Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/22

Дата ухвалення рішення:
07.11.2007
Зареєстровано:
12.11.2007
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
12.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області


ПОСТАНОВА


07.11.07 № 11/22


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/22 від 30.01.2007 року

за заявою Прокурора Вільшанського району в інтересах держави в особі управління Пенсійного фонду України у Вільшанському районі, 26600, Кіровоградська область, смт. Вільшанка, вул. Миру, 62,

до боржника - дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт (далі - ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт), 26620, Кіровоградська область, Вільшанський район, с. Вівсяники,

про банкрутство відсутнього боржника, -


ПРЕДСТАВНИКИ:


від прокуратури - не викликався;

від кредитора - Драганова Н.О., довіреність № 125/07-28 від 02.01.2007 року, головний спеціаліст юрисконсульт;

від боржника - Савчук Д.С., довіреність № 48 від 03.04.2007 року;


Прокурор Вільшанського району в інтересах держави в особі управління Пенсійного фонду України у Вільшанському районі звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт з причин неспроможності останнього сплатити до Пенсійного фонду України застосовану штрафну (фінансову) санкцію та нараховану пеню за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду.

В засіданні суду 15.05.2007 року представником боржника на заяву кредитора подано відзив № 787 від 14.05.2007 року, в якому зазначені обставини з яких боржник заперечує наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт та вказує про необґрунтованість нарахування пені та фінансових санкцій по розстроченій недоїмці перед Пенсійним фондом України.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника кредитора та боржника, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Вимоги кредитора до боржника станом на 25.01.2007 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по штрафних (фінансових) санкціях та пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду до Пенсійного фонду України в загальній сумі складають 30 047, 01 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Дочірнім підприємством закритого акціонерного товариства "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт подано позов до господарського суду Кіровоградської області про визнання нечинним та скасування рішення управління Пенсійного фонду України в Вільшанському районі Кіровоградської області № 6 від 21.02.2005 року про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальником або органом Пенсійного фонду України до ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт на суму 30 047, 01 грн. Ухвалою від 01.06.2007 року господарський суд прийняв вказану заяву до розгляду і відкрив провадження у адміністративній справі № 17/400.

Постановою від 30.07.2007 року у справі № 17/400 господарський суд Кіровоградської області в задоволенні позовних вимог відмовив.

В даний час зазначене судове рішення набрало законної сили.

Докази погашення боржником заборгованості в сумі 30 047, 01 грн. перед управлінням Пенсійного фонду України у Вільшанському районі відсутні.

Прокурором та кредитором подані суду достатні докази наявності у ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт ознак відсутнього боржника.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед управлінням Пенсійного фонду України у Вільшанському районі в сумі 30 047, 01 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Заперечення боржника щодо відсутності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника господарським судом не приймаються оскільки спростовуються доказами, які містяться в матеріалах даної справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор – управління Пенсійного фонду України у Вільшанському районі, згоду на призначення його ліквідатором у даній справі та пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором відсутнього боржника ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт не подав.

Ухвалою від 07.03.2007 року господарський суд зобов'язав Кіровоградський обласний сектор з питань банкрутства забезпечити участь у даній справі ліквідатора з числа працівників державного сектору з питань банкрутства або надати суду пропозиції по кандидатурі арбітражного керуючого для призначення ліквідатором ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт.

До господарського суду 19.03.2007 року надійшов лист № 147/15-27 від 15.03.2007 року Кіровоградського обласного сектору з питань банкрутства з пропозицією призначити ліквідатором відсутнього боржника ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт арбітражного керуючого Ніколаєнко В.А.

Арбітражний керуючий Ніколаєнко В.А. відповідно до ч. 3 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подала суду заяву про те, що вона стосовно ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт не належить до жодної з категорій осіб, які згідно із законом не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

Оскільки прокурор Вільшанського району Кіровоградської області та управління Пенсійного фонду України у Вільшанському районі згідно з чинним законодавством звільнені від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


1. Визнати відсутнього боржника - дочірнє підприємство закритого акціонерного товариства "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт на строк до 07.05.2008 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого - Ніколаєнко Вікторію Андріївну, ліцензія серії АБ № 271504 від 27.10.2005 року, яка мешкає за адресою, м. Кіровоград, вул. Кірова, буд. 73, кв. 10.

4. Зобов’язати ліквідатора, арбітражного керуючого Ніколаєнко В.А.:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення відділу ДВС Вільшанського районного управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 07.12.2007 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 07.02.2008 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 07.05.2008 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони ДП ЗАТ "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 30.01.2007 року.

6. Стягнути з дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт, що знаходиться за адресою: 26620, Кіровоградська область, Вільшанський район, с. Вівсяники (р/р відсутні, код ЄДРПОУ 30746508) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” – 85, 00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства "Первомайський молочно-консервний комбінат" - Вівсяниківський молокопункт, що знаходиться за адресою: 26620, Кіровоградська область, Вільшанський район, с. Вівсяники (р/р відсутні, код ЄДРПОУ 30746508) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 118, 00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

8. Примірники цієї постанови направити прокурору Кіровоградської області, прокурору Вільшанського району Кіровоградської області, кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, відділу ДВС Вільшанського управління юстиції, арбітражному керуючому Ніколаєнко В.А.

Суддя Н.М. КоваленкоСудовий реєстр по справі 11/22

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1912818 Ухвала 31.07.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1802100 Ухвала 10.07.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1816843 Ухвала 07.07.2008 Мирутенко О.М. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1816852 Ухвала 23.06.2008 Мирутенко О.М. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1734649 Ухвала 28.05.2008 Мирутенко О.М. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1671249 Ухвала 26.05.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1684595 Ухвала 26.05.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1684601 Ухвала 26.05.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1573790 Ухвала 29.04.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1534024 Рішення 11.04.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1518692 Постанова 04.04.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1536997 Ухвала 04.04.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1518499 Ухвала 03.04.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1496278 Рішення 26.03.2008 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
1538923 Ухвала 20.03.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1538991 Ухвала 20.03.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1753573 Ухвала 13.03.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1425457 Ухвала 29.02.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1423940 Ухвала 28.02.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1463780 Ухвала 28.02.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1538922 Ухвала 26.02.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1374988 Ухвала 13.02.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1424217 Ухвала 13.02.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1335897 Ухвала 24.01.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1105439 Ухвала 07.11.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1039825 Ухвала 11.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
700641 Ухвала 06.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
653947 Ухвала 15.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
552260 Постанова 10.04.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
641579 Ухвала 03.04.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
507668 Рішення 15.03.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
485355 Ухвала 07.03.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
498439 Рішення 28.02.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
503926 Ухвала 27.02.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
444588 Ухвала 12.02.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
452356 Ухвала 07.02.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
440444 Постанова 30.01.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
385970 Ухвала 19.01.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
388460 Рішення 17.01.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
366916 Постанова 15.01.2007 Чоха Л.В. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
97311 Постанова 17.08.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
145713 Постанова 16.08.2006 Коробенко Г.П. Вищий господарський суд України Господарське
65301 Ухвала 01.08.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
56937 Ухвала 28.07.2006 Коробенко Г.П. Вищий господарський суд України Господарське
58631 Ухвала 24.07.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
83568 Ухвала 17.07.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
36049 Ухвала 14.07.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
34170 Ухвала 10.07.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
11276 Ухвала 19.06.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1831 Постанова 13.06.2006 Шевкова Т.А. Донецький апеляційний господарський суд Господарське