Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/212-10

Дата ухвалення рішення:
26.02.2010
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
29.09.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

"26" лютого 2010 р. № 21/212-10

Суддя ЗЕЛЕНОВ Г.М., розглянувши матеріали №1515;

за заявою: Управління Пенсійного фонду України (надалі - УПФУ) в Ізмаїльському районі Одеської області;

до Боржника: Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (68650, Одеська область, АДРЕСА_1 Ідентифікаційний номер НОМЕР_1) –про визнання відсутнього боржника банкрутом.

ВСТАНОВИВ: 22.02.2010 р. Заявник, УПФУ в Ізмаїльському районі Одеської області звернувся до господарського суду із заявою про визнання відсутнього боржника Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 банкрутом за спрощеною процедурою банкрутства, відповідно до ст. 52 Закону України "Про відновлення неплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі Закон №2343-ХІІ), оскільки останній неспроможний виконати свої грошові зобов'язання по страхових внесках, щодо стягнення штрафу і пені у сумі 109 грн. 69 коп.

Заява УПФУ в Ізмаїльському районі Одеської області про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 підлягає поверненню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону надалі Закон (№ 2343-ХП) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарсько процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 9 Закону (№ 2343-ХП), передбачено, що суддя повертає заяву про порушення провадження у справі про банкрутство з підстав, передбачених статтею 63 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Закону.

Статтею 63 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що підставою для повернення заяви і доданих до неї документів без розгляду, є не подання доказів на яких ґрунтується заява.

Відповідно до статті 52 Закону (№ 2343-ХП) у разі, якщо громадянин - підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Згідно з ст. 1 Закону України (№ 2343-ХП)" кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів)".

Заявник, УПФУ в Ізмаїльському районі Одеської області обґрунтовує свої вимоги про незнаходження Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 за місцем реєстрації Постановою відділу ДВС Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції Одеської області від 07.12.2009р. ВП № 12550225 про повернення виконавчого документа стягувачеві без виконання у зв'язку з тим, що боржник не мешкає за вказаною у виконавчому документі адресою

За вимогами ст. 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про державну реєстрацію) державна реєстрація фізичних осіб –

підприємців проводиться державним реєстратором за місцем проживання фізичної особи -підприємця.

У розумінні цього Закону місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем.

Також, згідно із ч. 1 ст. 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи визнається житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Відповідно до ч. 4 зазначеної статті фізична особа може мати кілька місць проживання.

Водночас, Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" передбачає обов'язок фізичної особи, які перебуває в Україні на законних підставах, зареєструвати своє місце проживання.

За змістом ст. З цього Закону реєстрацією місця проживання вважається внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання із зазначенням адреси житла особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації.

Органом реєстрації видається довідка про реєстрацію місця проживання, яка підтверджує реєстрацію місця проживання особи.

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть (ч. 1 ст. 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні").

Відповідно до ч. З ст. 4 Закону про державну реєстрацію зміна місця проживання фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) в порядку, встановленому цим Законом.

Отже, у разі, якщо фізична особа зареєстрована за місцем проживання, що є її місцем державної реєстрації як фізичної особи - підприємця, вона не є відсутньою у розумінні Закону про банкрутство.

Факт відсутності фізичної особи - підприємця не може бути підтверджений Постановою відділу Державної виконавчої служби фактичного місцезнаходження в силу специфічності такої категорії суб'єкта підприємницької діяльності.

Як вбачається з ч. 5 ст. 17 Закону про державну реєстрацію, в Єдиному державному реєстрі містяться лише відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Враховуючи вищевикладене, факт відсутності фізичної особи - підприємця має бути доведений в загальному порядку, передбаченому цивільним законодавством.

З такою правовою позицією погоджується Вищий господарський суд України у Постанові від 14.01.2009р. по справі N2-17/3735-2008.

Таким чином, Заявником не надано доказів зміни місця реєстрації фізичної особи - підприємця не надано ксерокопію паспорта боржника (паспортні дані, довідку органу реєстрації фізичних осіб про зміну місця реєстрації.

Разом з цим, згідно довідки Ізмаїльської ОДШ від 01.02.2010р.за №1382/9/17-02 фізична особа - підприємець ОСОБА_2 надала податкову звітність за 9 місяців 2009р.

В той час, як підставою для порушення у справі відсутнього боржника являється ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності.

Таким чином, Заявником не надано доказів відсутності Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 за її місцем реєстрації та ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а тому у господарського суду відсутні підстави порушення провадження у справі про банкрутство із застосуванням до боржника спрощеної процедури банкрутства, передбаченої ст.52 Закону (№ 2343-ХІІ), а тому заява УПФУ в Ізмаїльському районі Одеської області підлягає поверненню без розгляду на підставі ст. 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та п. З ст. 63 ГПК України.


Повернення заяви про порушення справи про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.

Керуючись п. п. З ст. 63 Господарського процесуального кодексу України та ст. ст. 9, 52 Закону України "Про відновлення неплатоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Управління Пенсійного фонду України в Ізмаїльському районі Одеської області про
порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника Фізичної особи -
підприємця ОСОБА_2 (68650, Одеська область, АДРЕСА_1. Ідентифікаційний номер НОМЕР_1) - повернути без розгляду.

2. Заяву про порушення справи про банкрутство надіслати Заявнику.

3. Матеріали заяви про порушення провадження у справі про банкрутство на 13 аркушах,
конверт, Акт господарського суду.

Суддя Зеленов Г.М.


Судовий реєстр по справі 21/212-10

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
12525712 Рішення 10.11.2010 Ярема В.А. Господарський суд Київської області Господарське
49970823 Ухвала 03.11.2010 Пелипенко Н.М. Господарський суд Харківської області Господарське
11967190 Судовий наказ 11.10.2010 Назаренко Наталія Григорівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
12150275 Ухвала 04.10.2010 Ярема В.А. Господарський суд Київської області Господарське
11474592 Рішення 29.09.2010 Назаренко Наталія Григорівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
11146936 Ухвала 09.09.2010 Назаренко Наталія Григорівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
10927267 Ухвала 25.08.2010 Назаренко Наталія Григорівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
10911833 Ухвала 05.08.2010 Назаренко Наталія Григорівна Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
8376412 Рішення 18.03.2010 Огороднік К.М. Господарський суд Хмельницької області Господарське
11362588 Ухвала 26.02.2010 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
49352361 Ухвала 24.02.2010 Огороднік К.М. Господарський суд Хмельницької області Господарське
49352316 Ухвала 03.02.2010 Огороднік К.М. Господарський суд Хмельницької області Господарське