Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/40-10-1064

Дата ухвалення рішення:
25.03.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
30.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом


"25" березня 2010 р. Справа № 21/40-10-1064


За заявою ліквідатора Приватного підприємства „Фортуна –Південь –Сервіс” про визнання боржника - Приватне підприємство (надалі –ПП) „Фортуна –Південь –Сервіс”, що ліквідується власником.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - Суслова М.В.;

за участю представників сторін:

від боржника: Михайленко Т.С. –представник ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” –згідно довіреності від 17.03.2010 р.

СУТЬ СПОРУ: 05.03.2010 р. ліквідатор ПП „Фортуна –Південь –Сервіс”, діючий на підставі рішення засновника ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” від 08.10.2009 р., за яким прийнято рішення про припинення діяльності ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” шляхом його ліквідації та призначено ліквідатора –Козунітія Д.І., звернувся до господарського суду із заявою про визнання боржника –ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” –банкрутом, оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором у сумі 10000 грн. 00 коп. та у зв’язку з недостатністю майна для задоволення вимог кредитора.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні матеріали у справі, заслухавши доводи представника боржника, господарський суд встановив:

08.10.2009 р. засновником ПП „Фортуна – Південь –Сервіс” прийнято рішення про припинення діяльності ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” шляхом його ліквідації та призначено ліквідатора –Козунітія Дмитра Івановича (рішення засновника ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” від 08.10.2009 р.).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

22.10.2009 року в газеті “Чорноморські новини” за № 116 (21013) було опубліковане оголошення про припинення діяльності ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” шляхом його ліквідації та про прийняття претензій від кредиторів ПП „Фортуна –Південь –Сервіс”.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

10.12.2009 року на адресу ліквідатора ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” надійшла претензія Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі –ТОВ) „Сім’я” про сплату заборгованості у сумі 10000 грн. 00 коп.

Із матеріалів справи вбачається, що кредиторська заборгованість ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” перед ТОВ „Сім’я” у сумі 10000 грн. 00 коп. виникла на підставі договору про надання юридичних послуг від 01.08.2009 р. № 8 та про наявність якої свідчить акт звірки взаєморозрахунків між сторонами станом на 01 січня 2010 р.

11.01.2010 р. ліквідатором ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” прийнято наказ про інвентаризацію активів і пасивів ПП „Фортуна –Південь –Сервіс”

За результатами проведеної, на підставі наказу від 11.01.2010 р., ліквідатором ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” інвентаризації активів і пасивів боржника, складено 15.01.2010 р. акт інвентаризації про відсутність у ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” товарних запасів, основних засобів, дебіторської заборгованості.

У ліквідаційному балансі ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” станом на 22.02.2010 р. відображені лише пасиви підприємства - боржника.

З наданих ліквідатором ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” довідок (від 22.02.2010 р.), станом на 22.02.2010 р. у ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” не має грошових коштів, рухомого та нерухомого майна, техніки, інших матеріальних цінностей. Також, ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” не має заборгованості по оплаті заробітної платі, по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, виплаті авторської винагороди. Майно підприємства в заставу не передавалося.

19.11.2010 р. ліквідатором ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” прийнято рішення про звернення до господарського суду Одеської області із заявою про порушення справи про банкрутство ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” у відповідності до статті 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у зв’язку із неможливістю задовольнити вимоги кредиторів (рішення ліквідатора ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” від 19.02.2010 р.).

Розглянувши наявні матеріали у справі господарський суд встановив, що заява ліквідатора ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” про наявність та безспірність боргу обґрунтована та підтверджена матеріалами справи.

Оскільки вартості майна боржника –юридичної особи ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредитора, юридична особа ліквідується у порядку передбаченому ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, згідно якої господарський суд за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи визнає боржника банкрутом, який ліквідується, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 110 ЦК України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Розглянувши заяву про порушення справи про банкрутство ПП „Фортуна –Південь –Сервіс”, майна якого недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд дійшов висновку, що боржник неспроможний відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, а тому господарський суд вважає за необхідне визнати ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” –банкрутом і відкрити відносно нього ліквідаційну процедуру.

Згідно з п. 2 заяви про порушення справи про банкрутство ліквідатор ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” просить господарський суд відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” призначити ліквідатором ПП „Фортуна –Південь –Сервіс” Козунітія Дмитро Івановича.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-26, 29-34, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 60, п. 4 ст. 205,


ст.ст. 209,210,212,213 Господарського кодексу України, ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України ст. ст. 68, 86 Господарського процесуального кодексу, господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. ВИЗНАТИ БАНКРУТОМ –Приватне підприємство „Фортуна –Південь –Сервіс” (68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, 3. Ідентифікаційний код 33647701).

2. Відкрити ліквідаційну процедуру Приватного підприємства „Фортуна –Південь –Сервіс” (68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, 3. Ідентифікаційний код 33647701), передбачену ст.ст. 22-26, 29 - 34, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

3. Призначити ліквідатором Приватного підприємства „Фортуна –Південь –Сервіс” (68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, 3. Ідентифікаційний код 33647701) –Козунітія Дмитро Івановича (паспорт серії НОМЕР_1, виданий Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 25.04.2008 р. Ідентифікаційний номер НОМЕР_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1).

4. Власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої статті 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, несуть солідарну відповідальність по незадоволеним вимогам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) боржника.

5. Відповідно до п. п. 3,5 ст.ст. 23, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” опублікувати відомості про визнання банкрутом Приватне підприємство „Фортуна –Південь –Сервіс” і відкриття ліквідаційної процедури у офіційних друкованих органах (газети “Голос України” чи “Урядовий кур`єр”) за рахунок банкрута у п’ятиденний строк із дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

В газетному оголошенні повинні обов’язково міститися реквізити, зазначені в п. 5 ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

6. Зобов’язати ліквідатора подати до господарського суду докази подачі оголошення про визнання банкрутом Приватне підприємство „Фортуна –Південь –Сервіс” та примірник газети з надрукованим оголошенням.

7. Ліквідатору надати суду персональний склад членів ліквідаційної комісії для затвердження

8. Ліквідатору не рідше одного разу на місяць надавати до суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури Приватного підприємства „Фортуна –Південь –Сервіс” та після завершення всіх розрахунків із кредиторами подати до господарського суду Одеської області звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

9. Ліквідатора зобов’язати на вимогу господарського суду або державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

10. Строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав.

11. Зобов’язати ліквідатора у процесі ліквідаційної процедури виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, про що повідомляти суд та правоохоронні органи.

12. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута.

13. Скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

14. Вимоги та зобов’язання боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедури банкрутства, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури. Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Розділом ІІІ - (Ліквідаційна процедура), Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

15. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядженням його майном, а також припинити повноваження власника (власників) майна банкрута.

16. Копію постанови надіслати: боржнику, ліквідатору, відділу з питань банкрутства в Одеській області, державному реєстратору виконавчого комітету Іллічівської міської ради Одеської області, ДПІ у м. Іллічівську.

Постанова набирає законної сили з дня її підписання.

Постанова підписана 29.03.2010р.

Суддя Зеленов Г.М.


Судовий реєстр по справі 21/40-10-1064

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
10044027 Ухвала 03.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10043194 Ухвала 28.05.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11375293 Ухвала 20.05.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11374753 Ухвала 11.05.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11371906 Ухвала 27.04.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11367627 Постанова 25.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11366242 Ухвала 17.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11364058 Ухвала 09.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське