Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 01-10/21-204

Дата ухвалення рішення:
25.10.2007
Зареєстровано:
09.11.2007
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
09.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


У Х В А Л А

25.10.07 Справа № 01-10/21-204.


Суддя Кривохижа Т.Г., розглянувши матеріали за заявою

боржника - Приватного підприємства «БЕТ», м. Рубіжне Луганської області,

про порушення провадження у справі про банкрутство

Розглянувши заяву боржника від 19.10.07. №2 (вхідний по канцелярії №204 від 25.10.07.) та додані до неї матеріали, суд

в с т а н о в и в :

- боржник –Приватне підприємство «БЕТ», м. Рубіжне Луганської області, вул. Менделєєва, 6 ідентифікаційний код 21831426, звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом –Закон) за загальною процедурою;

- подана заява не відповідає вимогам ст. ст. 6, 7 Закону, а саме: у заяві боржника відсутні відомості про:

- суму вимог кредиторів по грошових зобов’язаннях у розмірі, який не оспорюється боржником, з документальним їх підтвердженням;

- розмір заборгованості по податках та зборах (обов’язкових платежах), з документальним їх підтвердженням;

- розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, виплаті заробітної плати і вихідної допомоги працівникам боржника, з документальним їх підтвердженням;

- відомості про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум, достатніх для покриття витрат за процедурою, та дебіторської заборгованості з документальним їх підтвердженням;

- інформація банків, які здійснюють розрахунково-касове та кредитне обслуговування боржника, про його фінансове становище.

Крім того, до заяви боржника в порушення вимог п. 3 ст. 7 Закону не додано відповідних документів, а саме:

- рішення власника майна, або органу, який уповноважений керувати майном боржника, про звернення боржника до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника (без зазначення стану ліквідації боржника);

- переліку та повного опису заставленого майна, з зазначенням його місцезнаходження і вартості на момент виникнення права застави;

- протоколу загальних зборів робітників боржника, на яких обраний представник працівників боржника для участі у судовому процесі при провадженні по справі про банкрутство, а у разі неможливості скликання таких зборів –рішення конференції (зборів) представників робітників боржника.

До того ж у відповідності до п. 6 ст. 7 Закону у разі порушення справи про банкрутство за заявою боржника, останній зобов’язаний водночас представити суду план санації.

Крім того, до заяви не додано доказів належної сплати витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу у встановленому законодавством порядку, оскільки в квитанції №66 від 19.10.07. на сплату за цією заявою витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн. 00 коп. вказаний рахунок отримувача: 26002014180001, отримувач: ДП Судовий інформаційний центр, банк отримувача: ВАТ «Банк Універсальний», м. Львів, код отримувача: 30045370, в той час як, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.05. №1258 «Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів», зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15.11.06. №1596 та від 13.04.07. №627, належними реквізитами на сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу є: рахунок отримувача: 31211259700006, одержувач: УДК у м. Луганську, банк: ГУДКУ в Луганській області, МФО: 804013, ОКПО: 24046582, код бюджетної класифікації: 22050000, символ звітності банку: 259, чого не вбачається із доданої до цієї заяви квитанції №66 від 19.10.07.

Суд звертає увагу, що підпис особи заявника у заяві не тотожний його ж підпису у балансі боржника за станом на 01.12.06., тому слід усунути і цей недолік.

Додані до заяви копії матеріалів не засвідчені належним чином щодо відповідності оригіналам, що слід усунути при повторному зверненні з відповідною заявою.


На підставі викладеного, керуючись п.п. 3, 6 ст. 63, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 5, 6, 7, п. 1 ст. 9, Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд


у х в а л и в :


1. Повернути заяву та додані до неї документи заявнику без розгляду.


2. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущених порушень.


Додаток (тільки заявнику ) - на "18" аркушах, в тому числі квитанції №88 від 19.10.07. про сплату державного мита у розмірі 85 грн. та №66 від 19.10.07. про сплату витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн. (рекомендованим листом).Суддя Т.Г.Кривохижа


Спеціаліст І категорії С.В. Тіткова

Надр. 3 прим.:

1 –до наряду;

2 –кредитору (рекомендованим листом з додатком);

3 –боржнику.


Вих. №

2 прим.

30.10.07.