Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 20-5/480

Дата ухвалення рішення:
01.11.2007
Зареєстровано:
09.11.2007
Cуддя:
Євдокимов І.В.
Оприлюднено:
09.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд м. Севастополя
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

"01" листопада 2007 р.

справа № 20-5/480


за заявою Управління Пенсійного фонду України в Балаклавському районі міста Севастополя

(99018, м. Севастополь, вул. Урицького, 2)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю „Інжир”

(99805 м. Севастополь, с. Орліне, вул. Коцюби, 2)

про визнання боржника банкрутом

Суддя Євдокимов І.В.Представники :

Кредитор: Горбатюк С.В., довіреність № 13/001 від 21.08.2007;

Боржник: не з’явився;


СУТЬ СПОРУ:

УПФУ в Балаклавському районі міста Севастополя звернулась в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника Товариства з обмеженою відповідальністю „Інжир”.

16.10.2007 ухвалою господарського суду міста Севастополя порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Інжир”.

Боржник у судове засідання не з’явився, відзив на заяву про визнання його банкрутом не надав, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином за адресою, вказаною у його статутних документах.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення ініціюючого кредитора, суд


В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю „Інжир” (далі - ТОВ „Інжир”) зареєстроване Балаклавською районною державною адміністрацією як суб’єкт підприємницької діяльності 03.07.2002. Юридична адреса: 99805 м. Севастополь, с. Орліне, вул. Коцюби, 2.

ТОВ „Інжир” зареєстровано в якості платника страхових внесків на обов`язкове державне пенсійне страхування в Управлінні Пенсійного фонду України в Балаклавському районі м. Севастополя 09.07.2002.

Відповідно до ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” платниками страхових внесків підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” страхувальники зобов'язані нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески.

Начальником УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя були винесені рішення № 202 від 16.05.2002 та № 203 від 16.06.2005 про застосування до боржника штрафних санкцій в розмір 340,00 грн.

Відповідно до вимог ст. 106 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”, розділу 8 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України на адресу ВДВС в Балаклавському районі м. Севастополя була направлена вимога про сплату боргу в розмірі 298,94 грн. № 524-у від 18.04.2006, а також вимога про сплату фінансової санкції на суму 4,64 грн. Та пені в розмірі 8,76 № 796-у від 04.06.2007 (рішення № 237 від 14.09.2006).

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання. Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті; виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання.

Відповідно до п. 10 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідності зі статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Згідно з п. 4.7 Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"” у вирішенні питання про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі статтею 52 Закону, судам слід враховувати, що наявність хоча б однієї з ознак відсутнього боржника, передбачених частиною першою статті 52 Закону, є достатньою для порушення провадження у справі.

Співробітниками УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя була проведена перевірка ТОВ „Інжир” з питання вивчення майнового стану підприємства, був здійснений виїзд за юридичною адресою боржника з метою перевірки зберігання майна підприємства.

За результатами перевірки встановлено, що боржник за юридичною адресою не знаходиться. Звернути стягнення заборгованості на майно ТОВ „Інжир” не можливо, оскільки фінансово-господарську діяльність боржник не здійснює.

Згідно з відомостями Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя ТОВ „Інжир” зареєстровано за адресою: 99805 м. Севастополь, с. Орліне, вул. Коцюби, 2.

За даними БТІ та ДРОМН м. Севастополя № 2065 від 13.04.2007, ДАІ УМВС України в м. Севастополі вих. № 15/3714 від 11.04.2007 право власності на нерухоме майно, автотранспортні засоби за ТОВ „Інжир ” не зареєстровано.

За даними інспекції судноплавного нагляду (вих. № 54 від 05.04.2007) за ТОВ „Інжир” судів не числіться.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про правомірність вимог ініціюючого кредитора про визнання ТОВ „Інжир ” банкрутом у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя заявлене клопотання про призначення ліквідатором УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя.

Беручи до уваги викладене та керуючись статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд


П О С Т А Н О В И В :


1. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю „Інжир” (99805 м. Севастополь, с. Орліне, вул. Коцюби, 2, код ЕДРПОУ 3088526) банкрутом.


2. Відкрити ліквідаційну процедуру.

3. Встановити строк ліквідації до 01.02.2008..


4. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю „Інжир” (99805 м. Севастополь, с. Орліне, вул. Коцюби, 2, код ЕДРПОУ 3088526) УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя.


5. Зобов’язати ліквідатора здійснити заходи, передбачені статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, після завершення ліквідаційної процедури в строк до 01.02.2008 надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.

6. Ухвалу направити кредитору, боржнику, ліквідатору, Кримському регіональному агентству з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі, (95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 81,оф 401, 227).Суддя І.В. ЄвдокимовРозсилка:

1. УПФУ в Балаклавському районі міста Севастополя (99018, м. Севастополь, вул. Урицького, 2)

2. ТОВ „Інжир” (99805 м. Севастополь, с. Орліне, вул. Коцюби, 2)

3. Кримське регіональне агентство з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі (95034 м. Сімферополь, вул. Київська, 81, оф. 401, 227)

4. Державному реєстратору в Балаклавському районі м. Севастополя (99042 м. Севастополь, вул. Новикова, 14)

5. справа

6. наряд
Судовий реєстр по справі 20-5/480

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3463121 Ухвала 11.02.2008 Євдокимов І.В. Господарський суд м. Севастополя Господарське
1101947 Постанова 01.11.2007 Євдокимов І.В. Господарський суд м. Севастополя Господарське