. 3 ст.6 Закону (№2343-ХІІ) справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

На підставі ст.1 Закону (№2343-ХІІ) безспірні грошові вимоги кредиторів – вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Відповідно до ст. 1 Закону (№2343-ХІІ) неплатоспроможність –неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Таким чином, боржник самостійно неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором, протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Разом із цим, ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” повідомило довідками від 04.03.2010 р. за № 1, № 2, № 3 про відсутність станом на 01.03.2010 р. у товариства заборгованості по заробітній платі та працівників, про відсутність майна та заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, виплаті авторської винагороди.

Пунктами 1 та 2 статті 13 Закону (№2343-ХІІ) передбачено, що з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів в ухвалі господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство або в ухвалі, прийнятій на підготовчому засіданні, вказується про введення процедури розпорядження майном боржника і призначається розпорядник майна у порядку, встановленому цим Законом. Розпорядник майна призначається господарським судом із числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства з питань банкрутства як арбітражні керуючі.

Враховуючи зазначене, господарський суд вважає призначити розпорядником майна ТОВ „Єдина система миттєвих платежів” - арбітражного керуючого Панова Андрія Борисовича, ліцензія серії АВ № 158404 від 06.11.2006 р. згідно його заяви відповідно до вимог ст. 3-1 Закону (№2343-ХІІ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3-1, 11, 12, 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ст.ст. 86 ГПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Зобов’язати боржника –Товариство з обмеженою відповідальністю „Єдина система миттєвих платежів” (65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52/1. Ідентифікаційний код 34871613) у десятиденний строк за його рахунок подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради чи Кабінету Міністрів (газети “Голос України” чи “Урядовий кур’єр”) оголошення про порушення справи про банкрутство з метою виявлення усіх кредиторів та можливих санаторів (інвесторів).

В газетному оголошенні повинні обов’язково міститися реквізити, зазначені в ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Подати до господарського суду примірник газети з надрукованим оголошенням.

2. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю „Єдина система миттєвих платежів” (65033, м. Одеса, вул. Гастелло, 52/1. Ідентифікаційний код 34871613) призначити арбітражного керуючого Панова Андрія Борисовича, ліцензія серії АВ № 158404 від 13.11.2006 р.

3. Розпоряднику майна надати: до попереднього засідання господарського суду звіт про хід процедури розпорядження майном боржника, до якого додати аналіз фінансово-господарської діяльності боржника (фінансово-майновий стан боржника, активи та пасиви боржника), відомості щодо наявного майна боржника, (наявного майна, яке знаходиться у заставі), в тому числі коштів, які знаходяться на рахунках у банках, докази неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів, відомості щодо ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника.

4. Розпоряднику майна скласти реєстр майнових вимог кредиторів та подати до суду не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду, а саме не пізніше 07.06.2010 р.

5. Попереднє засідання суду має відбутися не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду, а саме не пізніше 28.06.2010 р.

6. Скликання перших загальних зборів кредиторів має відбутися не пізніше трьох місяців і десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду , а саме, не пізніше 07.07.2010 р.

7. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, має відбутися не пізніше шести місяців після дати проведення підготовчого засідання суду, а саме не пізніше 26.09.2010 р.

8. Копію ухвали надіслати: боржнику, розпоряднику майна боржника - Панову А. Б.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття.


Суддя Зеленов Г.М.
Судовий реєстр по справі 21/42-10-1150

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11902410 Ухвала 21.10.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11811720 Ухвала 14.10.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11476397 Ухвала 22.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11450233 Ухвала 14.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11341218 Постанова 01.07.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10920173 Ухвала 18.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10043700 Ухвала 01.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11375226 Ухвала 17.05.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11367679 Ухвала 26.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11365891 Ухвала 15.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське