Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 9318-2007

Дата ухвалення рішення:
30.10.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Гайворонський В.І.
Оприлюднено:
26.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Автономної Республіки Крим
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 303УХВАЛА


30.10.2007

Справа №2-17/9318-2007


За заявою боржника Колективного підприємства „ПВМ”, м.Сімферополь

про порушення справи про банкрутство

Суддя В.І. Гайворонський

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від боржника - не з’явився


Сутність спору: Боржник звернувся до Господарського суду АРК з заявою про порушення справи про банкрутство згідно ст. ст. 11, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Суд вважає що позов підлягає залишенню без розгляду, при цьому виходить з наступних обставин:

Ухвалами суду у заявника витребувалися матеріали, необхідні для розгляду справи, які не надані без поважних причин:

- заява Кушнарьова Д.В. про згоду бути ліквідатором;

- повноваження Кушнарьова Д.В. на завірення копії документів;

Проте вказані матеріали суду не надані.

Так, заявник просить призначити ліквідатором арбітражного керуючого Кушнарьова Д.В. Однак заяви від вказаної особи про згоду бути ліквідатором не надано.

Суд не вправі призначити арбітражного керуючого ліквідатором без його згоди.

Так, ст.6 Господарсько кодексу України передбачено свободу підприємницької діяльності.

Крім того згідно ч.2 ст. 36 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії.

Надані заявником копії завірені адвокатом Кушнарьовим Д.В. Однак доказів, що вказана особа уповноважена завіряти копію документів від імені боржника також не надані.

Ухвалу суду у вказаної часті також не виконано.

Крім цього, згідно ст. 4-3 ГПК України та ст. 129 Конституції України передбачений принцип змагальності сторін. Явка боржника у засідання суду також була визнана судом обов’язковой.

Однак заявник (боржник) у неодноразові засідання суду не з’явився.

Неявка боржника перешкоджає здійсненню вказаного принципу. Крім того неявка боржника не сприяє повному, всебічному та об’єктивному розгляду справи, що передбачено ст. 43 ГПК України.

При цьому також необхідно відмітити, що явка боржника необхідна для з’ясування обставин по справі. Так заява боржника обґрунтовується як ст. 11 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, так і ст. 51 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, якіми передбачений різний порядок проведення процедури банкрутства.

Неявка боржника пріпятствує усуненню вказаної суперечності. Виходячи із закріпленого ст. 129 Конституції України принципу диспозитивності сторон суд не вправі за заявника визначити процедуру банкрутства.

При цьому зацікавленою стороною не надано доказів поважних причин невиконання ухвал суду, у зв’язку з чим немає підстав вважати, що такі причини вміються.

Оскільки відповідни докази не надани до винесення даної ухвали, немає підстав їх залучати до справи після винесення даної ухвали.

При цьому необхідно відмітити, що розгляд по справи відкладався неодноразово.

Таким чином, існує декілька підстав, кожна з яких є самостійною підставою для залишення позову без розгляду по п.5 ст.81 ХПК України.

Ч. 1 ст. 81 ГПК України прямо передбачено, що суд зобов'язаний залишити позов без розгляду у випадках, передбачених п. п. 1-6 даної статті.

Відповідна стаття у встановленому Законом порядку, тобто Конституційним судом України, не визнана неконституційною, і підлягає виконанню.

Згідно з ч. 1 статті 5 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом та Господарським процесуальним Кодексом України, що також відповідає практиці розгляду аналогічних питань ВГСУ (Постанова від 16.11.2005 року по справі № 19/47 (05)-21/85 та Постанова ВГСУ від 17.05.2006 року по справі № 44/228б).

Про розгляд справи боржник був повідомлений рекомендованою кореспонденцією. Вказана кореспонденція у суд не повернена, що свідчить про її вручення адресату.

Але якщо боржник кореспонденцію не отримав по віні пошти, він вправі звернутися с заявою про перегляд ухвали за нововиявленими обставинами та надати відповідні доказі.

Підстав для повернення боржнику судових витрат не має.

На підставі вищевикладеного, а також керуючись ч.1 п. 5 ст. 81, ч.2 ст. 81, ст. 86 ГПК України, суд-


У Х В А Л И В:

Заяву Колективного підприємства „ПВМ” про порушення справи про банкрутство – залишити без розгляду.


Копію ухвали направити рекомендованою кореспонденцією за адресами:

Колективному підприємству „ПВМ” (95050, м.Сімферополь, вул. Л. Чайкіної, 1)


Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Гайворонський В.І.