Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/172-09-6066

Дата ухвалення рішення:
22.03.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
30.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

УХВАЛА

"22" березня 2010 р. Справа № 21/172-09-6066

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) "ЕТАЛОН М" (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, офіс 607. Код ЄДРПОУ 33722008);

про визнання банкрутом

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;

за участю представників сторін:

від боржника: Чекерес В.М. - директор ТОВ "ЕТАЛОН М".

розпорядник майна ТОВ "ЕТАЛОН М" Лісєєв К. Ю., ліцензія НОМЕР_1 від 04.04.2006 р.


СУТЬ СПОРУ: 02.12.2009 р. ТОВ "ЕТАЛОН М" звернулось до господарського суду із заявою про визнання боржника - ТОВ "ЕТАЛОН М" - банкрутом, оскільки останній неспроможній виконати свої безспірні грошові зобов’язання перед кредиторами на загальну суму 15822831 грн.00коп. протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати у зв'язку з неплатоспроможністю та недостатністю грошових коштів і майна для задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 03.12.2009 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "ЕТАЛОН М", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедура розпорядження майном боржника, призначено розпорядника майна боржника –арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.

У судовому засіданні оголошувалася перерва з 22.01.2010 р. по 15.02.2010 р., з 15.02.2010 р. по 19.03.2010 р., з 19.03.2010 р. по 22.03.2010 р. у порядку статті 77 Господарського процесуального кодексу України.

22.03.2010 р. до господарського суду надійшли від ТОВ "ЕТАЛОН М" уточнення до заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ "ЕТАЛОН М", за якими останній повідомив про те, що заборгованість перед ООФ АКБ „Укрсоцбанк” станом на 03.12.2009 р. складала 6 106 187 грн. 00 коп. Відповідно до договорів застави та іпотеки вартість предмету застави складає 4 837 800 грн. 00 коп. Заборгованість ТОВ "ЕТАЛОН М" перед іншими кредиторами за даними бухгалтерського обліку станом на 22.12.2009 р. складає 1 607 925 грн. 00 коп., вказану заборгованість боржник визнає у повному обсязі.

Розглянувши у підготовчому засіданні наявні матеріали справи та заслухавши доводи представника боржника, розпорядника майна, господарський суд встановив, що заява боржника - ТОВ "ЕТАЛОН М" про наявність і безспірність заборгованості перед кредиторами та його неплатоспроможність обґрунтована і підтверджена матеріалами справи:

01.10.2009 р. установчими зборами ТОВ "ЕТАЛОН М" прийнято рішення про безспірну заборгованість ТОВ "ЕТАЛОН М" перед ООФ АКБ „Укрсоцбанк” за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 660-08/059-500 від 07.08.2008 р. у загальній сумі 750000 доларів США, а також перед іншими кредиторами у сумі 9828081 грн. 00 коп. та про звернення до господарського суду Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ЕТАЛОН М", у зв’язку з фінансовою неплатоспроможністю та неможливістю виконати грошові зобов’язання перед кредиторами у загальному розмірі 15822831грн.00 коп.

З наданих до господарського суду матеріалів справи вбачається, що у ТОВ "ЕТАЛОН М" кредиторська заборгованість у сумі 6 106 187 грн. 61 коп. виникла перед ООФ АКБ „Укрсоцбанк” на підставі укладеного між сторонами 07.08.2008 р. договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 660-08/059-500. Загальний розмір заборгованості по договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 660-08/059-500 від 07.08.2008 р. складає 6 106 187 грн. 61 коп. (з яких: основна заборгованість за кредитом –5 977 500 грн. 00 коп., заборгованість по сплаті відсотків –123 202 грн. 92 коп., пеня – 5 484 грн. 69 коп.).

З метою забезпечення виконання зобов’язань по договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 660-08/059-500 від 07.08.2008 р. між ТОВ "ЕТАЛОН М" та ООФ АКБ „Укрсоцбанк” були укладені: договір застави товарів в обороті від 07.08.2008 р. № 06-09/1770 (згідно п. 1.2. зазначеного договору, загальна заставна вартість предмету застави за домовленістю сторін становить 3 350 000 грн. 00 коп.); іпотечний договір від 07.08.2008 р. (згідно п. 1.2. іпотечного договору від 07.08.2008 р., вартість предмету іпотеки за згодою сторін становить 987 800 грн. 00 коп.); договір застави майнових прав від 12.08.2009 р. № 06-09/78 (згідно п. 1.1.1. якого заставна вартість предмету застави за погодженням сторін становить 500 000 грн. 00 коп.).

Отже, вартість майна, яким забезпечені зобов’язання по договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 660-08/059-500 від 07.08.2008 р. складає 4 837 800 грн. 00 коп. Розмір заборгованості ТОВ "ЕТАЛОН М" перед ООФ АКБ „Укрсоцбанк”, яка не забезпечена майном, становить 1 268 387 грн. 61 коп.

Разом із цим, ТОВ "ЕТАЛОН М" станом на 22.12.2009 р. має кредиторську заборгованість на загальну суму 1 607 925 грн. 00 коп. перед: ТОВ „АМГР” у сумі 1 557 925 грн. 00 коп., ТОВ „АвтоГрупп+” у сумі 37500 грн. 00 коп. та ТОВ „Мотор Севис” у сумі 12 500 грн. 00 коп.

Таким чином, загальний розмір заборгованості ТОВ "ЕТАЛОН М" перед кредиторами складає 7 714 112 грн. 61 коп.

Боржник повністю визнає існуючу заборгованість та не заперечує проти безспірних вимог кредиторів. Разом з цим, боржник самостійно неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором, згідно з вимогами Закону (надалі Закон №2343-ХІІ ) України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. Неможливість виконати зобов’язання перед кредиторами звичайним шляхом, без ініціювання судової процедури банкрутства, підтверджується також відомостями про матеріальний та фінансовий стан підприємства –боржника.

Відповідно до ч.1 ст.11 Закону (№2343-ХІІ) суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, не пізніше ніж на п'ятий день з дня її надходження виносить і направляє сторонам та державному органу з питань банкрутства ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, в якій вказується про прийняття заяви до розгляду, про введення процедури розпорядження майном боржника, призначення розпорядника майна, дату проведення підготовчого засідання суду, яке має відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Законом, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Згідно з п.5 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ) боржник зобов’язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство у тому разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Оскільки боржник має заборгованість перед кредиторами, в тому числі ООФ АКБ „Укрсоцбанк”, ТОВ „АМГР”, ТОВ „Мотор Севис”, ТОВ „АвтоГрупп+” яку не в змозі сплатити, у зв’язку із відсутністю грошових коштів, то він обґрунтовано звернувся до суду про порушення справи про банкрутство на підставі п.5 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ).

Порушення справи про банкрутство за ініціативою боржника, відповідно до вимог п.5 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ), не передбачає обов'язкового проведення виконавчого провадження та підтвердження безспірності вимог відповідним рішенням суду.

Такої правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у Постанові від 18 листопада 2009 р. по справі № 9/78б.

На підставі положень ст. 1 Закону (№2343-ХІІ) кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

Згідно з п. 3 ст.6 Закону (№2343-ХІІ) справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

На підставі ст.1 Закону (№2343-ХІІ) безспірні грошові вимоги кредиторів –вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Відповідно до ст. 1 вказаного Закону неплатоспроможність –неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Таким чином, боржник самостійно неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором, протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3-1, 11, 12, 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ст. 86 ГПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Зобов’язати боржника –Товариство з обмеженою відповідальністю „ЕТАЛОН М” (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, офіс 607. Ідентифікаційний код 33722008) у десятиденний строк за його рахунок подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради чи Кабінету Міністрів (газети “Голос України” чи “Урядовий кур’єр”) оголошення про порушення справи про банкрутство з метою виявлення усіх кредиторів та можливих санаторів (інвесторів).

В газетному оголошенні повинні обов’язково міститися реквізити, зазначені в ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Подати до господарського суду примірник газети з надрукованим оголошенням.

2. Розпоряднику майна надати: до попереднього засідання господарського суду звіт про хід процедури розпорядження майном боржника, до якого додати аналіз фінансово-господарської діяльності боржника (фінансово-майновий стан боржника, активи та пасиви боржника), відомості щодо наявного майна боржника, (наявного майна, яке знаходиться у заставі), в тому числі коштів, які знаходяться на рахунках у банках, докази неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів, відомості щодо ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника.

3. Розпоряднику майна скласти реєстр майнових вимог кредиторів та подати до суду не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду, а саме не пізніше 01.06.2010 р.

4. Попереднє засідання суду має відбутися не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду, а саме не пізніше 22.06.2010 р.

5. Скликання перших загальних зборів кредиторів має відбутися не пізніше трьох місяців і десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду , а саме, не пізніше 02.07.2010 р.

6. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, має відбутися не пізніше шести місяців після дати проведення підготовчого засідання суду, а саме не пізніше 22.09.2010 р.

7. Копію ухвали надіслати: боржнику, розпоряднику майна боржника –арбітражному керуючому Лісєєва К.Ю., відділу з питань банкрутства в Одеській області, Державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття.

Суддя Зеленов Г.М.


Судовий реєстр по справі 21/172-09-6066

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
19173726 Ухвала 03.11.2011 Удовиченко О. С. Вищий господарський суд України Господарське
17851128 Постанова 11.08.2011 Поліщук B.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
17291449 Ухвала 26.07.2011 Поліщук B.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
16936734 Ухвала 23.06.2011 Бахарєв Б.О. Господарський суд Одеської області Господарське
16486701 Постанова 14.06.2011 Лашин В.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
16472061 Ухвала 03.06.2011 Лашин В.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
15868000 Ухвала 17.05.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
15142903 Ухвала 28.04.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
15025654 Ухвала 12.04.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
14523319 Ухвала 24.03.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
14150660 Ухвала 10.03.2011 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
12882458 Ухвала 15.12.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11476460 Постанова 21.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11449402 Ухвала 07.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10920647 Ухвала 17.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10795984 Ухвала 10.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
16487127 Ухвала 28.05.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11367122 Ухвала 22.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
9030219 Ухвала 12.01.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11358525 Ухвала 22.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8081070 Ухвала 03.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське