Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/176-09-6176

Дата ухвалення рішення:
04.03.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
29.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом


"04" березня 2010 р. Справа № 21/176-09-6176


За заявою: Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси;

до Боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) „Виробниче підприємство „Пак Плюс”, м. Одеса.

про визнання відсутнього боржника банкрутом.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;

за участю представників сторін:

від заявника: Попазогло О.В. –представник ДПІ у Суворовському районі м. Одеси, на підставі довіреності від 25.11.2009 р. за № 33267/П/10-105;

від боржника: не з’явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином.

СУТЬ СПОРУ: 04.12.2009 р. Заявник, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси, звернувся до господарського суду із заявою про визнання банкрутом відсутнього боржника –ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс”, оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов’язання щодо сплати до бюджету штрафних санкції на загальну суму у розмірі 483 грн. 44 коп. після настання встановленого строку їх сплати.

Представник заявника - ДПІ у Суворовському районі м. Одеси заяву про визнання відсутнього боржника ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс” підтримує.

Представник боржника, ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс” у судове засідання не з’явився, відзив на заяву не надав, у зв’язку з чим справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно ст. 75 ГПК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву та наявні матеріали у справі, суд встановив, що заява ДПІ у Суворовському районі м. Одеси про наявність і безспірність боргу та неплатоспроможність боржника обґрунтована й підтверджена матеріалами справи, а саме: обліковою карткою платника комунального податку станом на 20.10.2009 р., корінцем першої податкової вимоги форми «ю1»від 28.03.2006 р. за № 1/206, корінцем другої податкової вимоги форми «Ю2» від 15.05.2006 р. за № 2/258, корінцями податкових повідомлень-рішень від 12.02.2007 р. за № 0000301502/0, від 26.06.2009 р. за № 0003141502/0.

Сума податкового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні ДПІ у Суворовському районі м. Одеси, оскаржена у судовому та адміністративному порядку не була, тобто сума визначена в них згідно п.п.5.3.2. п.5.3. ст.5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ від 21.12.2000 р. є узгодженою, а відповідно з п.5.4.1. п.5.4. ст.5 сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у встановлені терміни, вважається сумою податкового боргу платника податків.

Отже, податкова вимога, яка не оскаржена в установленому законом порядку, є документом, який підтверджує визнання боржником вимог кредитора, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. Направлення податкових вимог з дотриманням Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" є свідченням про вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідно акту ДПІ у Суворовському районі м. Одеси про ненадання податкової звітності від 22.10.2009 р. за № 6763/15-1 боржник ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс” не надає податкову звітність з 2 ( другого ) кварталу 2007 р.

З довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб станом на 11.11.2009 р. вбачається, що у реєстрі записів про проведення реєстраційних дій стосовно боржника - ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс” не знайдено.

Пунктом 1 статті 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі Закон №2343-ХІІ) передбачено, що у разі, якщо громадянин –підприємець –боржник або керівні органи боржника –юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов’язань.

Отже, у контексті вказаної норми при розгляді справи про визнання відсутнього боржника банкрутом за правилами статті 52 Закону (№2343-ХІІ) предметом доказування є визначення місцезнаходження боржника - юридичної особи, факт відсутності керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням, неподання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, наявність інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника.

Також, відповідно до приписів абз. 4 ст. 1 Закону (№2343-ХІІ) суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом у разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються матеріалами справи, але боржник неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором щодо сплати податків і зборів, гарантій погашення заборгованості до бюджету після настання встановленого строку їх сплати боржник не надав.

Представником заявника у судовому засіданні 04.03.2010 р. відповідно до п. 2 ст. 52 Закону (№2343-ХІІ) надано згоду на призначення ліквідатором ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс” - арбітражного керуючого Кузнєцова Ігоря Анатолійовича, діючого на підставі ліцензії від 10.11.2009 р. за НОМЕР_1.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку, що боржник неспроможний самостійно відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредитора не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, а тому суд вважає за необхідне визнати відсутнього боржника банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс”.

Отже, враховуюче те, що Заявником до заяви про порушення провадження у справі про визнання банкрутом відсутнього боржника надано докази, що свідчать про ознаки відсутнього боржника, а саме: не надання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, що являється підставами визнання ТОВ „Виробниче підприємство „Пак Плюс” банкрутом із застосуванням особливостей, передбачених статтею 52 Закону (№2343-ХІІ).

Керуючись ст.ст. 3-1, 22-26, 29-34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 205, 209-210, 212-213 Господарського кодексу України, ст.ст. 68, 86 ГПК України, господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. ВИЗНАТИ БАНКРУТОМ ВІДСУТНЬОГО БОРЖНИКА –Товариство з обмеженою відповідальністю „Виробниче підприємство „Пак Плюс” (м. Одеса, вул. Богатова, 67/69. Ідентифікаційний код 22467891)

2. Визнати Державну податкову інспекцію у Суворовському районі м. Одеси ( 65025, м. Одеса, вул. Ак. Заболотного 38-А) кредитором до Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробниче підприємство „Пак Плюс” (м. Одеса, вул. Богатова, 67/69. Ідентифікаційний код 22467891) з грошовими вимогами на загальну суму у розмірі 483 грн. 44 коп.

- Черговість задоволення грошових вимог кредитора у сумі 483 грн. 44 коп. –шоста черга відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

3. Відкрити ліквідаційну процедуру юридичної особи –Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробниче підприємство „Пак Плюс” (м. Одеса, вул. Богатова, 67/69. Ідентифікаційний код 22467891) передбачену ст.ст. 22-26, 29-34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

4. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробниче підприємство „Пак Плюс” (м. Одеса, вул. Богатова, 67/69. Ідентифікаційний код 22467891) призначити арбітражного керуючого Кузнєцова Ігоря Анатолійовича, діючого на підставі ліцензії від 10.11.2009 р. за НОМЕР_1

5. Зобов’язати ліквідатора провести дії відповідно до ст.ст. 22-26, 29-34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, та, після завершення усіх розрахунків із виявленими кредиторами, надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

6. Ліквідатору надати до суду персональний склад членів ліквідаційної комісії на затвердження.

7. Ліквідатору письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробниче підприємство „Пак Плюс” (м. Одеса, вул. Богатова, 67/69. Ідентифікаційний код 22467891) банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, банківські установи боржника, ДВС, державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю сплати обов'язкових платежів та зборів.

8. Ліквідатору не рідше одного разу на місяць надавати до господарського суду та кредиторам письмову інформацію щодо проведення ліквідаційної процедури.

9. Зобов’язати ліквідатора у процесі ліквідаційної процедури виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства боржника, про що повідомляти суд та правоохоронні органи.

10. Встановити строк ліквідаційної процедури до “04” червня 2010 року.

11. Строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута вважається таким, що настав.

12. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних санкцій) по всім видам заборгованості банкрута.

13. Скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

14. Вимоги та зобов'язання боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являти тільки в межах ліквідаційної процедури.

15. Виконання зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, здійснювати у випадках і порядку, передбаченому Розділом ІІІ - (Ліквідаційна процедура), Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

16. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також припинити повноваження власника (власників) майна банкрута.

17. Копію постанови надіслати : кредитору, боржнику, ліквідатору, Одеському обласному відділу з питань банкрутства, державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради (для внесення до Єдиного державного реєстру запису про визнання боржника банкрутом).

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Суддя Зеленов Г.М.Судовий реєстр по справі 21/176-09-6176

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11449298 Ухвала 02.09.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11357171 Ухвала 06.07.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10795928 Ухвала 08.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10795929 Ухвала 08.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
10795930 Ухвала 08.06.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11375595 Ухвала 26.05.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11364050 Постанова 04.03.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
11362100 Ухвала 19.02.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
9030211 Ухвала 12.01.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8082921 Ухвала 22.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8081064 Ухвала 08.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське