Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 6/219-Б-07

Дата ухвалення рішення:
01.11.2007
Зареєстровано:
09.11.2007
Cуддя:
Пригуза П.Д.
Оприлюднено:
09.11.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Херсонської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м.Херсон, вул. Горького, 18

_______ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"01" листопада 2007 р. Справа № 6/219-Б-07

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригуза П.Д., при секретарі Андреєвець А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою: Відкритого акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України " в особі Дніпропетровського обласного управління, вул. Клари Цеткіной, 9-А,

м. Дніпропетровськ,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія", ЄДРПОУ 24963482, вул. Острівське шосе, 36, м. Херсон,

про визнання банкрутом

за участю представників:

від кредитора: Сергєєва Л.І., довіреність в справі;

від боржника: не прибув;

від розпорядника майна: Єрьоменко В.О., довіреність в справі;

в с т а н о в и в:


Заявлено вимогу про визнання боржника банкрутом у зв'язку із наявністю заборгованості не сплаченої більше 3 місяців після настання строку сплати, розмір якої перевищує 300 мінімальних розмірів заробітної плати.

Кредитором заявлено грошові вимоги до боржника в сумі 871548,55 грн.

Кредитор надав докази, відповідно до яких між кредитором і боржником 20.03.2003р. укладено договір не відновлювальної кредитної лінії № 103/2 щодо надання Ощадбанком Товариству "Інвестиційно-промислова компанія " кредиту в сумі 800тис.грн. зі сплатою 22% річних за користування кредитом та остаточним строком повернення - до 20.02.2005р.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 04.05.2005 р. по справі № 11/145-05 з боржника стягнуто на користь кредитора заборгованість за кредитом, пеню та судові витрати: 823232грн. 87коп. боргу, 15245грн. 30коп. пені, 1700грн. витрат зі сплати держмита, 118грн. витрат з інформаційно-технічного забезпечення господарського процесу, на примусове стягнення яких кредитору надано наказ.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 06.09.2005р. по справі №7/273-05 стягнуто на користь кредитора заборгованість в сумі 17095 грн. 89 коп., процентів, 13895 грн. 89 коп. пені за несвоєчасне погашення кредиту, 309 грн. 91 коп. витрат по оплаті держмита та 118 гр. судових витрат, на примусове стягнення яких кредитору також видано наказ.

При виконанні наказів господарського суду ДВС встановлено, що боржник відсутній за місцезнаходженням, встановити його місцезнаходження та місцезнаходження його майна не можливо, у зв'язку із чим постановами від 23.05.2007р. виконавчі документи були повернені стягувачеві.

За таких обставин грошові вимоги є безспірними відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", далі Закон про банкрутство.

Боржник відзиву, документів, в тому числі свідоцтва про державну реєстрацію, відомостей з ЄДР, установчих документів, та інформації витребуваних судом не надав.

Ухвала господарського суду про порушення цієї справи та про відкладення розгляду справи від 09.10.2007р. повернуті відділенням зв'язку із зазначенням про відсутність боржника за адресою, вказаною на конверті.

Суд зазначив, що адреса відповідача в позовній заяві вказана ініціюючим кредитором. Заявником на вимогу суду надано довідку із ЄДР, відповідно до якої останній запис про місцезнаходження боржника був здійснений 05.03.2005р. та відповідає адресі, вказаній у заяві кредитора. Вказані відомості відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (ст.18), які внесені до ЄДР є достовірними і можуть використовуватися учасниками цивільного обороту при розгляді спорів.

Суд зазначає, що відсутність у ЄДР відомостей про юридичну особу боржника є однією із ознак припинення підприємницької діяльності, яка у сукупності із іншими ознаками (відсутність керівних органів за місцезнаходженням та інші) відтворює об'єктивну картину існування юридичної особи - боржника.

Щодо відомостей із ЄДР про юридичну особу як доказ відсутності юридичної особи боржника за місцезнаходженням, то суд зазначає, згідно п.5 ст.17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в ЄДР містяться також як відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, так і відомості про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. За даними державного реєстратора відомості боржника, що вносяться до ЄДР не підтверджені боржником. Суд підкреслює, що обов'язок підтвердження у ЄДР відомостей про юридичну особу згідно п.7 ст.19 вказаного Закону лежить на самій юридичній особі (її керівному органі), яка не пізніше тринадцяти місяців з дня подачі (надіслання рекомендованим листом) останньої реєстраційної картки, що містить відомості про юридичну особу, зобов'язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Таким чином, та обставина, що власник боржника-юридичної особи (він же керівник) не виконав вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в частині підтвердження відомостей про юридичну особу оцінюється судом як підтвердження факту припинення підприємницької діяльності.

Вказані фактичні обставини є ознаками банкрутства та підставою для визнання боржника банкрутом відповідно до вимог ст.52 Закону про банкрутство.

Ініціюючим кредитором та розпорядником майна заявлені клопотання про визнання боржника банкрутом та його ліквідацію за спрощеною процедурою, встановленою ст.52 Закону про банкрутство, оскільки боржник припинив підприємницьку діяльність, керівні органи боржника відсутні за його місцезнаходженням.

Суд визнає безспірні вимоги кредитора та задовольняє клопотання про визнання боржника банкрутом.

Боржник є юридичною особою, суб’єктом підприємницької діяльності, зареєстрований в ЄДР за №24963482, відповідно до Закону про банкрутство і Господарського кодексу України є суб’єктом банкрутства.

Таким чином, факт неплатоспроможності боржника підтверджено доданими до справи матеріалами, відповідно до яких боржник не має активів для погашення кредитного боргу, активи, якими були забезпечені вимоги кредитора і передані боржником в заставу, відсутні, боржник припинив господарську діяльність, його керівні органи відсутні за місцем державної реєстрації.

За правилами ст.52 Закону підстави для подання кредитором заяви про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника настають як у разі наявності будь-якої з ознак, передбачених цією статтею, так і у їх сукупності не залежно від суми заборгованості та строку несплати боргу.

Зазначене підтверджується судовою практикою при розгляді справ про банкрутство, порушених за ст.52 Закону, а саме, постановами Верховного Суду України, зокрема, від 10.02.2004р. у справі №02-2-24/12673, та Вищого господарського суду України.

За результатами розгляду заяви в підготовчому засіданні судом встановлено, що заборгованість не погашена, не може бути погашена (списана з боржника) інакше як через процедуру визнання боржника банкрутом в порядку, передбаченому Законом про банкрутство.

Відповідно до ст.1 Закону банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Суд враховує, що підприємництво –це систематична діяльність, яка ставить за мету отримання прибутку, за рахунок якого боржник сплачує боргові зобов'язання та отримує можливість провадити господарську «майнову» діяльність.

Оцінивши за результатами розгляду заяви в підготовчому засіданні, фактичні обставини справи та матеріали справи у відповідності до ст.43 ГПК України суд визнає, що ліквідація має бути здійснена через застосування положень ст.52 Закону.

Ініціюючим кредитором заявлено клопотання про призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Запорожця Дмитра Юрійовича.

При порушенні провадження у справі судом введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. В силу мораторію припиняється дія будь-яких заходів, спрямованих на забезпечення виконання грошових зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а тому суд звільняє активи боржника від податкової застави.

Відповідно до ч.2 ст.65 Закону України «Про виконавче провадження»у випадку ліквідації боржника - юридичної особи внаслідок визнання боржника банкрутом, виконавчий документ передається до арбітражного керуючого для вирішення питання про подальший порядок виконання рішення у встановленому законодавством порядку, а арешт з майна боржника знімається.

Керуючись підпунктом "з" підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», ст.12, 22-24, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.86 ГПК України, суд,


п о с т а н о в и в:


1. Визнати грошові вимоги Відкритого акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України " в особі Дніпропетровського обласного управління, вул. Клари Цеткін, 9-А, м. Дніпропетровськ в сумі 871548,55грн.


2. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія", ЄДРПОУ 24963482, вул. Острівське шосе, 36, м. Херсон.


3. Відкрити ліквідаційну процедуру.


4. Призначити арбітражного керуючого Запорожця Дмитра Юрійовича ліквідатором банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія", ЄДРПОУ 24963482, вул. Острівське шосе, 36, м. Херсон.


5. Звільнити з податкової застави активи платника податків - банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія", ЄДРПОУ 24963482, вул. Острівське шосе, 36, м. Херсон.


6. Ліквідатору забезпечити виконання дій передбачених ст.ст.22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, прийняти від ДВС виконавчі документи, про наявність яких зазначити у звіті та включити до реєстру вимог кредиторів.

У місячний строк повідомити усіх відомих кредиторів про визнання боржника банкрутом.

Звіт та ліквідаційний баланс по готовності подати до суду.


7. Призначити наступне засідання для розгляду і затвердження звіту та ліквідаційного балансу банкрута на 18.03.2008р. на 11:00 год. в приміщенні господарського суду Херсонської області м. Херсон, вул. Горького, 18, каб.214.


8. Постанову надіслати: кредитору; боржнику; ліквідатору Запорожцю Д.Ю.; ДПІ в м. Херсоні; ДВС; державному реєстратору.

Суддя П.Д. Пригуза