Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 844-2006

Дата ухвалення рішення:
22.10.2007
Зареєстровано:
26.11.2007
Cуддя:
Гайворонський В.І.
Оприлюднено:
26.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Автономної Республіки Крим
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 303УХВАЛА


22.10.2007

Справа №2-17/844-2006


За заявою Управління Пенсійного фонду України в Нижньогірському районі АР Крим, смт. Нижньогірський

До боржника Приватного сільськогосподарського підприємства “Веста”, с. Садове

про порушення справи про банкрутство

Суддя В.І. Гайворонський

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві – Федорік О.В. представник дов. від 12.03.07р. №35

Від ДПІ в Нижньогірському районі АРК - Грязнова Г.М., представник, дов. від 09.01.07р. у справі

Від ВАТ „Крименерго” – Ломброзо В.О. представник дов. №273-Д від 13.08.07р.

Від ВАТ „Державний ощадний банк України” – Саковец А.О. представник дов. від 16.05.07р. у справі

Ліквідатор – Акімкіна С.М. (арбітражний керуючий)


Сутність спору: Кредитор звернувся до Господарського суду АРК з заявою про порушення справи про банкрутство у відношенні боржника Приватного сільськогосподарського підприємства “Веста”, згідно ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Розглянув матеріали справи, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою ГС АРК від 02.06.2005 року боржник визнаний банкрутом. До боржника застосована судова процедура банкрутства – ліквідація. Відкрита ліквідаційна процедура в справі про банкрутство відсутнього боржника з урахуванням особливостей банкрутства, передбаченого ст. 52 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Ліквідатором боржника призначено арбітражного керуючого Головачеві Володимира Даниловича, що має ліцензію №485251 від 27.03.03р. (проживає за адресою: кв-л Єгідіна, 38, кв. 14, с.Петрівка, Червоногвардійський район), згідно п. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду від 26.04.06р. припинено повноваження ліквідатора ПСП “Веста” та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Акімкіну С.М. (що має ліцензію серії АБ №271739 від 13.03.06р. та проживає за адресою: м.Бахчисарай, вул. Фрунзе, 89, кв. 10)

Ліквідатором надан звіт та ліквідаційний баланс.

Ліквідатор також просить затвердити розмір сплати послуг арбітражного керуючого ліквідатора боржника Акімкіной С.М. у розмірі двох мінімальних заробітних плат за місяць за період здійснення повноважень з 26.04.2006р. по 05.06.2007р. на загальну суму 9663,33грн., затвердити звіт та розходи арбітражного керуючого – ліквідатора боржника Акімкіной С.М. у розмірі 312154,84грн. та видати наказ на примусове стягнення вказаних сум з ініціюючого кредитора.

Суд вважає за можливе затвердити розмір сплати послуг арбітражного керуючого ліквідатора ПСП „Веста” Акімкіної С.М. у розмірі двох мінімальних заробітних сплат за місяць за період здійснення повноважень з 26.04.06р. по 05.06.07р. на загальну суму 9663,33грн., оскільки розмір сплати послуг арбітражного керуючого у розмірі двох мінімальних зарплат передбачених п. 12 ст. 3-1 ЗУ“ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При цьому необхідно відмітити, що арбітражним керуючим заявлений мінімальний розмір такої сплати. При цьому затвердження, або не затвердження комітетом кредиторів розміру такої сплати не має значення, оскільки розмір сплати заявлений мінімальний.

У части затвердження звіту у розмірі 312 154,84грн. та видачі наказу на примусове стягнення з ініціюючого кредитора клопотання задоволенню не підлягає, при цьому суд виходить з наступних обставин:

Звіт та розходи не підтверджені. Так, відсутні докази про понесених розходах – платіжні документи про сплату грошових вимог.

Згідно п.1.7 договору про охорону виробничих (господарських) об’єктів від 10.08.05р. між ПСП „Веста” та ПП „Хімсоюз” сплата за охорону здійснюється що місячно платіжними дорученнями.

Ст. 129 Конституції України передбачено, що сторона вільна в наданні суду доказів та в доказуванні перед судом їх переконливості, а також закріплений принцип змагальності сторін, та їх рівності перед Законом та судом.

Згідно ст. 8 Конституції України вона має вищу юридичну силу та її норми являються нормами прямої дії.

Про необхідність дотримання принципу диспозитивності сторін також указується в постанові Верховного Суду України від 20.05.2002 року № 02/132 (справа № Д12/12), а в постанові Пленуму Верховного суду України від 01.11.1996 року “Про застосування норм Конституції України при здійсненні правосуддя” вказується, що суди вправі застосовувати безпосередньо норми Конституції як норми прямої дії.

Крім цього згідно вказаного договору від 10.08.05р. та узгодження від 04.07.06р. №8/844-03.1, а також акту звірки від 01.06.07р., вказані документи між ПСП „Веста” та ПП „Хімсоюз” та, відповідно, боржником у даному випадку може бути ПСП „Веста”, а не арбітражний керуючий.

Таким чином відсутні будь яки докази того, що арбітражний керуючий Акімкіна С.М. як суб’єкт підприємницької діяльності взяла зобов’язання по сплаті відповідних сум перед ПП „Хімсоюз”. ПП „Хімсоюз” у свою чергу вправі було заявіть відповідні вимоги до боржника, якщо вважає, що боржник не виконав зобов’язання.

Наказ на примусове стягнення з ініціюючого кредитора на користь арбітражного керуючого ліквідатора ПСП „Веста” Акімкіной С.М. видачі не підлягає по наступним підставам:

Згідно абзаца 1 п. 10 ст. 3-1 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків здійснюються в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника.

Однак, конкретні випадки по відшкодуванню витрат регулюються спеціальними нормами.

Так, сплата за розрахунок коштів кредиторів передбачена п. 11 ст. 3-1 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” згідно якої кредитори можуть створювати фонд для оплати послуг, відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючого санацією, ліквідатору). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Однак створювати фонди це право кредиторів, а не обов’язок та при банкротстві ПСП „Веста” такий фонд не створений. У всякому випадку відповідні докази зацікавленою стороною суду не представлені.

Крім цього ліквідатор просить видати наказ на стягнення ні зо всіх або декількох кредиторів, а з ініціюючого кредитора.

Сплата за розрахунок ініціюючого кредитора регулюється абзацом другім п. 10 ст. 3-1 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, згідно якого оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за період від дня винесення господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство і до дня першого засідання комітету кредиторів на якому встановлюється розмір оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого, здійснюється кредитором або боржником, за заявою якого порушено справу, у максимальному розмірі, визначеному цією статтею.

При цьому необхідно відметіть, що згідно п. 11 ст. 11 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” перші загальні збори кредиторів мають відбутися не пізніше трьох місяців і десяті днів після дати проведення підготовчого засідання.

Згідно п. 1 ст. 11 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” підготовче засідання має відбутися ні пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство.

Таким чином із вказаних норм слідує, що період, за який може бути проведена сплата за рахунок ініціюючого кредитора не може перевищувати чотирьох місяців 10 днів з дати прийняття заяви про порушення справи про банкрутство.

Однак у даному випадку заява про порушення справи про банкрутство 22.04.05р. а арбітражним керуючим Акімкіної С.М. призначена ліквідатором 26.04.06р., причому на підставі її заяви від 25.04.06р.

При цьому ч.1 ст. 6 Господарського кодексу України передбачений принцип свободи підприємницької діяльності.

Тобто арбітражний керуючий Акімкіна С.М. вправі була не брати участь у цієї справі.

Крим цього, згідно абзацу другого п. 10 ст. 3-1 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” період за який може бути проведена оплата ставиться у залежність від засідання комітету кредиторів.

Однак зацікавленою особою суду не надано відповідних доказів – протоколу засідання комітету кредиторів за вказаний період.

Таким чином у даному випадку оплата послуг арбітражного керуючого повінна регулюватися ст. 31 ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” згідно якої вказані вимоги задовольняються за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника.

Однак, згідно звіту ліквідатора таки кошті відсутні.

При цьому необхідно відмититі, що згідно ст. 44 Господарського кодексу України одним з принципів підприємницької діяльності є принцип власного комерційного ризику.

У часті ліквідації боржника необхідно відметіть наступне.

Постанова Господарського суду АРК від 02.06.2005 року не оскаржена, вступила в законну силу, у зв’язку з чим у суду немає підстав не приймати до уваги викладені в ній обставини.

Ліквідатором банкрута здійснювалися необхідні дії, пов’язані з реалізацією ліквідаційної процедури.

Ліквідатором складений та представлений суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

У результаті розгляду заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника ліквідатором складений реєстр вимог кредиторів, у який включені наступні кредитори:

- Ніжньогірського відділення Джанкоїської ОДПІ (97100, смт.Нижньогірський, вул. Шкільна, 16) у сумі 152648,35грн.;

- Управління ПФУ в Нижньогірському районі АРК (97100, смт.Нижньогірський район, вул. Лісова, 5) на суму 65632,98грн.;

- Ніжньогірського районного центру зайнятості (97100, смт.Ніжньогірський, вул. Перемоги, 89) у сумі 59792,28грн.;

- ВАТ „Укртелеком” (96100, м.Джанкой, вул. Калініна, 6) у сумі 774,52грн.;

- ВАТ „Крименерго” (95034, м.Сімферополь, вул. Київська 74/6) у сумі 417243,21грн.;

- ВАТ „Державний ощадний банк України ” в особі Кримського республіканського управління (95017, м.Сімферополь, вул. Київська, 55 а) у сумі 940121,65;

- Відділення Державного казначейства у Нижньогірському районі (97100, смт.Ніжньогірський р-н, вул. Перемоги 87) у сумі 24900,00грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань (97300, смт. Кіровськоє, вул. Фрунзе, 54) у сумі 7891,51грн.;

- Кооперативного підприємства „Виробниче управління Кримпотребсоюзу” (95040, м.Сімферополь, вул. Елеваторна, 2) у сумі 1230,50грн.;

- Міністерства фінансів АРК (95000, м.Сімферополь, вул. Р.Люксембург, 4) у сумі 14826,00грн.;

- Кримського Республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів (95000, м.Сімферополь, вул. Кірова, 51-52/10а) у сумі 18824,38;

- Бойко Петра Никоновича (97152, Ніжньогірський район, с.Садове, вул. Міру, 9) у сумі 205,57грн.;

- Коробкова Миколи Іларіоновича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Гагаріна, 20) у сумі 190,15;

- Коробкової Ганни Семенівни (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Гагаріна, 20) у сумі 207,25грн;

- Олексієва Юрія Григоровича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Надрічкова, 23) у сумі 398,33;

- Постригань Миколи Івановича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Жовтнева, 113) у сумі 194,48грн.;

- Рослякова Володимира Григоровича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22) у сумі 285,85грн.;

- Рослякова Григорія Івановича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22) у сумі 3515,82грн.;

- Рослякової Наталії Перівни (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22) у сумі 291,65грн.;

- Тоганова Олександра Олександровича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Прирічкова, 21) у сумі 270,40грн.;

- Трухина Івана Сергійовича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Жовтнева, 61) у сумі 186,70грн.;

- Трухиної Раїси Володимирівни (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Жовтнева, 61) у сумі 186,70грн.;

- Фоміна Віктора Івановича (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Ломоносова, 19) у сумі 1548,53грн.;

- Ясько Єлизавети Григорівни (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22) у сумі 1212,41грн.;

Згідно представленого звіту ліквідатора та матеріалам справи майно у банкрута відсутнє, фінансово-господарську діяльність боржник не здійснює, у зв’язку з чим він підлягає ліквідації.

Суд, розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, з урахуванням думки кредиторів, які вказані документи не оскаржують, вважає за можливе затвердити звіт та ліквідаційний баланс боржника, завершити ліквідаційну процедуру банкрута.

По справі проголошено вступну та резолютивну частину цієї ухвали.

На підставі вищенаведеного, а також керуючись ст. 32, п. 6 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Затвердити розмір сплати послуг арбітражного керуючого - ліквідатора ПСП „Веста” Акімкіної Світлани Михайловні у розмірі двох мінімальних заробітних оплат за місяц за період здійснення повноважень з 26.04.06р. по 05.06.07р. на загальну суму 9663,33грн.

2. В задоволенні клопотання про затвердження звіту про розходи арбітражного керуючого - ліквідатора ПСП „Веста” Акімкіної С.М. у розмірі 312154,84грн. – відмовити.

3. В задоволені клопотання про видачу наказу на примусове стягнення з ініціюючого кредитора Податкової інспекції у Ніжньогірському районі у пользу арбітражного керуючого – ліквідатора ПСП „Веста” Акімкіної С.М. у загальної сумі 312818,17грн., у тому числі: оплата послуг арбітражного керуючого – 9663,33грн., розмір розходів арбітражного керуючого 312154,84грн. – відмовити.

4. Затвердити звіт і ліквідаційний баланс ліквідатора Акімкіної С.М.

5. Банкрута – Приватне сільськогосподарське підприємство “Веста” (с. Садове, пл.. Генова, 5, Ніжньогірський район, 97152, ідентифікаційний код 30598327) – ліквідувати, виключивши його з Єдиного Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів.

6. Вимоги всіх кредиторів, не задоволені у зв’язку з недостатністю майна, вважати погашеними.

7. Провадження по справі припинити.


Копію ухвали направити рекомендованою кореспонденцією за адресами:

- УПФУ в Нижньогірському районі АРК (смт. Нижньогірський, АР Крим, вул. Лісна 5);

- ПСП “Веста” (Нижньогірський район АРК, с. Садове, пл. Генова 5);

- Ліквідатору (Акімкіной С.М) - (Красногвардійський район АРК, с. Петрівка, квартал ім. Егудіна 38, кв. 14);

- ДПІ в Нижньогірському районі АРК (97100, смт. Нижньогірський, вул. Шкільна 16);

- ВАТ „Кримєнерго” (95034, м.Сімферополь, вул. Київська, 74/6);

- ВАТ„Державний ощадний банк України” Кримське республіканське управління (95017, м.Сімферополь, вул. Київська, 55а);

- Відділення Державного казначейства у Ніжньогірському районі (97100, АРК, смт.Ніжньогірський, вул.Перемогі, 87);

- Ніжньогірський районний центр зайнятості (97100, смт.Ніжньогірський, вул.Перемогі, 89);

- Управлінню ПФУ у Ніжньогірському районі (97000, смт.Красногвардійський, вул. Советська, 11);

- Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещесних випадків на виробництві та профзахворювань (97300, смт.Кіровське, вул. Фрунзе, 54);

- Ніжньогірському відділенню Джанкоїської ОДПІ (97100, смт.Нижньогірський, вул. Шкільна, 16) ;

- Ніжньогірському районному центру зайнятості (97100, смт.Ніжньогірський, вул. Перемоги, 89);

- ВАТ „Укртелеком” (96100, м.Джанкой, вул. Калініна, 6);

- ВАТ „Крименерго” (95034, м.Сімферополь, вул. Київська 74/6);

- ВАТ „Державний ощадний банк України ” в особі Кримського республіканського управління (95017, м.Сімферополь, вул. Київська, 55 а);

- Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань (97300, смт. Кіровськоє, вул. Фрунзе, 54);

- Кооперативному підприємству „Виробниче управління Кримпотребсоюзу” (95040, м.Сімферополь, вул. Елеваторна, 2);

- Міністерству фінансів АРК (95000, м.Сімферополь, вул. Р.Люксембург, 4);

- Кримському Республіканському відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (95000, м.Сімферополь, вул. Кірова, 51-52/10а);

- Відділення Державного казначейства у Нижньогірському районі (97100, смт.Ніжньогірський р-н, вул. Перемоги 87) у сумі 24900,00грн.;

- Бойко П.Н. (97152, Ніжньогірський район, с.Садове, вул. Міру, 9);

- Коробкову М.І. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Гагаріна, 20);

- Коробкової Г.С. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Гагаріна, 20);

- Олексієву Ю.Г. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Надрічкова, 23);

- Постригань М.І.(97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Жовтнева, 113);

- Рослякову В.Г. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22);

- Рослякову Г.І. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22);

- Рослякової Н.П. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22);

- Тоганову О.О. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Прирічкова, 21);

- Трухину І.С.(97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Жовтнева, 61);

- Трухиної Р.В. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Жовтнева, 61);

- Фоміну В.І. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Ломоносова, 19);

- Ясько Є.Г. (97152, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Леніна, 22);


Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Гайворонський В.І.