Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 01/1239

Дата ухвалення рішення:
19.01.2007
Зареєстровано:
12.11.2007
Cуддя:
Рудченко С.Г.
Оприлюднено:
12.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Київський міжобласний апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське


КИЇВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

____

01033, м.Київ, вул.Жилянська 58-б тел. 284-37-31


Іменем України

П О С Т А Н О В А


19.01.07 р. № 01/1239

Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії:


Головуючий Рудченко С.Г.

Судді

Міщенко П. К.

Шкурдова Л. М.при секретарі судового засідання –Огієнко В.О.,


за участю представників сторін:

від Великосевастянівської сільської ради: Калініченко А.В. –рішення № 1 від 11.04.2006 р.;

арбітражний керуючий: Левченко В.М.;


розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Великосевастянівської сільської ради на ухвалу господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 р.,


у справі № 01/1239 (суддя –Чевгуз О. В.),


за заявою

сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю машино-тракторна станція «Поляна», смт. Цибулів,

до

сільськогосподарського виробничого кооперативу «ЛАН», с. Велика Севастянівна,

про

визнання банкрутом,


В С Т А Н О В И В:


Ухвалою господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 р. по справі № 01/1239 (далі по тексту –оскаржувана ухвала) зобов’язано Великосевастянівську сільську раду прийняти у ліквідатора сільськогосподарського виробничого кооперативу «ЛАН»(далі по тексту –СВК «ЛАН», банкрут) Левченка В.М. у комунальну власність місцевої громади майно банкрута.

Не погоджуючись із вищезазначеною ухвалою місцевого господарського суду Великосевастянівська сільська рада звернулася до Київського міжобласного апеляційного господарського суду зі скаргою № 98 від 23.11.2006 р. (зареєстрована господарським судом Черкаської області за Вх. № 23134 від 27.11.2006 р.), в якій просить повністю скасувати оскаржувану ухвалу господарського суду Черкаської області і постановити нове рішення, яким зобов’язати арбітражного керуючого виготовити технічну документацію на об’єкти соціальної сфери за рахунок майна підприємства, що ліквідується, після чого провести процес передачі об’єктів соціальної сфери у відповідності з постановою КМУ «Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників»від 13.08.2003 р. № 1253 (далі по тексту –Постанова КМУ № 1253), надавши документи, які додаються до акту приймання-передачі, а також виключити з переліку об’єктів передачі об’єкти приватизованого житлового фонду та здійснювати передачу об’єктів житлового фонду лише за наявності підтвердження права власності на них в СВК «Лан».

У зв’язку з роз’ясненням судом першої інстанції ухвали від 13.11.2006 р. ухвалою від 12.01.2007 р. скаржник відмовився від вимог щодо виключення з переліку об’єктів передачі об’єкти приватизованого житлового фонду.

На підтвердження вимог, викладених в апеляційній скарзі, скаржник посилається на те, що ухвала суду є незаконною, оскільки судом не було враховано порядку передачі об’єктів соціальної сфери, встановленого постановою КМУ № 1253, та недостатньо досліджено обставини вказані у клопотанні арбітражного керуючого, а тому остання підлягає скасуванню з підстав, викладених у тексті апеляційної скарги.

Ухвалою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 27.12.2006 р. апеляційну скаргу Великосевастянівської сільської ради на ухвалу господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 р. у справі № 01/1239 прийнято до провадження та призначено розгляд справи на 19.01.2007 р. о 12-00 год.

Арбітражний керуючий Левченко В.М. скористався наданим йому ст. 96 ГПК України процесуальним правом на подання відзиву на апеляційну скаргу, в якому зазначає, що ухвала господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 р. по справі № 01/1239 не суперечить чинному законодавству, не порушує інтереси сторін та вносить зобов’язання сумлінно виконувати свої обов’язки сторонам, а тому просить апеляційну інстанцію залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану ухвалу –без змін.

Заслухавши пояснення уповноважених представників сторін, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального законодавства України, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга Великосевастянівської сільської ради на ухвалу господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 р. задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою господарського суду Черкаської області від 09.03.2006 року припинено процедуру санації СВК «Лан»та визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру терміном на 12 місяців, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі по тексту – Закон) ліквідатор з дня свого призначення, окрім інших, здійснює такі повноваження:

- приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження;

- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

- здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством;

- аналізує фінансове становище банкрута;

- виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

- вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

- передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов’язковому зберіганню;

- реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;

В процесі роботи ліквідаційної комісії було проведено інвентаризацію, згідно якої виявлено майно, яке відноситься до соціально-культурної сфери та належить територіальній громаді згідно чинного законодавства. Оскільки Сільська рада с. Велика Севастянівна відмовляється приймати на свій баланс дане майно, арбітражний керуючий –ліквідатор Левченко В.М звернувся до господарського суду Черкаської області з клопотанням про зобов’язання Сільську раду на підставі норм чинного законодавства прийняти виявлене майно до комунальної власності, в тому числі і документацію щодо обліку заробітної плати, яке було задоволене у відповідності до ухвали від 13.11.2006 р. по даній справі.

При перевірці в апеляційному порядку зазначеної ухвали колегією суддів Київського міжобласного апеляційного господарського суду не було виявлено жодної невідповідності прийнятого рішення вимогам як матеріального, так і процесуального права, а тому апеляційна інстанція відхиляє у повному обсязі усі твердження та доводи апеляційної скарги та вважає, що місцевим господарським судом було прийнято вірне рішення по даній справі.

Згідно з ст. 26 Закону усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об’єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об’єктів комунальної інфраструктури, які вразі банкрутства підприємства передаються в порядку встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Тому враховуючи наведену вище норму, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновками місцевого господарського суду на рахунок того, що Законом чітко визначено як обов’язок ліквідатора передати, а місцевої громади прийняти об’єкти житлового фонду, дитячі дошкільні заклади та об’єкти комунальної інфраструктури.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»провадження у справах про банкрутство регулюється названим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

При цьому названий Закон слід розглядати як законодавчий акт, що містить спеціальні норми, які мають пріоритет по відношенню до норм загальних щодо регулювання порядку провадження у справах про банкрутство.

Таким чином, враховуючи, що Законом не передбачено будь-яких інших умов щодо передачі майна у власність місцевої громади, апеляційна інстанція, підтримуючі висновки місцевого господарського суду, викладені в оскаржуваній ухвалі, вважає, що Великосевастянівська сільська рада зобов’язана прийняти у банкрута об’єкти соціальної сфери.

Беручи до уваги всі наведені обставини в їх сукупності, колегія суддів, дійшла висновків, що апеляційну скаргу Великосевастянівської сільської ради на ухвалу господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 року у справі № 01/1239 слід залишити без задоволення, а оскаржувану ухвалу –без змін.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 99, 101-106 ГПК України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Київський міжобласний апеляційний господарський суд,-


П О С Т А Н О В И В:


1. Апеляційну скаргу Великосевастянівської сільської ради на ухвалу господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 року у справі № 01/1239 залишити без задоволення.

2. Ухвалу господарського суду Черкаської області від 13.11.2006 року у справі № 01/1239 залишити без змін.

Матеріали справи № 01/1239 повернути до господарського суду Черкаської
Головуючий Рудченко С.Г.

Судді

Міщенко П. К.

Шкурдова Л. М.Судовий реєстр по справі 01/1239

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1870532 Ухвала 22.07.2008 Чевгуз О.В Господарський суд Черкаської області Господарське
1844438 Ухвала 23.04.2008 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1668926 Ухвала 29.03.2008 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1459666 Постанова 14.02.2008 Міщенко П.К. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
1524561 Ухвала 17.01.2008 Міщенко П.К. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
1105176 Постанова 19.01.2007 Рудченко С.Г. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське