Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/136-08-4783

Дата ухвалення рішення:
22.12.2009
Зареєстровано:
29.09.2010
Cуддя:
Зеленов Г.М.
Оприлюднено:
01.10.2010
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____

УХВАЛА

"22" грудня 2009 р. Справа № 21/136-08-4783

За заявою: ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „Ферст БП” про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю „Ферст БП” (надалі –ТОВ) „Ферст БП”, що ліквідується власником.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - ЗЕЛЕНОВА Г.М.,

секретаря судового засідання - СУСЛОВА М.В.;

за участю представників:

від боржника: ліквідатор Коржа В.В. - не з’явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином.

СУТЬ СПОРУ: 13.11.2008 р. ліквідатор ТОВ „Ферст БП”, діючий на підставі рішення власника ТОВ „Ферст БП” від 15.09.2008 р., за яким прийняте рішення про припинення діяльності ТОВ „Ферст БП” шляхом його ліквідації та призначено ліквідатора –Коржа В.В., звернувся до господарського суду із заявою про визнання боржника, ТОВ „Ферст БП” - банкрутом, оскільки останній неспроможній виконати свої грошові зобов’язання перед кредитором у сумі 36 747 грн. 91 коп. після настання встановленого строку їх сплати, та у зв’язку з недостатністю майна для задоволення вимог кредитора.

Ухвалою господарського суду від 13.11. 2008 р. порушено провадження у справі № 21/136-08-4783 про банкрутство ТОВ „Ферст БП”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду від 08.12.2008р. ТОВ „Ферст БП” визнано банкрутом, відносно нього відкрита ліквідаційна процедура та призначено ліквідатором згідно клопотання боржника ТОВ „Ферст БП” –Коржа Віктора Васильовича (місце проживання: АДРЕСА_1 Ідентифікаційний номер –НОМЕР_1; паспорт серії НОМЕР_2, виданий 28.01.2000 р. Роздольненським РВ ГУ МВС України в Криму), якого було зобов’язано здійснити щодо банкрута ліквідаційні заходи, передбачені ст. ст. 22-26, 29-34,51 Закону ( надалі Закон №2343-ХІІ ) України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, та після завершення усіх розрахунків із виявленими кредиторами надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

Крім того, постановою господарського суду від 13.11.2008 р. відповідно до п. п. 3,5 ст.ст. 23, 51 Закону (№2343-ХІІ) ліквідатора зобов'язано опублікувати відомості про визнання банкрутом ТОВ „Ферст БП” і відкриття ліквідаційної процедури у офіційних друкованих органах (газети “Голос України” чи “Урядовий кур`єр”) за рахунок банкрута у п’ятиденний строк із дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

Пунктом 5 Постанови господарського суду від 08.12.2008р. зазначено, що Власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої статті 51 Закону (№2343-ХІІ) , несуть солідарну відповідальність по незадоволеним вимогам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) боржника.

На виконання п. 6 Постанови господарського суду від 08.12.2008р. в газеті „Урядовий Кур’єр" від 18.12.2008 р. № 238 опубліковано оголошення про визнання банкрутом ТОВ „Ферст БП” і відкриття відносно нього ліквідаційної процедури.

Заява від ПП „Южстройресурс” (кредитора, заборгованість, яка зазначена у заяві про порушення провадження у справі) про визнання кредитором до ТОВ „Ферст БП” за договором купівлі –продажу від 28.01.2008 р. у сумі 36 747 грн. 91 коп. та заяви інших кредиторів до господарського суду не надходили.

27.01.2009р. до господарського суду надійшов звіт ліквідатора ТОВ „Ферст БП”, який не відповідає вимогам ст. ст. 32 , 51 Закону (№2343-ХІІ), крім цього до звіту ліквідатора не додано ліквідаційний баланс письмовий аналіз поданого звіту не відповідає повноті вчинення ліквідатором боржника дій по виявленню активів боржника, включення їх до ліквідаційної маси, відповідність дій ліквідатор по відчуженню рухомого та нерухомого майна вимогам Закону, фінансового стану боржника до якого не додано, акт інвентаризації та оцінки майна банкрута, докази вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, не надано відомостей, підтверджуючих відсутність рухомого та нерухомого майна банкрута, не надано відомостей про реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів із даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів, надходження заяв кредиторів з вимогами до боржника в ліквідаційній процедурі; не надані докази про відсутність ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 04.02.2009 р. справу призначено на 24.02.2009р. для розгляду звіту ліквідатора. У зв’язку з тим, що ліквідатор не з’явився у судове засідання, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином та неподанням ліквідатором витребуваних господарським судом доказів, розгляд справи був призначений на 24.02.2009р. та відповідно до ст. 32 Закону (№2343-ХІІ) витребувано письмовий звіт про хід ліквідаційної процедури ТОВ „Ферст БП” ( письмовий аналіз поданого звіту повинен відповідати повноті вчинення ліквідатором боржника дій по виявленню активів боржника, включення їх до ліквідаційної маси, відповідність дій ліквідатора по відчуженню рухомого та нерухомого майна вимогам Закону, фінансового стану боржника) до якого додати акт інвентаризації та оцінки майна банкрута, докази вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, відомості про реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів із даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів, надходження заяв кредиторів з вимогами до боржника в ліквідаційній процедурі; докази публікації оголошення про визнання банкрутом ТОВ „Ферст БП” і відкриття відносно нього ліквідаційної процедури в офіційний друкованих органах; докази про відсутність ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Докази дотримання вимог, передбачених ст.ст. 105,110,111 ЦК України та ст. 60 ГК України.

Ухвалами господарського суду від 24.02.2009 р., від 26.03.2009 р., від 14.04.2009 р., від 12.05.2009 р., від 02.06.2009 р., від 23.06.2009 р., від 21.07.2009 р., від 25.09.2009 р., від 12.11.2009 р., від 04.12.2009 р. розгляд справи № 21/136-08-4783 відкладався у зв’язку із неподанням ліквідатором належного звіту і ліквідаційного балансу та витребуванням господарським судом вищезазначених доказів. Ліквідатор у судові засідання не з'являвся та витребувані господарським судом доказів не надав.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні звіт ліквідатора ТОВ „Ферст БП” про визнання банкрутом боржника, наявні матеріали у справі, господарський суд встановив, що заява ліквідатора підлягає залишенню без розгляду з наступних підстав:

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону (№2343-ХІІ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 4 -1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом (№2343-ХІІ).

Згідно з преамбулою Закону (№2343-ХІІ) цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності –боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Статтею 51 Закону (№2343-ХІІ) передбачено, що якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлених зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язані звернутися в господарській суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Відповідно до вимог ч.4, ст.105 ЦК України комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації , в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Відповідно до вимог ч.1 ст.110 ЦК України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Згідно з вимогами ч.3 ст.110 ЦК України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.111 ЦК України ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Аналіз вказаних норм та положень пунктів 2, 3 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ) дає підстави стверджувати про необхідні передумови для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника у порядку статті 51 Закону (№2343-ХІІ), які полягають у наступному: прийняття рішення власником майна (або органом, уповноваженим управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду із заявою; проведення аналізу активів боржника у вигляді проведення інвентаризації наявного майна (у тому числі заставленого майна), його належної оцінки та оцінки грошових коштів на рахунках боржника. проведення налізу пасивів боржника шляхом публікації оголошення згідно з вимогами статті 105 ЦК України з метою виявлення кредиторів та встановлення повного обсягу кредиторської заборгованості; повідомлення органу державної податкової служби про ліквідацію підприємства. Проведення аналізу активів та пасивів боржника є підставою складення проміжного ліквідаційного балансу, який додається до заяви боржника відповідно до п. 3 ст. 7 Закону (№2343-ХІІ).

Дотримання визначених вимог та сукупність вказаних дій із доданням доказів їх проведення є підставою для звернення ліквідатора (ліквідаційної комісії) із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 51 Закону (№2343-ХІІ).

Відповідної правової позиції дотримується Верховний Суд України, зокрема в постанові від 10.06.2008 р. у справі № 15/682-б.

Статтями 32, 33,34 ГПК України передбачено, що доказами у справі є будь –які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановляє наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно з пункту 5 статті 81 ГПК України господарський суд залишає позов, у даному випадку, заяву про порушення провадження у справі, якщо позивач (заявник) без поважних причин не подав витребувані господарським суд матеріали, необхідні для вирішення спору.

Враховуючи ненадання ліквідатором витребуваних господарським судом доказів, які є необхідними для встановлення судом стану неплатоспроможності боржника та прийняття рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу у порядку статті 51 Закону (№2343-ХІІ), господарський суд вважає за необхідне залишити заяву ліквідатора ТОВ „Ферст БП” без розгляду, у зв’язку із відсутністю достатніх підстав для затвердження звіту ліквідатора щодо боржника та застосування відносно нього ліквідаційних заходів, передбачених ст. 51 Закону (№2343-ХІІ).

Враховуючи те, що ліквідаційна процедура щодо ТОВ „Ферст БП” не проведена згідно з вимогами ст. ст. ст. 22-26, 29-34,51 Закону (№2343-ХІІ ), господарський суд вважає заяву ліквідатор ТОВ „Ферст БП” про визнання боржника банкрутом залишити без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 105 ЦК України, п. 5 ст. 81, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Залишити заяву ліквідатора Товариство з обмеженою відповідальністю „Ферст БП” (65026, м. Одеса, вул. Польська, 16, кв. 66. Ідентифікаційний код 35696292) про визнання банкрутом, що ліквідується власником без розгляду.

2. Скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів прийняті ухвалою господарського суду Одеської області від 13.11.2008 р.

3. Припинити повноваження ліквідатора.

4. Копію ухвали надіслати: боржнику, ліквідатору, Одеському обласному відділу з питань банкрутства, Державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради для внесення до Єдиного державного реєстру запису про залишення заяви про порушення справи про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю „Ферст БП” (65026, м. Одеса, вул. Польська, 16, кв. 66. Ідентифікаційний код 35696292) - без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття.

Суддя

Підлягає публікації в ЄДРСР


Судовий реєстр по справі 21/136-08-4783

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11358650 Ухвала 22.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
8081079 Ухвала 04.12.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6841913 Ухвала 12.11.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
6423744 Ухвала 25.09.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
4393895 Ухвала 21.07.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
4393887 Ухвала 23.06.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
4393889 Ухвала 02.06.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
4393876 Ухвала 12.05.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
4393899 Ухвала 14.04.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
4393886 Ухвала 26.03.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське
4393885 Ухвала 24.02.2009 Зеленов Г.М. Господарський суд Одеської області Господарське